Etsi

Emergency banner

Koronainfo yrittäjälle: yrittajat.fi/korona

Työmarkkinat

Tässä ohjeet yrittäjille – maanantaista lähtien ylityökielto 100 000:lle Teollisuusliiton ja Pron jäsenelle

Listasimme ylityökiellon vuoksi pulmallisiin tilanteisiin joutuville yrittäjille ohjeet maanantaina alkavaa tilannetta varten.

Suomen Yrittäjien työmarkkinoiden ja työlainsäädännön asiantuntija Atte Rytkönen muistuttaa, että halutessaan Teollisuusliittoon ja ammattiliitto Prohon kuuluvat työntekijät saavat tehdä ylitöitä myös ylityökiellon aikana.

Koska kyseisten liittojen käymät työehtosopimusneuvottelut päättyivät tuloksettomina torstaina, ne julistivat perjantaina ylityökiellon neljälle sopimusalalleen.

Maanantaina alkavan ja perjantaina 15. 11. puoleen yöhön jatkuvan ylityökiellon piiriin kuuluu kaikkiaan noin satatuhatta työntekijää.

Ylityökielto koskee teknologiateollisuuden, pelti- ja teollisuuseristysalan ja malmikaivosten sopimusaloja sekä puolustusministeriön työpaikkoja.

Listasimme yrittäjän ohjeet ylityökieltoon.

Mitä ylityökielto tarkoittaa?

Ylityökielto on työntekijäpuolen käyttämä työtaistelumuoto, jossa noudatetaan pelkästään säännöllistä työaikaa eikä ylityötä tehdä. Ylityökielto koskee sen julistamien työntekijäliittojen jäseniä ja ylityökiellon aikana työntekijöillä on muutoin velvollisuus työskennellä työsopimuksensa mukaisesti.

– Työnantajalla on oikeus teettää ylityötä ylityökieltoilmoituksesta huolimatta, mikäli työntekijä siihen suostuu, Suomen Yrittäjien asiantuntija Atte Rytkönen muistuttaa.

Työtaisteluun, myös ylityökiellon noudattamiseen osallistuminen, on työntekijälle täysin vapaaehtoista eikä työntekijöitä voida pakottaa osallistumaan ylityökiellon noudattamiseen.

– Jos järjestäytynyt työntekijä ei noudata liiton julistamaa ylityökieltoa, voi noudattamatta jättämisellä olla ainoastaan yhdistysoikeudellisia seuraamuksia. Järjestäytymättömiä työntekijöitä liiton julistama ylityökielto ei velvoita millään tavalla, Rytkönen kertoo.

Mitä laki sanoo?

Ylityötä on työnantajan aloitteesta työaikalain tai työehtosopimuksen mukaisen säännöllisen työajan lisäksi tehty työ. Työaikalain mukaan ylityötä saa teettää vain työntekijän kutakin kertaa varten erikseen antamalla suostumuksella. Työntekijä voi kuitenkin antaa suostumuksensa määrätyksi lyhyehköksi ajanjaksoksi kerrallaan, jos tämä on työn järjestelyjen kannalta tarpeen.

Ylityön tekeminen perustuu vapaaehtoisuuteen ja ylityön tekemisestä on siis sovittava työnantajan ja työntekijän välillä aina erikseen.

Miten ylityökielto vaikuttaa töiden järjestelyihin?

Työnantajan on syytä ennakolta suunnitella, millaisia vaikutuksia ylityökiellolla voi olla ja miten työt järjestellään ylityökiellon aikana. Mikäli ylityökielto vaikeuttaa yrityksen töiden valmistumista asiakkaiden kanssa ennakkoon sovittujen aikataulujen mukaisesti, on syytä ilmoittaa asiasta viipymättä asiakkaalle ja pyrkiä sopimaan ratkaisuista mahdollisten työtaistelun vaikutusten huomioimiseksi.

Lisätietoja ja neuvontaa saa Suomen Yrittäjien oikeudellisesta neuvontapalvelusta, joka auttaa SY:n jäsenyrityksiä arkisin klo 8–20 välisenä aikana numerossa 09-229 222.

toimitus (at) yrittajat.fi