Etsi

Emergency banner

Koronainfo yrittäjälle: yrittajat.fi/korona

Uusien yritysten määrä kasvoi reippaasti ja lopettaneiden määrä väheni

Aloittaneiden yritysten määrä nousi peräti 23 prosenttia vuoden 2019 kolmannella neljänneksellä edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna, kertoo Tilastokeskus.

Tilastokeskuksen mukaan 9 879 yritystä aloitti toimintansa vuoden 2019 heinä–syyskuussa. Aloittaneita yrityksiä oli 1 815, eli 23 prosenttia enemmän kuin vuoden 2018 vastaavana ajankohtana.

Päätoimialoittain tarkasteltuna määrällisesti eniten yrityksiä aloitti ammatillisessa, tieteellisessä ja teknisessä toiminnassa. Toiseksi eniten aloittaneita yrityksiä oli rakentamisen toimialalla ja kolmanneksi eniten kaupan toimialalla).

Vuoden 2018 kolmanteen neljännekseen verrattuna aloittaneiden yritysten lukumäärä nousi niin ikään eniten ammatillisen, tieteellisen ja teknisen toiminnan toimialalla (+435).

Uudellamaalla eniten uusia yrityksiä

Maakunnittain tarkasteltuna eniten aloittaneita yrityksiä oli Uudellamaalla, 4 083 yritystä. Seuraavaksi eniten yrityksiä aloitti Pirkanmaalla (917), Varsinais-Suomessa (864) ja Pohjois-Pohjanmaalla (591).

Uudellamaalla aloitti lähes 900 yritystä enemmän kuin vuoden 2018 kolmannella neljänneksellä. Pirkanmaalla aloittaneita yrityksiä oli noin 190, Varsinais-Suomessa 160 ja Pohjois-Pohjanmaalla 120 enemmän verrattuna samaan ajankohtaan. Keski-Pohjanmaalla aloittaneiden yritysten lukumäärä pysyi ennallaan ja Kainuussa laski noin neljänneksen.

Seutukunnittain tarkasteltuna eniten yrityksiä aloitti Helsingin seutukunnassa, 3 880 yritystä. Tampereen seutukunnassa aloitti 757 ja Turun seutukunnassa 639 yritystä. Helsingin seutukunnassa aloittaneiden yritysten määrä kasvoi vuodentakaisesta noin 840:llä ja Tampereen seutukunnassa 150:llä, samoin Turun seutukunnassa.

Kuntakohtaisesti tarkasteltuna vuoden 2019 kolmannella neljänneksellä yrityksiä aloitti eniten Helsingissä, 1 955 yritystä. Seuraavaksi eniten aloittaneita yrityksiä oli Espoossa (664), Vantaalla (537), Tampereella (481), Turussa (397) sekä Oulussa (352).

Vuoden 2019 kolmannella neljänneksellä toimintansa aloitti 4 783 liikkeen- tai ammatinharjoittajayritystä (yhtiömuotona luonnollinen henkilö) ja 4 692 osakeyhtiötä. Aloittaneista yrityksistä 48 prosenttia oli oikeudelliselta muodoltaan luonnollisia henkilöitä ja 47 prosenttia osakeyhtiöitä.

Lopettaneita yrityksiä aiempaa vähemmän

Tilastokeskuksen mukaan vuoden 2019 huhti-kesäkuussa toimintansa lopetti 5 098 yritystä. Lopettaneita yrityksiä oli 343, eli 6 prosenttia vähemmän kuin vuonna 2018 vastaavana ajankohtana.

Päätoimialoittain tarkasteltuna määrällisesti eniten yrityksiä lopetti kaupan toimialalla sekä ammatillisen, tieteellisen ja teknisen toiminnan toimialalla. Lopettaneista yrityksistä yhteensä kolmannes toimi näillä kahdella toimialalla. Seuraavaksi eniten lopettaneita yrityksiä oli rakentamisen toimialalla (622).

Maakunnittain tarkasteltuna eniten yrityksiä lopetti Uudellamaalla, 1 988 yritystä. Seuraavaksi eniten yrityksiä lopetti Pirkanmaalla (443) ja Varsinais-Suomessa (436). Pohjois-Karjalassa, Etelä-Savossa ja Satakunnassa lopettaneita yrityksiä oli määrällisesti vuodentakaista enemmän.

toimitus(at)yrittajat.fi