Etsi

Emergency banner

Koronainfo yrittäjälle: yrittajat.fi/korona

Tiedote

Yrittäjät: Pienyritykset vapautettava velvoitteesta rakentaa latauspisteitä – ”Saatava hyöty suhteessa kustannuksiin hyvin pieni”

Suomen Yrittäjät ehdottaa, että alle 10 henkilön yritysten ei tarvitsisi rakentaa sähköautojen latauspisteitä. – Tarvitsemme ohjauskeinoja liikenteen päästöjen vähentämiseksi, mutta esitetty sääntely toisi kohtuuttomia kustannuksia pk-yrityksille ja voisi pahimmillaan lakkauttaa yritystoimintaa, Suomen Yrittäjien ekonomisti Sampo Seppänen sanoo.  

Ympäristöministeriö pyytää lausuntoja luonnoksesta hallituksen esitykseksi, jolla sähköautojen latausmahdollisuuksia lisättäisiin merkittävästi ja rakennusten energiatehokkuutta parannettaisiin automaation avulla.

Osana lakipakettia hallitus ehdottaa, että vuoteen 2025 mennessä rakennuksiin, joissa ei ole asuntoja ja joihin kuuluu yli 20 pysäköintipaikkaa, täytyisi asentaa sähköautojen latauspiste vähintään 10 prosenttiin pysäköintipaikoista. Jos parkkipaikkoja olisi 100, latauspisteitä tarvittaisiin kymmenen. Kaikkien latauspisteiden tulisi olla joko normaalitehoisia tai suuritehoisia.

EU-direktiivi ei ole näin tiukka: direktiivin mukaan riittää, että yli 20 pysäköintipaikan firma rakentaa 1. tammikuuta 2025 mennessä yhden latauspisteen. Suomi siis esittää suomalaisyrityksille selvästi tiukempaa sääntelyä kuin EU vaatii.

Yli 100 000 euron kertalasku uhkaa

Suunniteltu sääntely iskisi pahasti huvi- ja virkistystoiminnan yrityksiin, joiden toiminta on usein kausiluonteista ja parkkipaikat on mitoitettu kattamaan kysyntäpiikkejä. 

– Tällöin myös latauspiste olisi käytössä vain tietyn ajan vuodessa ja siitä saatava hyöty suhteessa kustannuksiin hyvin pieni, Seppänen huomauttaa. 

– Pienyrittäjällä voi olla tapahtumapaikan pihassa 600 pysäköintipaikkaa. Pelkistä latauspisteistä voi tulla jo yli 100 000 euron kertalasku. Tässä ei ole järkeä.

Lakiehdotus toisi kustannuksia myös muun muassa tukku- ja vähittäiskaupan sekä majoitus- ja ravitsemistoiminnan yrityksille.

– Tarvitsemme latauspisteitä, mutta suunniteltu sääntely olisi saastuttaja maksaa -periaatteen vastainen ja yhteiskunnan kannalta epäoptimaalinen, Seppänen sanoo. 

– Sääntely kohdistaisi ilmastopolitiikan kustannuksia kohtuuttomasti ja kustannustehottomasti yrityksille, joissa on parkkipaikkoja asiakkaiden autoja varten. 

Direktiivi mahdollistaa poikkeuksen

EU-direktiivissä on tilaa kansalliselle sääntelylle. 

– Ehdotamme, että esitysluonnoksen jatkovalmisteluissa jätetään vähintään mikroyritykset eli alle 10 henkilöä työllistävät yritykset velvoitteiden ulkopuolelle. Lopullinen poikkeamisraja tulee kuitenkin päättää vasta kattavien vaikutusarviointien jälkeen, Seppänen sanoo. 

Ministeriön mukaan esitettyjen velvoitteiden vaikutusta pieniin ja keskisuuriin yrityksiin selvitetään tarkemmin lausuntokierroksen yhteydessä. 

– Pääministeri Rinteen hallitusohjelmassa todetaan, että ”huomioidaan päätöksenteossa vaikutukset aina yritysten kasvun, työllistävyyden ja investointien edistämisen näkökulmasta”. Tästä syystä pidämme tärkeänä, että poikkeamismahdollisuutta harkitaan huolellisesti, lainsäädäntöasioiden päällikkö Tiina Toivonen Suomen Yrittäjistä sanoo.


Lisätietoja:  
ekonomisti Sampo Seppänen, Suomen Yrittäjät, p. 050 340 7716, sampo.seppanen @ yrittajat.fi
lainsäädäntöasioiden päällikkö Tiina Toivonen, Suomen Yrittäjät, p. 041 528 5679, tiina.toivonen @ yrittajat.fi