Etsi

Emergency banner

Koronainfo yrittäjälle: yrittajat.fi/korona

Yrittäjyys

Jäykkä YEL-järjestelmä rajoittaa yrittäjän vapautta varautua riskeihin – Myös Perussuomalaiset kannattavat alarajan nostoa

YEL-järjestelmää täytyisi uudistaa monista syistä.

Useat yrittäjät pitävät YEL-vakuutusmaksunsa pieninä, koska järjestelmään ei luoteta ja maksut koetaan kohtuuttomiksi. Suomen Yrittäjien kyselyssä 58 prosenttia piti maksuja kohtuuttomina etuuksiin verrattuna.

Yrittäjien luottamus kankeaan, pakolliseen ja kalliiksi koettuun järjestelmään on vakavasti horjunut. He kokevat, että järjestelmä rajoittaa heidän vapauttaan päättää turvansa tasosta ja omasta varautumisestaan yritystoiminnan riskeihin.

– Järjestelmä on myös liian jäykkä erilaisiin yritystoiminnan ja elämän tilanteisiin ja aiheuttaa nykyisellään yrittäjille liian suuren toimeentuloriskin silloin, kun yrittäjä tarvitsee sosiaaliturvaetuutta, työmarkkina-asioiden päällikkö Harri Hellstén kertoo SY:n kyselyn tuloksista.

Muutokset YEL-järjestelmään tulisi toteuttaa siten, että sen uskottavuus ja luotettavuus yrittäjien eli järjestelmän rahoittajien silmissä paranee.

– Pakkoa osallistua järjestelmään ei pidä lisätä, mutta pitää mahdollistaa, että kaikki halukkaat pääsevät siihen mukaan. Sosiaaliturvajärjestelmä ei saa muodostaa kynnystä yritystoiminnan aloittamiselle, Hellstén linjaa.

Yrittäjän sosiaaliturvajärjestelmää ei myöskään tunneta tarpeeksi hyvin. YEL-maksut vaikuttavat ainoastaan työeläkkeisiin, mutta YEL-työtulo vaikuttaa myös esimerkiksi sairausajan etuuksiin ja vanhempainpäivärahoihin.

Lue lisää vakavan sairauden vaikutuksista yrityksen toimintaan.  

Monet yrittäjät haluavat turvata eläketulonsa omilla vakuutuksillaan ja sijoituksillaan. Kaikki eivät koe, että vastaaviin ratkaisuihin on varaa. Järjestelmä kaipaa uudistusta, jotta se olisi yrittäjille toimivampi.

Lue lisää esimerkiksi tästä jutusta.

Tukea pienyrittäjille ja kannustusta yrittäjyyteen

Yrittäjät on ajanut YEL-alarajan nostamista 12 576 euroon vuodessa. Tällä hetkellä alaraja on 7 799,37 euroa.

Nyt myös Perussuomalaiset kertovat vaihtoehtobudjetissaan ehdottavansa samaa alarajan nostoa.

Jos alaraja ylittyy, yrittäjä on velvoitettu ottamaan YEL-vakuutuksen. Perussuomalaisten tiedotteessa todetaan, että YEL-maksu on aloittavan yrittäjän alennuksellakin 19 prosenttia työtulosta, eli nykyisellä alarajalla 1 481 euron maksua.

Perussuomalaisten eduskuntaryhmän puheenjohtaja Ville Tavio katsoo esityksen tukevan pienyrittäjiä ja kannustavan yhä useampia ihmisiä yrittäjyyteen.

– Yrittäjyyden aloittamisen hankaloittaminen YEL-maksuilla ei ole järkevää. Aloittavalle tai sivutoimiselle yrittäjälle YEL-maksu näyttäytyy lähinnä verona, joka voi saada välttelemään toiminnan kasvattamista yli YEL-rajan, Ville Tavio toteaa.

Matalien YEL-maksujen vastike on yrittäjälle vähäinen. Lisäksi ehdotettu uusi alaraja on myös raja, jolla yrittäjä saa itselleen työttömyysturvan.

– Nykyään YEL-vakuutuksen alarajalla itsensä vakuuttava ei hyödy eläkemaksustaan ja eläke jää pienemmäksi kuin takuueläke. Kysymys on oikeudenmukaisuuden toteutumisesta yrittäjien eläketurvassa, sanoo eduskunnan valtiovarainvaliokunnan jäsen Ville Vähämäki.

 

Toimitus

toimitus (at) yrittajat.fi