Etsi

Emergency banner

Koronainfo yrittäjälle: yrittajat.fi/korona

Tiedote

Yrittäjägallup: 40 prosenttia yrittäjistä haluaa muutoksia eläkeputkeen 

40 prosenttia yrittäjistä haluaa muutoksia eläkeputkeen, 35 prosenttia taas pitäisi sen ennallaan, kertoo Yrittäjägallup.  

Kantar kysyi Suomen Yrittäjien pyynnöstä, mitä yrittäjät tekisivät eläkeputkelle. 40 prosenttia yrittäjistä haluaa putkeen muutosta: 23 prosenttia poistaisi sen kokonaan ja 17 prosenttia nostaisi ikärajaa. 35 prosenttia puolestaan pitäisi eläkeputken ennallaan.  

Marinin hallitus linjasi budjettiriihessä syksyllä, että yli 55-vuotiaitten työllistämiseksi on löydettävä uusia keinoja. Tätä pohtii nyt työryhmä, jossa on mukana ministeriön sekä työnantaja- ja työntekijäjärjestöjen edustajia. Tavoite on löytää päätöksiä, jotka toteuttamalla yli 10 000 yli 55-vuotiasta saa töitä. Työryhmän pitää löytää ratkaisut tämän kuun loppuun mennessä. Suomen Yrittäjät ei ole mukana. 

Yksi keino parantaa yli 55-vuotiaiden työllisyyttä on muuttaa niin sanottua eläkeputkea, eli iäkkään työttömän mahdollisuutta saada ansiosidonnaista eläketurvaa eläkkeelle jäämiseen saakka. Pitkäaikaistyöttömän oikeus näihin työttömyysturvan lisäpäiviin alkaa 60–62-vuotiaana syntymävuodesta riippuen. Yrittäjiä oikeus ei koske.  

Kun putkea on tiukennettu, iäkkäämpien työllisyys on parantunut.   

Näin kysyttiin 

  • Yrittäjägallupin eläkeputkesta toteutti Kantar TNS Oy Suomen Yrittäjien toimeksiannosta. 
  • Kyselyyn vastasi 1097 pk-yrityksen edustajaa.   
  • Tutkimus toteutettiin monimenetelmätutkimuksena, jolloin osa vastaajista osallistui tiedonkeruuseen sähköpostikyselyllä ja osa Gallup Forum -internetpaneelin kautta. 
  • Otos pyritään rakentamaan niin, että Yrittäjägallup kuvaisi edustavasti Suomen yrityksiä. 
  • Tutkimuksen virhemarginaali on 3,1 prosenttiyksikköä suuntaansa.   
  • Tiedot kerättiin 28.10.–4.11.2020.     

Lisätietoja:  

Tutustu Yrittäjägallupin tulokseen eläkeputkesta

toimitusjohtaja Mikael Pentikäinen, Suomen Yrittäjät, 040 504 1944, mikael.pentikainen @ yrittajat.fi