Etsi

Laki

Traficomin määräysluonnos taksihinnoittelusta ei miellytä taksiyrittäjiä – ”Jos esittäisimme samaa, olisimmeko jo linnassa?”

Taksilain uudistuksesta on puolitoista vuotta. Nyt siihen ehdotetaan muutoksia. Traficom haluaa hintojen esittämisen selkeämmäksi kuluttajalle, mutta kuljetusyrittäjiä edustava Taksiliitto näkee ehdotuksessa ongelmia.

Taksilaki uudistui 1,5 vuotta sitten, jolloin muun muassa taksimatkan hinnoittelu vapautui. Se on aiheuttanut hämmennystä kuluttajissa ja totuttelemista myös yrittäjille.

Nyt Liikenne- ja viestintäministeriön alainen valvontaviranomainen Traficom kaavailee takseille yhtenäistä määräystä ilmoittaa hinnoittelusta asiakkaalle. Sen mukaan tavoite on parantaa matkustajien mahdollisuuksia tutustua hintatietoihin yhtenäistämällä tapaa, miten hintatiedot ilmoitetaan.

Tavoite on jalo, mutta siinä on Taksiliiton mukaan suuria ongelmia.

– On sekä kuluttajan että palveluntuottajan etu, että hinta ja hinnan määrittely on selkeä. Hinnan ilmoittaminen on yrittäjälle myös kilpailukeino. Peruskysymyksestä emme ole eri mieltä, Taksiliiton toimitusjohtaja Timo Koskinen teroittaa.

Yksimielisyys jää kuitenkin siihen.

Traficomin suunnittelema ratkaisu on määräys, jonka mukaan taksiyrittäjän täytyy laittaa standardimallinen tarra autoon oikealle sivulle, katolle tai muuhun näkyvään paikkaan, mistä asiakkaan on helppo se nähdä. Tarrassa olisi yhtenäiset ulkoasuvaatimukset, jotta asiakkaan olisi helpompi vertailla hintoja, kun hän tietää, missä kohdassa mikäkin tieto on ilmoitettu.

– Toive yhtenäisestä esitystavasta on tullut monesta suunnasta, muun muassa kuluttaja- ja kilpailuviranomaiselta, kertoo Traficomin tieliikennejohtaja Marko Sillanpää.

Määräys koskisi vain taksiasemalta alkavia matkoja ja muutoin ennalta tilaamattomia ja varaamatta alkavia matkoja.

Ongelmiin etsiitään ratkaisuja

Koska kuluttajat eivät ole vielä sisäistäneet taksipalvelun muutosta, moni kävelee taksijonon ensimmäiseen autoon hintaa kyselemättä.

– Kuluttajilla olisi mahdollisuus valita palvelu itselleen tärkeillä kriteereillä, joista yksi voi olla hinta. Oleellista olisi saada kuluttaja ymmärtämään, että maailma on muuttunut, Koskinen sanoo.

Määräysluonnoksessa suurin ongelma Taksiliitolle on vertailuhinta. Kuluttaja ei voi olla varma, mikä on kalliimpi ja mikä halvempi.

– Eli nyt vaadittaisiin laittamaan vertailuhinta, jota ei voi vertailla, Koskinen kiteyttää.

Sillanpään mukaan taksiyritykset ovat siirtyneet yhdistelmähinnoitteluun, jolloin kokonaishinta koostuu aloitusmaksusta sekä kilometri- ja minuuttihinnasta. Määräysesityksessä viitehinta olisi 10 kilometrin ja 15 minuutin matkalle.

– Toinen vaihtoehto olisi ollut viitehinta 10 kilometrin matkan enimmäishinnalle, mutta koska ongelmat ovat nimenomaan yhdistelmähintojen vertailussa, päädyimme tähän esitykseen. Olemme tietoisia ongelmista ja toivomme rakentavia parannusehdotuksia, Sillanpää sanoo.

Koskisen mukaan Ruotsissa vertailuhinta on määritelty olemaan matka ja aika. Suomessa vastaavaa määräystä ei ole.

– Meillä hinnoittelu voi perustua ihan mihin tahansa. Se voi olla matka, aika tai niiden moninaiset yhdistelmät, jolloin kalliimpi vertailuhinta voikin olla kuluttajalle halvempi. Se ei anna kuluttajalle mitään lisäarvoa, vaan sekoittaa entisestään, Koskinen sanoo.

– Oma mielikuvitukseni ei riitä hahmottamaan monia keinoja, mutta teoriassa yrittäjä voi veloittaa vaikka 10 euroa jokaisista liikennevaloista, joihin matkan aikana pysähdytään, Koskinen jatkaa.

Samat pelisäännöt kaikille

Traficomin määräysluonnoksessa hintavertailua ei tarvitse esittää, jos yrittäjä määrittelee hintaa jollain muulla tavalla kuin ajalla tai matkalla, eli kaikissa autoissa vertailuhintaa ei olisi. Tämä nostaa myös kysymyksiä taksiyrittäjien keskuudessa. Miksi antaa määräys osalle, mutta ei kaikille?

– Yhdet markkinat, yhdet pelisäännöt -periaate pitäisi päteä ilman muuta tässäkin. Nyt yrittäjät joutuvat kilpailullisesti eriarvoiseen asemaan. Jos on tarkoitus, että toimiala toimii markkinaehtoisesti, miten on mahdollista, että toisilta vaaditaan ja toisilta ei, Koskinen kysyy.

Suomen Yrittäjien elinkeino- ja kilpailuasioiden päällikkö Satu Grekinin mukaan Taksialan mahdollinen korjausliike pitää toteuttaa sellaisella sääntelyllä, että kuluttajan etua tavoiteltaessa ei tulla rajoittaneeksi kilpailua.

– Kilpailu hinnalla on nimenomaan vapautettu 1.7.2018. Uhkana on nyt, että autoilija-yrittäjälle jää epäselväksi, onko laillisempaa sitoutua vai olla sitoutumatta yhteisiin hinnoitteluperusteisiin muiden taksiautoilijoiden kanssa. Saman taksin on laillista pitää eri tilanteissa erilaista hinnoittelua. Jos autossa on tarra ikkunassa, kuinka iso virhe olisi sopiakin hinta autossa eri tavoin, Grekin Suomen Yrittäjistä kuvaa tilannetta.

Koskinen nostaa esiin myös asiakkaan mielikuvan. Jos kuluttaja ei ole taksipalveluiden ahkera käyttäjä, uusien tapojen ja tottumusten oppimiseen menee aikaa.

Jos siis kuluttaja näkee taksin ikkunassa hintailmoitustarran, syntyykö hänelle mielikuva, että hintakin on sama kuin viimeksi?

– Olemme miettineet tätä harhaanjohtavan markkinoinnin lainsäädännön näkökulmasta. Jos me olisimme tätä ehdottaneet, olisimmeko joutuneet jo linnaan, Koskinen miettii.

Sillanpää näkee asian toisin.

– En ymmärrä, miten se toisi sekavuutta asiaan. Tarkoitus on tuoda hinta esiin selkeästi riittävän aikaisin, eikä vasta siinä vaiheessa, kun asiakas istuu taksiin sisään, hän sanoo.

Lakeja vai määräyksiä?

Traficomin määräyksestä erikoisen tekee Taksiliiton mielestä myös ajoitus. Liikenne- ja viestintäministeriössä on meneillään selvitysvaihe taksilain uudistuksesta, jonka on tarkoitus alkaa ensi vuoden alussa. Miksi Traficom sekoittaa tilannetta pari kuukautta aikaisemmin?

– Siinä yhteydessä voitaisiin tehdä hinnan määrittelyä ja hoitaa kaikki kerralla. Vertailuhinnan ydinongelma on myös siinä, että lain perusteella Traficomilla ei ole oikeutta määritellä, miten taksiyrittäjä matkansa hinnoittelee, Koskinen toteaa.

Traficomilla on lainsäädäntöön perustuvat määräyksenantovaltuutus, mutta ei valtuutta siihen, että se voisi määrätä, millä perusteella matkat hinnoitellaan. Siksi Taksiliitto pitää tärkeänä, että hinnan määrittely perustuisi lakiin.

Traficom ja poliisi ovat tehneet valvontaiskuja takseihin ja suurimpia ongelmia olivat luvanhaltijan tietojen ja kuljettajan tietojen puuttuminen näkyviltä. Laki edellyttää näiden tietojen esittämistä. Hintatiedon puuttuminen ei siis ollut suuri ongelma.

– Jos joukossa on jo sellaisia, jotka eivät halua noudattaa edes laissa olevia määräyksiä, miten sitten Traficomin virastotason määräyksiä, Koskinen kysyy.

Lausuntoja taksien hinnoitteluun liittyen kuullaan torstaina. 

 

Elina Hakola

elina.hakola (at) yrittajat.fi