Etsi

Emergency banner

Koronainfo yrittäjälle: yrittajat.fi/korona

Laki

Pitääkö sinun tehdä edunsaajailmoitus kaupparekisteriin?

Vasta reilut 16 000 yritystä on tehnyt edunsaajailmoituksen. Velvollisuus koskee muun muassa osakeyhtiöitä ja osuuskuntia.

Osalle yrityksistä tuli uusi velvoite heinäkuussa. Tuolloin voimaan astunut laki määrää kaikki osakeyhtiöt ja osuuskunnat tekemään edunsaajailmoituksen  kaupparekisteriin viimeistään 30.6.2020 mennessä.

Ilmoitusvelvollisuus ei koske toiminimiyrittäjiä, pörssiyhtiöiden edustajia eikä asunto-osakeyhtiöitä.

Avoimien yhtiöiden ja kommandiittiyhtiöiden täytyy tehdä edunsaajailmoitus vain siinä tapauksessa, että edunsaajina on muita kuin kyseisen yhtiön omia yhtiömiehiä.

Siirtymäaikaa on vielä runsaasti, mutta siitä huolimatta Patentti- ja rekisterihallitus PRH muistuttaa tekemään ilmoituksen. Tähän mennessä ilmoituksia on tehty vasta reilut 16 000 kappaletta.

– Se on vielä verrattain pieni määrä. Suomessa on noin 270 000 osakeyhtiötä ja muutama tuhat osuuskuntaa, PRH:n rekisteripäällikkö Lalli Knuutila huomauttaa.

Kyseessä on maksuton ilmoitus, joka tehdään sähköisesti.

Knuutila olettaa, että ilmoitusten määrä nousee vuodenvaihteen tienoilla. Monilla yrityksillä vaihtuu tilikausi tuolloin ja kirjanpitäjät sekä tilintarkastajat muistuttavat asiasta.

– Olemme muistuttaneet asiasta uutiskirjeissä ja lähestyneet myös kirjanpitäjiä ja tilintarkastajia, Lalli Knuutila kertoo.

Voi tehdä myös paperisena versiona

– Jos kenelläkään yrityksen edunsaajista ei ole suomalaista henkilötunnusta, ilmoitus on mahdollista tehdä myös paperisena versiona, rekisteripäällikkö Lalli Knuutila sanoo.

Ilmoitusvelvollisuus perustuu rahanpesulakiin, joka puolestaan noudattaa EU-direktiivejä. Velvollisuus koskee kaikkia EU-maita.

– Ilmoituksilla pyritään ehkäisemään rahanpesua ja terrorismin rahoittamista. Kun yritykset tekevät erilaisia sopimuksia, niissä on aina otettava huomioon rahanpesuaspekti. Kun kaikki edunsaajat saadaan keskitettyyn rekisteriin, on helppo tarkastaa, kuka on yrityksen tosiasiallinen edunsaaja.

Edunsaaja-apuri PRH:n sivuilla  

PRH:n kotisivuilla on edunsaaja-apuri. Kyseessä on sovellus, joka kysyy erilaisia kysymyksiä ja lopussa käyttäjälle kerrotaan, tuleeko hänen tehdä edunsaajailmoitus vai ei.

Tosiasiallinen edunsaaja on henkilö, joka esimerkiksi omistaa yli 25 prosenttia yrityksen osakkeista suoraan tai välillisesti toisen yrityksen kautta.

Pauli Reinikainen