Etsi

Emergency banner

Laki

Työ- ja elinkeinoministeriö perustaa Yrityspaneelin lakivalmistelun avuksi – Ensimmäisenä teemana kaupparekisterilaki

Ministeriön kysely ei sulje pois muita vaikutuskanavia.

Työ- ja elinkeinoministeriö on perustamassa Yrityspaneelia, jonka tehtävänä olisi tuottaa tietoa maamme hallituksen toimenpide-ehdotusten yrityksille aiheuttamasta hallinnollisesta taakasta. Paneelia hyödynnetään erityisesti sellaisessa lainvalmistelussa, jossa sääntelyn vaikutuksia hallinnolliseen taakkaan ei muuten pystytä luotettavasti arvioimaan. 

Yrityspaneeliin haetaan nyt osallistujia Elinkeinoelämän keskusliiton ja Suomen Yrittäjien jäsenyrityksistä. Osallistumalla paneeliin voit vaikuttaa siihen, minkälaista yrityksiin kohdistuvaa sääntelyä Suomessa valmistellaan. Yrityksiltä saatavat käytännön tiedot ovat ensiarvoisen tärkeitä lainvalmistelun onnistumisen kannalta. Pääset liittymään ministeriön paneeliin tästä linkistä. Ensimmäisessä kyselyssä haetaan yritysten näkemyksiä tulevasta kaupparekisterilaista.

Ministeriön kysely ei sulje pois muita vaikutuskanavia. Esimerkiksi Suomen Yrittäjät tekee jatkossakin kyselyitä, kuten Yrittäjägallupin, Pk-yritysbarometrin, Elinkeinopoliittinen mittaristo -kyselyn, Yksinyrittäjäkyselyn sekä muita paikallisyhdistysten ja aluejärjestöjen kyselyitä. Myös nämä säilyvät tärkeinä lainsäädäntöön vaikuttamisen ja edunvalvonnan työkaluja.

 

Toimitus

toimitus (at) yrittajat.fi