Ajantasaiset tiedot koronasta yrittäjälle: yrittajat.fi/korona

Etsi

Verotus

Hallitus tavoittelee henkilöstöannin verokohtelun helpottamista – Yrittäjät kannattavat esitystä

Hallituksen esitys henkilöstöannista voisi poistaa osakkeen arvostamiseen liittyviä epäselvyyksiä.

Osakeyhtiöiden työtekijöilleen suuntaamien osakeantien, eli henkilöstöantien, verotusta voitaisiin helpottaa. Tämä käy ilmi hallituksen budjettiesityksen yhteydessä julkaistusta investointipaketista. 

Henkilöstöannin tarkoituksena on kannustaa henkilökuntaa omistamaan yhtiön osakkeita ja näin sitouttaa työntekijöitä yritykseen ja kasvattamaan yrityksen arvoa.

Nykyisin työsuhteeseen perustuvasta oikeudesta merkitä yhtiön osakkeita käypää hintaa alempaan hintaan syntyy veronalaista ansiotuloa oleva etu. Osakkeen merkintähetkellä saaduksi ansiotuloksi katsotaan osakkeen merkintähinnan ja käyvän hinnan välinen erotus.

Nykyisin voimassa olevan poikkeussäännöksen mukaan veronalaista etua ei synny, jos työntekijän saama alennus on enintään 10 prosenttia ja etu on henkilöstön enemmistön käytettävissä. 

Hallituksen julkaiseman selvityksen mukaan henkilöstöantien toteuttamista listaamattomissa yhtiöissä voitaisiin helpottaa siten, että työntekijän merkitessä osakkeita matemaattiseen arvoon, osakkeiden hankinnasta ei katsottaisi syntyvän veronalaista tuloa. Osakkeen matemaattinen arvo on yleensä yhtiön nettovarallisuuden perusteella laskettu arvo, joka on monesti käypää arvoa alhaisempi. 

Osakeannin jälkeen osakkeiden arvonnoususta työntekijälle syntyvä etu verotettaisiin vasta, kun osakkeet luovutetaan ja etu tulisi tällöin verotetuksi pääomatulona. Edellytyksenä olisi nykykäytäntöä vastaavasti, että etu on henkilöstön enemmistön käytettävissä.

Yrittäjät antaa esitykselle tukensa ja toivoo, että esitys etenee pikaisesti. 

– Henkilöstöantia koskevien säännösten avulla voitaisiin kannustaa henkilökuntaa merkitsemään työnantajayhtiön osakkeita. Lisäksi muutoksella voitaisiin poistaa osakkeen arvostamiseen liittyviä epäselvyyksiä esimerkiksi tilanteissa, joissa pääomasijoittaja on tehnyt sijoituksen startup- tai kasvuyritykseen, Suomen Yrittäjien veroasioiden päällikkö Sanna Linna-Aro sanoo. 

Selvityksessä ehdotetaan, että järjestelmä koskisi lähtökohtaisesti kaikkia listaamattomia yhtiöitä. Tältä osin asiaan liittyy kuitenkin jatkoselvitystarpeita. Linna-Aron mukaan on tärkeää, että soveltamisala olisi mahdollisimman laaja, jotta liian monimutkainen sääntely ei rajaisi yrityksiä sen ulkopuolelle.

 

Elina Hakola

elina.hakola (at) yrittajat.fi