Etsi

Yrittäjyys

Ambulanssiyrittäjä Tuomo Maavirta Varsinais-Suomen tilanteesta: Isot ajoivat nurkkaan, pienten lopetettava

Tuomo Maavirta ja muut pienet ambulanssiyrittäjät ovat menettämässä elinkeinonsa. Suomen Yrittäjät arvostelee sairaanhoitopiirien toimintaa – ja vaatii muutosta. Meidän sairaanhoitopiirimme alueella pk-yritykset joutuvat lopettamaan ja irtisanomaan kaikkiaan yli sata työntekijää, Varsinais-Suomen Yrittajien toimitusjohtaja Hanna Munter kertoo.

Somerolla kaksikymmentä vuotta ambulanssiyrittäjänä toimineet Tuomo ja Pia Maavirralta joutuvat laittamaan hanskat naulaan vuodenvaihteessa.

Työntekijänsä irtisanonut pari kertoo, että he eivät ole suinkaan ainoa pieni toimija, joka on pelattu pois Varsinais-Suomen Sairaanhoitopiirin (VSSHP) kilpailutuksissa.

– Iso yritys, Med Group, voitti, ja nyt myös muut alueemme pienet toimijat ovat ajamassa alas yritystoimintaansa, Tuomo Maavirta kertoo.

Hänen ja hänen vaimonsa yrityksellä oli selvät sävelet siihen asti, kun ensihoitopalvelujen järjestämisvastuu siirtyi kunnilta sairaanhoitopiireille.

– Me olimme huolehtineet pitkään kaikista Someron kiireellisistä ja kiireettömistä ensihoitopalveluista, vaimonsa tavoin sairaanhoitajan koulutuksen saanut Maavirta kertoo.

Suomen Yrittäjien varatoimitusjohtaja Anssi Kujala tietää, että vuonna 2013 voimaantullut lainmuutos on ahdistanut nurkkaan pienyrittäjiä kaikkialla maassa.

– Lähes kaikki pienet ambulanssiyritykset ovat joutuneet lopettamaan toimintansa.

Uuden lain myötä suuressa osassa maata sairaankuljetuksessa on luovuttu yritysten käytöstä ja toiminta on siirretty yksinomaan julkiseksi tuotannoksi.

SY: Ambulanssiyrittäjyys on elvytettävä

Suomen Yrittäjät vaatii, että yrittäjyys ambulanssipalveluissa on palautettava palvelutuotannon keinovalikoimaan. Näin voidaan saada aikaan muutoksia ambulanssiyrittäjyyden elvyttämiseksi:

– Sairaanhoitopiireillä on oltava palvelustrategia myös sairaankuljetuksiin. Siinä on oltava yrittäjyydelle vahva sija, ja julkiset hankinnat on toteutettava niin, että pienetkin voivat olla mukana, Anssi Kujala korostaa.

Hän muistuttaa, että hankintalaissa säädetään, että mikäli hankintaa ei jaeta osiin, siitä on esitettävä perusteet. Julkisia hankintoja kehitettäessä olennaista on, että julkinen sektori kantaa vastuunsa palvelumarkkinoiden toimivuudesta.

Varsinais-Suomen Yrittäjien toimitusjohtaja Hanna Munter on surullinen ja pöyristynytkin pk-yrittäjien puolesta.

– Välttyäkseen isoilta tappioilta, alueellisia ambulanssikuljetuksia hoitaneet pk-yritykset joutuvat VSSHP:n toiminnan tuloksena vuodenvaihteessa lopettamaan toimintansa, myymään kalustonsa ja irtisanomaan työntekijänsä, Munter kertoo.

Laatukriteereistä huolimatta valmistautumaton voitti

Varsinais-Suomen Ensihoidon ja päivystyksen liikelaitos kilpailutti kesällä kaikki maakunnan ensihoidon kuljetukset. Kilpailutus oli jaettu kolmeen erilliseen alueeseen ja kaikki kilpailutukset voitti Med Group Ensihoito Oy.

Suurin ero voittajan ja muiden tarjoajien välillä johtui Med Group Ensihoito Oy:n muita selvästi alemmista hinnoista. Kilpailutukseen jätettyjen tarjousten laatukriteerinä olivat muun muassa referenssit, henkilöstön osaaminen, kokemus, jatkokoulutus sekä paikallistuntemus.

Kaikki kolme alueellista kilpailutusta voittaneella Med Group Ensihoito Oy:llä ei ollut tarjoushetkellä edes tuottamiseen tarvittavaa kalustoa eikä henkilöstä.

– Med Group valittiin kuljetusten tuottajaksi pelkkien lupausten ja alhaisen hinnan perusteella, Munter katsoo.

Valitusprosessi käynnistetty

Kilpailutuksessa toiselle sijalle jokaisella alueella jääneet Ryhmittymä Länsivespa Oy, Ryhmittymä Härkätie-Paimio Oy ja Ryhmittymä Ylävespa Oy tekivät hankintaoikaisuvaatimuksen VSSHP:lle ja valituksen markkinaoikeuteen.

Varsinais-Suomen Yrittäjät ja mainitut kolme ryhmittymää ovat pyrkineet vuoropuheluun sairaanhoitopiirin johdon kanssa siitä, kuinka kuljetukset järjestetään väliaikaisesti oikeuskäsittelyn ajaksi.

– Pikaisten neuvottelujen jälkeen VSSHP:sta kerrottiin, että myös ensihoidon väliaikaisesta järjestämisestä valittiin vastaamaan Med Group eli juuri se toimija, jonka valinnasta on valitettu markkinaoikeuteen, Hanna Munter kertoo.

Munter muistuttaa, että kuljetusten keskittämiseen voi liittyä paljon haittapuolia.

–Monopoliasema voi johtaa esimerkiksi hinnankorotuksiin, laadun heikkenemiseen ja vasteaikojen pidentymiseen, kun kilpailua ei ole. Voi vain arvailla VSSHP:n motiiveja tehdä tällainen keskitys, joka merkitsee kuoliniskua sairaanhoitopiiriä vuosikymmeniä palvelleille pienille yrityksille, Munter toteaa.

toimitus (at) yrittajat.fi