Etsi

Emergency banner

Koronainfo yrittäjälle: yrittajat.fi/korona

Työmarkkinat

Suomen Yrittäjänaiset vaatii vauvakuluihin yhteistä vastuuta

Naisten työnantajat maksavat edelleen pääosin vanhemmuuteen liittyvät kustannukset.

Suomen Yrittäjänaisten mukaan tämä räikeä epäkohta pitää yllä epätasa-arvoa työmarkkinoilla ja rajoittaa naisvaltaisten yritysten kasvua ja työpaikkojen syntyä.

Hallituksen tavoitteena on synnyttää 60 000 uutta työpaikkaa. Erilaisten tukien sijaan pitää tehdä pysyviä rakenteellisia muutoksia. Vanhemmuuden kustannukset pitää siirtää kokonaan pois äitien työnantajilta ja maksaa yhteisesti verovaroista, toteaa Suomen Yrittäjänaiset tiedotteessaan.

Suomen Yrittäjät on jo aiemmin esittänyt, että perhevapaiden rahoitus tulisi hoitaa verovaroista.

Vanhempainvapaata käyttävät lähes yksinomaan äidit. Isät ovat isyys- tai vanhempainvapaalla keskimäärin 6 viikkoa. Joka neljäs isä ei pidä lapsen saatuaan lainkaan vapaata.

Suomen Yrittäjänaiset muistuttaa, että tasa-arvon ja työelämän kannalta on tärkeää, että myös isät pitävät pitkiä perhevapaita. Niin pitkiä, että heille palkataan sijainen.

- Nuoret naiset ovat edelleen heikommassa asemassa työmarkkinoilla. Naisen euro on ollut 80-luvulta asti noin 84 senttiä. Naiset joutuvat myös miehiä useammin tyytymään pätkätöihin. Nämä epäkohdat pitää korjata, toteaa Suomen Yrittäjänaisten puheenjohtaja Tiina Koski.

Hallitusohjelman tavoitteena on, että perhevapaat ja hoitovastuu jakautuvat perheissä tasaisesti molempien vanhempien kesken, yhdenvertaisuus ja tasa-arvo työelämässä vahvistuvat ja sukupuolten väliset palkkaerot pienenevät.

Näiden tavoitteiden toteutuminen vaatii konkreettisia muutoksia ja isoja uudistuksia. - Odotamme isoja tekoja nimenomaan nykyiseltä hallitukselta, jossa on paljon nuoria naisia päättämässä, toteaa Koski.

Äidin perhevapaasta noin 8000 euron kustannus

Suomen Yrittäjät on jo aiemmin esittänyt, että perhevapaiden rahoitus tulisi hoitaa verovaroista. Samaa mieltä on lähes puolet kansalaisista. Asia käy ilmi alkuvuonna tehdystä kyselystä.

Kantar TNS teki mielipidemittauksen Suomen Yrittäjien pyynnöstä ja kysyi, että pitäisikö lapsista koituvia kuluja siirtää työnantajalta koko yhteiskunnan vastuulle. Kyselyyn vastasi 1078 ihmistä.

42 prosentin mielestä kustannuksia pitää siirtää koko yhteiskunnan vastuulle, 32 prosentin mielestä ei. 26 prosenttia vastaajista ei osannut ottaa asiaan kantaa.

Työntekijä-äidin perhevapaasta aiheutuu työnantajalle keskimäärin noin 8 000 euron kustannus. Työntekijäisän perhevapaa maksaa työnantajalle keskimäärin noin 4 000 euroa. Näihin summiin sisältyy Kelalta saatava 2 500 euron perhevapaakorvaus, jonka rahoitus kerätään työnantajilta.

 toimitus(at)yrittajat.fi