Etsi

Emergency banner

Koronainfo yrittäjälle: yrittajat.fi/korona

Talous

Sairaus- ja vanhempainpäivärahojen määräytyminen muuttuu vuodenvaihteessa – Tarkista YEL-työtulosi

YEL-työtulon määrittämiseen oikeansuuruiseksi kannattaa kiinnittää huomiota, kun päivärahan määräytyminen muuttuu.

Muutos koskee sekä yrittäjiä että palkansaajia. Sen merkitys korostuu yrittäjillä, sillä he määrittävät itse YEL-työtulonsa ja sitä kautta sekä eläkevakuutusmaksujensa että päivärahojensa tason. Esimerkiksi sairauslomalle jäävän yrittäjän päivärahan laskennassa käytetään jatkossa vuosituloa. Vuositulo lasketaan niiltä 12 kalenterikuukaudelta, jotka ovat edeltäneet etuusoikeuden alkamista edeltävää kalenterikuukautta.

Vuodenvaihteen jälkeen sairauspäivärahan perusteena ei voi enää käyttää päivärahakautta edeltävien kuuden kuukauden tuloja, vaikka ne olisivat yli 20 prosenttia korkeammat kuin edellisessä verotuksessa todetut tulot. Vuoden 2020 alusta vanhempainpäivärahat, sairauspäivärahat ja kuntoutusraha määräytyvät vuositulon perusteella. Etuuksien taso säilyy ennallaan.

Yrittäjällä vuositulon laskennan pohjana käytetään YEL-työtuloa. Työeläkeyhtiö Elo muistuttaa myös, että YEL-työtuloa ei voi myöskään muuttaa takautuvasti vaan aikaisintaan muutosilmoituksesta alkaen. Jos YEL-työtulon määrä on muuttunut tarkasteltavan 12 kuukauden aikana, huomioidaan keskimääräinen työtulo. Jos yrittäjä on palkkatyössä yrittäjätoimintansa ohella, huomioidaan vuositulossa sekä palkkatulo että YEL-työtulo. Vuosituloon ei lasketa mukaan palkkatuloa omasta yrityksestä eikä elinkeinotoiminnan ansiotuloa.

Vuositulon perusteella määräytyvät niin äitiys-, vanhempain kuin kuntoutusraha

1.1.2020 alkaen vuositulo lasketaan 12 kalenterikuukaudelta, jotka ovat edeltäneet päivärahaoikeuden alkamista edeltävää kalenterikuukautta. 12 kuukauden tarkastelujakson ja päivärahan alkamisajankohdan väliin jää 1 kalenterikuukausi, jonka aikana saatuja tuloja ei oteta huomioon.  Tammikuussa 2020 tarkastelujakson jälkeen ei poikkeuksellisesti ole kuukautta, jonka tuloja ei oteta huomioon.

Vuositulon perusteella määräytyvät äitiys-, isyys-, ja vanhempainrahat, erityishoitoraha, luovutuspäiväraha ja kuntoutusraha, joissa oikeus etuuteen alkaa 1.1.2020 tai sen jälkeen sekä sairauspäiväraha, jossa työkyvyttömyys alkaa 1.1.2020 tai sen jälkeen.

Vanhempainpäiväraha voi jatkossakin määräytyä edellisen vanhempainpäivärahan perusteena olleen tulon perusteella, jos uuden lapsen laskettu aika on ennen kuin edellinen lapsi on täyttänyt 3 vuotta. Muutoksen myötä päivärahojen ja kuntoutusrahan määrä vastaa paremmin hakijan todellista tulotasoa.  Etuuksien tasot eri tuloluokissa säilyvät ennallaan.

Kela saa tarvitsemansa tulotiedot eri rekistereistä

Vuositulosta ei enää jatkossa vähennetä tulonhankkimismenoja, kuten työmatkakuluja. Kela saa yleensä tarvitsemansa tiedot suoraan tulorekisteristä ja vakuutuslaitoksista, eikä niitä tarvitse ilmoittaa erikseen Kelaan. Tämä helpottaa ja yksinkertaistaa etuuksien hakemista.

Päiväraha voi poikkeuksellisesti määräytyä tarkastelujakson viimeisten 3 kalenterikuukauden tulojen perusteella, jos asiakas on tarkastelujakson aikana muun muassa valmistunut ammattiin ja suorittanut tutkinnon, ollut suorittamassa asevelvollisuutta tai siviilipalvelusta, ollut vanhempainpäivärahakauden jälkeen hoitovapaalla.

Toimitus