Etsi

Emergency banner

Koronainfo yrittäjälle: yrittajat.fi/korona

Tiedote

Pk-ilmastobarometri: Ilmastonmuutosta hillitsevät pk-yritykset investoivat paljon

Kasvuhalukkaat ja vientiyritykset näkevät ilmastonmuutoksen hillitsemistoimissa selvästi enemmän mahdollisuuksia kuin haasteita. Merkille pantavaa on, että mahdollisuuksia näkevien pk-yrityksien investointiodotukset ovat huomattavasti suuremmat kuin keskimäärin kaikilla yrityksillä.

Tieto käy ilmi kevään Pk-yritysbarometrin ilmastoaiheisista kysymyksistä laaditusta raportista. Barometriin vastanneita oli 4600.

– Koronakriisin myötä yrityksille on tärkeintä kriisistä selviytyminen, ja on odotettavaa, että osa suunnitelluista investoinneista on lykkääntynyt. Kriisin jälkihoidon toimenpiteissä tulee huomioida, että nämä investoinnit saadaan liikkeelle, kertoo Suomen Yrittäjien ekonomisti Sampo Seppänen.

Seppänen sanoo, että ilmastotavoitteita tukeva vihreä elvytys auttaa akuutin kriisin jälkeisessä ajassa, mutta muistuttaa että tukien tulee tukea taloutta, eikä niistä saa tulla pysyväluonteisia.

– Markkinaehtoiset keinot, kuten riittävä päästöjen hinnoittelu sekä panostukset tutkimukseen ja innovaatiotoimintaan luovat ilmastoystävällisen kasvun näkymät pitkälle tulevaisuuteen, hän täsmentää.

Odotukset henkilöstön määrän kasvusta vuodelle 2020 olivat ilmastonmuutoksen hillinnässä potentiaalia näkevillä yrityksillä selvästi muita yrityksiä positiivisemmat.

Päästövähennystoimet tuovat haasteita neljännekselle yrityksistä. Haasteita koetaan muun muassa liikenteen alalla.    

– Haasteiden keskellä olevia yrityksiä ei saa unohtaa. Liikenteen toimijoita rasitetaan jo korkealla polttoaineen verotuksella. Lisää rasitteita ei nyt kaivata, Seppänen muistuttaa.

Arvot ohjaavat yritysten päästövähennystoimia

Vuoden 2019 aikana lähes 70 prosenttia pk-yrityksistä toteutti lisätoimia, jotka laskivat oman toiminnan päästöjä. Eniten toimia on kohdentunut kierrätyksen tehostamiseen.

Isoimpana ajurina yritysten ilmastotoimissa ovat yrityksen arvot ja strategia. Myös kustannussäästöt ja tehokkuuden lisääntyminen ovat tärkeitä motivaation lähteitä ryhdyttäessä päästöjä vähentäviin toimiin.

Yritykset tekevät laajasti päästöjä vähentäviä toimia ilman julkisen vallan asettamia velvoitteita. Lainsäädännön velvoitteet toimivat ajurina ilmastotoimissa noin viidenneksellä yrityksistä.

– On hienoa nähdä, että arvot ja kustannussäästöt ohjaavat näin vahvasti ilmastotoimiin. Sääntely on usein kustannustehoton väline ilmastopolitiikassa. Tämä on syytä muistaa etenkin koronan jälkeisessä tilanteessa, jossa yrityksien tilanne on vaikea ja samalla pyritään kohti hiilineutraalia Suomea, Seppänen tiivistää.

Ensimmäistä kertaa julkistettu Pk-ilmastobarometri on koottu helmikuussa julkaistun Pk-yritysbarometrin ilmastoaiheisista kysymyksistä. Barometriin vastanneita oli 4600. Suomen Yrittäjät, Finnvera ja Työ- ja elinkeinoministeriö julkistavat Pk-yritysbarometrin kaksi kertaa vuodessa. 

Tutustu Pk-ilmastobarometriin

Suomen Yrittäjät on julkaissut myös Yrittäjän ilmasto-oppaan, joka sisältää 80 keinoa taistella ilmastonmuutosta vastaan.

Lisätietoja:

ekonomisti Sampo Seppänen, Suomen Yrittäjät, p. 050 340 7716, sampo.seppanen @ yrittajat.fi