Etsi

Työmarkkinat

Barometri: pienissä yrityksissä hyvä luotto – Siivousyrittäjä korostaa yhteisöllisyyttä ja vaikuttamisen mahdollisuuksia

Mitä pienempi yritys, sitä paremmaksi työntekijät kokevat luottamuksen, avoimuuden ja tasapuolisen kohtelun, käy ilmi tuoreimmasta Työolobarometrista. CleanMarin Oy:n yrittäjä kertoo heidän soveltamastaan 4K:n periaatteesta.

Helsinkiläisen CleanMarin Oy:n yrittäjän Mari Laaksosen resepti työntekijöiden viihtymiselle ovat vaikuttamismahdollisuudet ja päätöksenteko porukalla.

 – Yksi suurin asia on se, että päätöksenteossa huomioidaan myös työntekijät. Kuuntelemme heidän mielipiteitään, eikä johto sanele yksin. Kaikin puolin kuunnellaan, oli sitten kyse taukotiloista tms. Toiseksi yhteisöllisyys on tärkeää.

CleanMarinilla on oma keilajoukkue. Työporukka käy kerran viikossa keilaamassa vakiovuoroillaan. Myös yksi jo eläköitynyt työntekijä pelaa keilajoukkueessa ja toimii joukkueen kapteenina.

– Hän käy kiireaikoina tuuraamassa töissä ja on mukana myös pikkujouluissa, Laaksonen kertoo tyytyväisenä.

Lähes 80 prosenttia työntekijöistä alle 10 työntekijän yrityksissä on täysin tai jokseenkin samaa mieltä siitä, että työpaikalla välitetään tietoja avoimesti.  Työolobarometrien tulosten mukaan työntekijät kokevat myös tulevansa kohdelluksi tasapuolisesti parhaiten kaikkein pienimmissä yrityksissä.  

Siivousyrittäjä vie työntekijöitä myös messumatkoille ulkomaille

25 työntekijää työllistävä CleanMarin Oy yhdistää koulutuksen ja messuilla käynnit.

– Käymme siivous- ja puhdistusalan messuilla katsomassa, mitä uutta on tarjolla. Kolmisen vuotta sitten kävimme Dubaissa ja olemme käyneet myös Euroopassa. Saamme messuilla uutta tietoa pintamateriaaleista ja kemikaaleista.

Yritys arpoo aina lähtijät. Yrittäjä Laaksonen uskoo siihen, että pienyrityksissä henkilökunta on tyytyväistä, koska kaikesta voidaan sopia keskenään.

– Käytämme 4 K:n periaatetta: kannusta, kiitä, kunnioita ja kuuntele. Meillä kaikki ovat tasavertaisessa asemassa, ja kaikki teemme samaa työtä. Ei ole toinen toista parempaa työntekijää. Meillä on motto: siivoojan jälkeen ei tule siivoojaa.

CleanMarinissa sovitaan esimerkiksi työajoista paikallisesti, eikä heillä ole käytössään kellokorttisysteemiä.

– Aika pitkälle teemme liikkuvaa palvelutyötä, ja työnantajan puolelta emme kyttää minuutilleen työaikojen perään.

”Hyvät työolot ja luottamus luovat pohjan työllisyyden parantamiselle”

– Tämä luo hyvän pohjan työllisyyden parantamiselle, työmarkkinajohtaja Janne Makkula Suomen Yrittäjistä sanoo. 

Työolot ovat hyvällä tasolla kaikenkokoisissa yrityksissä. Alle 10 työntekijän mikroyrityksissä peräti 87,8 prosenttia työntekijöistä kokee, että väite ”työntekijöiden ja johdon väliset suhteet ovat avoimet ja luottamukselliset” sopii omaan työpaikkaan erittäin tai melko hyvin. Tiedot käyvät ilmi työ- ja elinkeinoministeriön tuoreimmasta Työolobarometrista.  

Yli 90 prosentissa suomalaisyrityksistä on alle 10 työntekijää. Työnantajaliittoon kuulumattomia järjestäytymättömiä yrityksiä, jotka ovat velvollisia noudattamaan yleissitovaa työehtosopimusta, on työnantajista yli puolet eli noin 50 000, ja niissä on keskimäärin viisi työntekijää. 

– Työolobarometrin tuoreet tulokset osoittavat jälleen, että pienissä yrityksissä on avoin ja luottamuksellinen ilmapiiri ja tieto kulkee. Tämä trendi käy ilmi työolobarometreistä vuodesta toiseen, Suomen Yrittäjien asiantuntija Albert Mäkelä sanoo.  

Työpaikkasopimista kannattaa laajentaa 

Yritykset ovat sopimisessa eriarvoisessa asemassa sen perusteella, kuuluuko yritys työnantajaliittoon vai ei.

– Työolobarometri antaa päättäjille luotettavaa tietoa ja hyvän selustan laajentaa paikallisen sopimisen mahdollisuuksia järjestäytymättömissä yrityksissä, joita laki nyt kohtelee syrjivästi, työmarkkinajohtaja Janne Makkula toteaa.  

– Paikallista sopimista kannattaa laajentaa, se olisi työllisyysteko, hän jatkaa. 

Työ- ja elinkeinoministeriö seuraa vuosittain Työolobarometrilla työelämän laatua ja kehittymistä Suomessa. Barometri perustuu palkansaajien vastauksiin. Tuoreimman barometrin tulokset perustuvat vuoden 2018 elo- ja syyskuussa toteutettuun kyselyyn, jossa vastaajia oli 1066 yksityiseltä sektorilta.

Suomen Yrittäjät tarkasteli ”Yrittäjä – hyvä työnantaja” selvityksissään Työolobarometrin kyselyaineistoa siten, että vastaukset jaoteltiin yrityskoon mukaan. Suomen Yrittäjät on tehnyt tätä selvitystä Työolobarometrin aineistoon perustuen jo yli kymmenen vuoden ajan.

Riikka Koskenranta

riikka.koskenranta (at) yrittajat.fi