Etsi

Emergency banner

Koronainfo yrittäjälle: yrittajat.fi/korona

Yksinyrittäjä

Köyhyys kalvaa yksinyrittäjiä – Tiedätkö oikeutesi, jos rahat eivät riitä?

Päätoiminen pienituloinen yrittäjä on oikeutettu palkansaajan tavoin asumistukeen ja toimeentulotukeen.

Yle uutisoi kasvavasta ongelmasta, jossa etenkin pätkätyöläiset ja "silpputyötä" tekevät elävät köyhyysrajalla ja joutuvat turvautumaan töidensä ohella sosiaaliturvaan.

Suomen Yrittäjien työmarkkina-asioiden päällikkö Harri Hellstén muistuttaa, että pienituloisella päätoimisella yrittäjällä on oikeus samoihin etuuksiin kuin palkansaajalla.

– Asumistukea ja toimeentulotukea maksetaan koko ruokakunnalle eli etuuden suuruuteen vaikuttaa myös se, mitä muut perheenjäsenet tekevät.

– Asumistuki myönnetään asumisesta aiheutuvien kulujen kattamiseen ja sen suuruuteen vaikuttavat myös asunnon ominaisuudet sekä muun muassa asuinpaikkakunta. Toimeentulotuki on viimesijainen etuus, jota maksetaan yleensä vain lyhytaikaisesti ja tavoitteena on ohjata henkilö ”oikeammille” etuuksille, Hellstén selvittää.

Haasteena palvelualojen kausiluonteisuus

Ylen mukaan Suomessa "palkkatyököyhyys" koskettaa useimmiten naisenemmistöisillä palvelualoilla työskenteleviä osa-aikatyöntekijöitä. Joukko on laajentunut myös kevyt- ja yksinyrittäjillä.

Matkailu- ja ravintola alaa edustavan Mara ry:n toimitusjohtaja Timo Lappi perusteli ongelmaa Yle aamu -ohjelmassa osittain palvelualan kausiluonteisuudella.

– Varsinkin ravintola-alan ongelma on se, että palveluiden kysyntä vaihtelee paljon kuukausittain, jopa päivittäin. Alan henkilöstökulut ovat suuret verrattuna teollisuuteen. Työntekijöitä ei ole varaa pitää yhtään enempää kuin on asiakkaita. Yritysten kannattavuus on heikko, palkankorotusvaraa ei yksinkertaisesti ole.

Lapin mukaan palveluita ei voi tehdä varastoon toisin kuin tuotevaltaisilla teollisuuden aloilla.

– Toki palvelualan yrittäjät toivovat, että kysyntää riittäisi päivittäin niin paljon, että he voisivat palkata enemmän työntekijöitä. Samaan aikaan työntekijäpula on merkittävä etenkin pääkaupunkiseudulla, Lappi muistuttaa.

Runsaat 20 prosenttia ansaitsee alle 1000 euroa

Suomen Yrittäjien tekemän Yksinyrittäjäkysely 2019:n mukaan yksinyrittäjien tulotaso on pysynyt suunnilleen samalla tasolla kuin edellisessä kyselyssä. Tulotaso on edelleen matala. Kaikista vastanneista 22 prosenttia kertoo ansaitsevansa alle 1000 euroa kuukaudessa ja 26 prosenttia 1000–2000 euroa kuukaudessa.

– Kaikkiaan siis 48 prosenttia kyselyyn vastanneista yksinyrittäjistä ansaitsee kuukaudessa alle 2 000 euroa. Kolme vuotta sitten tehdyssä edellisessä kyselyssä heitä oli 51 prosenttia, eli osuus on pienentynyt kolme prosenttiyksikköä, Suomen Yrittäjien toimialapäällikkö Mika Hämeenniemi laskee.

Päätoimisista yksinyrittäjistä 41 prosenttia kertoi kyselyssä tienaavansa alle 2 000 euroa bruttona. Kolme vuotta sitten tämän joukon osuus oli 45 prosenttia. Vastaajajoukosta naisia on 58 prosenttia ja miehiä 41 prosenttia.

– Tulosten mukaan pienituloisuus on hyvin yleistä yksinyrittäjien keskuudessa. Tilanne on pysynyt samalla tasolla jo pitemmän aikaa. Monella yksinyrittäjällä tulot myös muodostuvat useammasta ”pienestä purosta” eli useammalta alalta, Hämeenniemi jatkaa. 

Kuva: Getty Images

Pauli Reinikainen

pauli.reinikainen (at) yrittajat.fi