Etsi

Emergency banner

Koronainfo yrittäjälle: yrittajat.fi/korona

Kansainvälistyminen

Hyviä uutisia idästä: Vienti Venäjälle piristynyt, investoinnit kasvussa

Tuoreen barometrin mukaan Venäjän-kaupan näkymät ovat parantuneet heikentyvästä taloustilanteesta huolimatta.

Tuoreen Venäjän kaupan barometrin mukaan yritysten vienti Venäjälle ja liiketoiminta Venäjällä ovat kohentuneet viime kevään mittauksesta. Samaan aikaan tuonti on supistunut.

Näkymät liiketoiminnassa Venäjällä, viennissä ja tuonnissa ovat nyt positiivisemmat kuin keväällä. Tämä näkyy muun muassa siinä että yhä useampi yritys on investoinut tai aikoo investoida Venäjälle.

– Barometrin tulokset osoittavat, että Venäjän kaupan tarinat eivät ole samanlaisia kaikissa yrityksissä. Eroja on nähtävissä sekä toimialojen että yrityskoon mukaan, mutta barometrin yleisvire on positiivisempi kuin viime keväänä, Suomalais- Venäläisen kauppakamarin toimitusjohtaja Jaana Rekolainen selvittää.

Venäjän talouskasvu hidastuu

Venäjän talouskasvu on hidastunut kuluneen vuoden aikana heikentyneen yksityisen kysynnän takia. Talouskasvu jäänee noin yhteen prosenttiin. Venäläisten ostovoima tosin kääntyi kolmannella neljänneksellä jälleen kasvuun inflaation hidastuttua.

Venäjän kaupan barometrin vastaajista 25 prosenttia (vastaava osuus 22 prosenttia kevään barometrissa) uskoo Venäjän talouden kasvavan seuraavan kuuden kuukauden aikana jonkin verran. Kasvuodotukset ovat vahvimpia pienissä yrityksissä. Vastaajista 22 prosenttia (17) uskoo talouden supistuvan jonkin verran. Odotukset ovat heikoimpia teollisuuden alalla.

– Venäjän taloudessa budjetti ja kauppatase ovat reilusti ylijäämäisiä ja ruplan kurssi vakaa, mutta tämä ei kuitenkaan näy kuluttajien ostovoiman tai investointien kehityksenä. Palvelut korostuvat suomalaisyritysten mahdollisuutena sekä viennissä että teollisuustuotteiden kilpailutekijänä, johtaja Petri Vuorio Elinkeinoelämän keskusliitosta sanoo.

Vastaajista 34 prosenttia (28) kertoo liiketoiminnan Venäjällä kasvaneen edellisen kuuden kuukauden aikana ja 21 (15) supistuneen. Liiketoiminta on kasvanut etenkin teollisuuden alalla ja suurilla yrityksillä.

Vienti Venäjälle kasvussa

Suomen Tullin mukaan tavaravienti Suomesta Venäjälle kasvoi tammi-kesäkuussa 10 prosenttia. Tilastoihin vaikuttaa arvokas putkivienti toisella neljänneksellä. Barometrin vastaajien kokonaiskuva Venäjän kaupasta on positiivisempi kuin keväällä, sillä 27 (25) prosenttia kertoo viennin Venäjälle kasvaneen edellisen kuuden kuukauden aikana ja 27 (29) prosenttia supistuneen.

Vienti on kehittynyt positiivisesti etenkin palveluiden, kuljetuksen ja suunnittelun aloilla, teollisuudessa taas heikentynyt. Seuraavan kuuden kuukauden aikana viennin uskoo kasvavan 43 (40) prosenttia vastaajista ja supistuvan 11 (11) prosenttia. Kasvunäkymät ovat vahvimpia kaupan alalla ja pienissä yrityksissä.

Tullin tilastojen mukaan tavaroiden tuonti Venäjältä Suomeen väheni prosentin verrattuna vastaavaan aikaan edellisenä vuonna. Tilastokeskuksen mukaan palveluiden tuonti muodostaa kymmenesosan kokonaistuonnista Venäjältä.

Barometrin vastaajista 34 (37) prosenttia kertoo tuonnin Venäjältä kasvaneen edellisen kuuden kuukauden aikana ja 18 (15) prosenttia supistuneen. Tuonti on lisääntynyt merkittävästi suurilla yrityksillä. Tuonnin arvioi kasvavan seuraavan kuuden kuukauden aikana 38 prosenttia (37) ja supistuvan vain 6 (15) prosenttia. Etenkin suuret yritykset teollisuuden ja kaupan alalla uskovat tuonnin kasvavan.

Investoinneissa lievää piristymistä

Kevään mittaukseen verrattuna useampi syksyn barometrin vastaajista kertoo investoineensa tai aikovansa investoida Venäjälle. Edellisen 12 kuukauden aikana Venäjälle on investoinut 27 (23) prosenttia vastaajista. Investoinnit ovat kohdistuneet eniten tytäryhtiöön tai edustustoon. Seuraavan 12 kuukauden aikana Venäjälle aikoo investoida 28 (26) prosenttia vastaajista.

Vastaajien suurimmat ongelmat niin liiketoiminnassa Venäjällä kuin viennissä Venäjälle liittyvät poliittiseen tilanteeseen, riskeihin ja sanktioihin. Ruplan kurssista johtuvat haasteet ovat vähentyneet kurssikehityksen tasaannuttua. Tuonnissa tullaukseen liittyvät ongelmat kasvavat edelleen ja ovat nyt suuremmat kuin barometrissa aikaisemmin. Ruplan vahvistuminen on lisännyt valuuttahaasteita tuonnissa.

– Tullausongelmien takana ovat pääasiallisesti Euraasian tulliliiton uusien säännösten vaikutukset Venäjän tullin toimintaan. Suomalaisetkin viejät ovat kohdanneet uudenlaista tullibyrokratiaa. Onneksi Suomen ja Venäjän tullit hyvässä yhteistyössä ratkovat ongelmia, Keskuskauppakamarin kansainvälisten asioiden johtaja Timo Vuori sanoo.

– Yritykset, jotka toimivat ja ovat toimineet Venäjällä jo pidempään tietävät, että Venäjällä liiketoimintaympäristö on aaltoileva. Suomalaiseen laatuun luotetaan ja palveluiden vienti kehittyy positiivisesti, Suomen Yrittäjien kansainvälisten asioiden päällikkö Thomas Palmgren toteaa.

Tutkimuksen tilasivat Suomalais-Venäläinen kauppakamari SVKK, Elinkeinoelämän keskusliitto EK, Keskuskauppakamari, East Office of Finnish Industries ja Suomen Yrittäjät. Tutkimuksen toteutti Taloustutkimus. Tutkimuksen tiedonkeruu toteutettiin puhelinhaastatteluina ajanjaksolla 11.9. – 1.10.2019. Haastatteluja tehtiin yhteensä 297. Tutkimus tehdään kaksi kertaa vuodessa.

Kuva: Getty Images

Yrittäjäsanomat

toimitus (at) yrittajat.fi