Etsi

Emergency banner

Koronainfo yrittäjälle: yrittajat.fi/korona

Tiedote

Uusi Pk-yritysstrategia tunnustaa pk-yritysten keskeisen roolin Euroopassa  

– Euroopan komissiolla on kanssamme yhteinen ymmärrys pk-yritysten keskeisestä merkityksestä koko Euroopan kasvulle, työllisyydelle ja hyvinvoinnille, asiantuntija Mira-Maria Kontkanen Suomen Yrittäjien Brysselin-toimistolta toteaa.

Euroopan komissio julkaisi tiistai-iltana uuden Pk-yritysstrategian (SME Strategy). Strategia sisältää toimia eurooppalaisten pienten ja keskisuurten yritysten tukemiseksi digitaalisessa murroksessa ja ilmaston kestävyyssiirtymässä sekä rahoituksen saamisessa. Komissio pyrkii myös keventämään pk-yrityksiin kohdistuvaa hallinnollista taakkaa ja EU-lainsäädännöstä aiheutuvia kustannuksia ja puuttumaan pitkiin maksuaikoihin. Yrittäjät on pitänyt näitä asioita vahvasti esillä EU-vaikuttamisessa.   

– Hyvä, että komissio korostaa pk-yritysten merkitystä Euroopan taloudelle. On tärkeää, että EU:n toimia yrittäjyystoimintaympäristön parantamiseksi arvioidaan uudelleen, Mira-Maria Kontkanen sanoo.   

Suomen Yrittäjät on yhdessä eurooppalaisten pk-järjestöjen kanssa jo vuosia vaatinut EU:n pk-yrityspoliittisen ohjelman Small Business Actin (2008) uudistamista.   

– Tarvitaan tukevampaa toimintamallia EU:n pk-yrityspolitiikan tavoitteiden toteuttamiseksi EU-instituutioissa ja jäsenmaissa. Uusi strategia tulee toiveidemme mukaisesti vahvistamaan pk-yrityksiä koskevien tavoitteiden seurantaa eurooppalaisen ohjausjakson kautta, Kontkanen toteaa.   

Komissio Yrittäjien linjoilla: esittää maksuaikojen valvontaa   

Uusi strategia aikoo tarttua myös pidentyneiden maksuaikojen ongelmaan. Suomen Yrittäjät on esittänyt ongelmaan ratkaisuksi parempaa valvontaa ja maksuaikojen rikkomisen sanktiointia. Sitä myös komissio uudessa strategiassaan esittää.   

– Lakimääräisten maksuaikojen rikkominen on EU:n laajuinen ongelma ja aiheuttaa pk-yrityksille maksuvaikeuksia ympäri Eurooppaa, myös Suomessa. Tähän on puututtava. Komission tulisi valvoa huolellisesti tilanteita, jossa pienyrittäjän neuvotteluasema sopimussuhteessa on heikko ja esittää tarvittaessa toimenpiteitä sen parantamiseksi, Kontkanen vaatii.  

Yrittäjille konkreetista apua digitalisaatiossa, ilmastonmuutoksen hillinnässä ja kansainvälistymisessä  

EU:n Pk-yritysstrategia sisältää useita konkreettisia tukitoimenpiteitä muun muassa digitaalisten teknologioiden käyttöönottoon pk-yrityksissä. Uudet digitaaliset innovaatiokeskittymät (Digital Innovation Hubs) tarjoavat pk-yrityksille koulutusta ja testausmahdollisuuksia uusien teknologioiden alalla. Komissio käynnistää myös digitaalisten vapaaehtoisten verkoston, jonka kautta yrittäjät voivat saada ammattilaiset tukemaan yritystä digitaalisten työkalujen ja käytäntöjen hyödyntämisessä.   

Komissio tarjoaa pk-yrityksille tukea myös ilmastolle kestävämpien toimintatapojen kehittämisessä nimeämällä kestävyysasiantuntijoita Enterprise Europe-verkostoihin (EEN), jotka tarjoavat neuvontaa yrityksille kaikissa jäsenmaissa. Lisäksi pk-yritykset tulevat jatkossa saamaan tukevampaa neuvontaa kansainvälistymiseen niihin kolmansiin maihin, joiden kanssa EU:lla on vapaakauppasopimus. Neuvontaa ja ohjeistusta tarjotaan EU:n edustustoverkoston sekä uuden informaatioportaalin kautta.  

Pk-yritysten saatava lainaa pankista – tukea luvassa  

Uudessa strategiassa on tunnistettu, että pienillä ja keskisuurilla yrityksillä on muita heikompi asema rahoituksen saatavuudessa. Komissio korostaa pk-yritysten pankkirahoituksen saatavuuden varmistamista, sillä pankit ovat edelleen pk-yritysten pääasiallisia rahoittajia.   

Lisäksi komissio kiinnittää huomiota investointirahoituksen saantiin. Strategian avulla pyritään edistämään myös pk-yritysten rahoituslähteitä monipuolistumista. Pääomamarkkinaunionia halutaan viedä suuntaan, jossa pk-yrityksillä on kohtuullisin ehdoin mahdollista hankkia rahoitusta muualtakin kuin pankeista.  

– On tärkeää, että strategiassa komissio yhtyy näkemykseemme pk-yritysten riskipainolievennyksen muuttamistarpeesta pankkisääntelyä muutettaessa. Vain näin kyetään varmistamaan pk-yritysten pankkirahoituksen saatavuus muuttuvissa tilanteissa, ekonomisti Petri Malinen Suomen Yrittäjistä toteaa.  


Lisätietoja:
asiantuntija Mira-Maria Kontkanen, Suomen Yrittäjät, p. +32 497 394 802, mira-maria.kontkanen @ yrittajat.fi  
ekonomisti Petri Malinen, Suomen Yrittäjät, p. 050 434 5952, petri.malinen @ yrittajat.fi