Etsi

Emergency banner

Ajantasaiset tiedot koronasta yrittäjälle: yrittajat.fi/korona

Verotus

Teetkö kauppaa alv-huijarin kanssa? Katso verottajan 11 kohdan lista, josta tunnistat petollisen toiminnan

Tarjoaako joku yrityksellesi tavaraa yllättävän halvalla? Tai onko maksujärjestelyissä jotakin kummallista? Silloin olet ehkä tekemisissä alv-huijarin kanssa.

Rehellinen yrittäjä voi tietämättään olla osallisena petolliseen liiketoimintaan, jossa joku tavaran tai palvelun toimitusketjuun kuuluva pyrkii välttämään alv-maksun.

– Olemme koonneet listan tunnusmerkeistä, joiden avulla myyjän luotettavuutta voi arvioida. Kauppakumppanin toiminnan arvioiminen näiden tunnusmerkkien avulla kannattaa ottaa osaksi omaa rutiinia, Verohallinnon alv-harmaan talouden torjunnan koordinaattori, ylitarkastaja Juha Kuusala kertoo.

Yrittäjällä on myös velvollisuus olla huolellinen kauppakumppaniensa kanssa.

Verottajan 11 kohdan lista

Kauppakumppanin verotuksellista luotettavuutta voi arvioida Verohallinnon laatiman listan avulla:

1. Pyytämättä tulee “liian hyviä” tarjouksia.

2. Myyjä on uusi, vasta perustettu tai rekisteröity yritys ilman taloudellista tai kaupallista historiaa.

3. Myyntierät ovat suuria suhteessa myyjän liiketoimintahistoriaan.

4. Yrityksellä tai sen edustajalla ei ole riittävää osaamista tuotteesta tai markkinoista.

5. Samat yhteys- tai vastuuhenkilöt pysyvät, mutta yhtiö, sen yhteystiedot ja/tai pankkitili vaihtuvat toistuvasti.

6. Sama yhtiö, mutta yhteys- tai vastuuhenkilöt vaihtuvat ja samalla hinta laskee olennaisesti.

7. Myyjä edellyttää käteismaksua myös suuremmissa kaupoissa.

8. Maksu osoitetaan kolmannelle osapuolelle ja/tai ulkomaiselle tilille.

9. Maksu pyydetään suorittamaan usealle eri tilille.

10. Maksujärjestelyt eivät vaikuta järjellisiltä tai herättävät epäilyksiä.

11. Yritystä ei löydy arvonlisäverovelvollisten rekisteristä, vaikka liiketoiminta on laajaa.

Yksittäiset tunnusmerkit eivät suoraan osoita harmaan talouden toimintaa. Jos tunnusmerkeistä useampi täyttyy, voi olla syytä epäillä kauppakumppanin luotettavuutta.

Harmaa talous levittäytyy myös palveluihin

Verohallinnon ylitarkastaja Juha Kuusala kertoo, että alv-rikollisten toiminta on ammattimaistunut ja kansainvälistynyt. Suomeen on rantautunut ulkomaisia toimijoita. Ne käyttävät apunaan suomalaisia bulvaaneja.

– Tyypillinen esimerkki on se, että tavarantoimittaja myy terästä esimerkiksi 10–15% alle markkinahinnan, Kuusala toteaa.

Vastaavia, alle yleisen markkinahinnan tapauksia on muillakin toimialoilla.

Kuusalan mukaan vihreän sähkönkin myyntiin liittyen on ollut huijauksia.

– Kyseessä on kansainvälinen tukkumarkkinointi, ei kuluttajakauppa, Kuusala täsmentää.

Harmaa talous levittäytyy yhä enemmän palvelujen puolelle ja osalliseksi voi joutua millä toimialalla tahansa.

– Harmaan talouden toimija pyrkii hakemaan suuren, nopeatempoisen markkinan, missä on suuret volyymit, ylitarkastaja Juha Kuusala kuvailee.

– Monitoimipetoksellisuus on myös lisääntynyt. Firmaa käytetään veropetosten lisäksi tilauspetoksiin, Kuusala kertoo.

Rehellisen toimijan kannattaa olla valppaana, etteivät ikävät seuraamukset jää hänen selvitettäväkseen.

Googlaa, tarkista alv-rekisteri

– Alv-petosten tekijöissä on ensinnäkin sellaisia, jotka kyllä ovat alv-rekisterissä, mutta eivät maksa ja ilmoita mitään. Sitten on sellaisia, jotka ilmoittavat ehkä jotakin ja maksavatkin ehkä jotakin, Verohallinnon ylitarkastaja Juha Kuusala kertoo.

– Ja sitten on niitä, jotka ilmoittavat oikein, mutta jättävät verot kokonaan maksamatta, Kuusala toteaa.

Rehellisen yrittäjän kannalta on pirullista, että harmaan talouden yrityksiä ei ole helppo havaita. Harmaan talouden toimijoilla esimerkiksi saattaa olla hyvinkin asialliset nettisivut.

– Googlaa, tarkista alv-rekisteri. Kiinnitä huomiota epätyypillisin muutostilanteisiin. Sama henkilö myy, mutta firma vaihtuu, Juha Kuusala luettelee.

– Emme halua tuoda lisäbyrokratiaa, mutta haluamme herätellä yrittäjiä, Kuusala toteaa.

  • Epäiletkö alv-huijausta? Voit ilmoittaa suoraan Verohallinnolle vero.fi -sivustolta löytyvällä vihjetietolomakkeella. Rehellisen yrityksen kilpailuedellytykset paranevat, kun epärehelliset toimijat eivät kilpaile samoilla markkinoilla.
  • Linkki animaatioon Yrittäjä, tunnista liiketoimintaasi kohdistuva ALV-petos ja linkki Vero.fi:n sivulle Tunnista alv-riskit liiketoiminnassasi

 

Jari Lammassaari

jari.lammassaari(at)yrittajat.fi