Etsi

Emergency banner

Koronainfo yrittäjälle: yrittajat.fi/korona

Korona

Yrittäjät esittää: Valtion tulisi velvoittaa kunnat korvaamaan ostopalvelujen suojavälinekustannukset – Anssi Kujalalta kirje vastuuministereille

Koronapandemiasta aiheutuvat lisäkustannukset, kuten suojavälinekulut, tulee korvata kaikille sote-alan palveluntuottajille tasavertaisesti. Näin kirjoitti Yrittäjien Anssi Kujala ministeri Sirpa Paaterolle ja ministeri Krista Kiurulle osoittamassaan kirjeessä 1. joulukuuta.

Yrittäjät esittää, että valtio velvoittaa kunnat ja sairaanhoitopiirit huolehtimaan järjestämisvastuullaan olevien ostopalvelujen potilasturvallisuuden edellyttämien kustannusten korvaamisesta, kuten sosiaali- ja terveysministeriö on suositellut.

STM on 14. huhtikuuta ja 30. kesäkuuta antanut suosituksia henkilösuojainten kustannusten korvaamisesta kunnan järjestämisvastuulla olevien sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen osalta.

– Esitämme, että kunnat ja sairaanhoitopiirit korvaavat koronaepidemiasta aiheutuneet kustannukset yksityisille palveluntuottajille ministeriön suositusten mukaisesti, Yrittäjien varatoimitusjohtaja Anssi Kujala painottaa ja jatkaa, jotta ohjeistus olisi riittävän selvä, esitämme tehtäväksi sen esimerkiksi valtioneuvoston asetuksella.

– Tähän on kerta kaikkiaan tultava nyt selvyys. Ei ole tarkoituksenmukaista, että eri puolilla maata asiaa tulkitaan eri tavoin. Yrittäjät ovat jättämässä muutamilla alueilla oikaisuvaatimuksia kielteisistä päätöksistä.

Vaihtoehtoisena keinona yrittäjäjärjestö näkee, että henkilösuojaimista aiheutuneet kustannukset korvaisi valtio suoraan yksityisille palveluntuottajille.

– Tällöin tämä euromäärä voitaisiin vähentää kuntien saamasta korvauksesta vähentämällä peruspalvelujen valtionosuutta vastaavalla määrällä.

STM suositellut kunnille suojavälineiden kustannusten korvauksia

Sote-yritykset ovat hankkineet runsaasti suojavälineitä ja näin vastanneet koronapandemian torjunnasta.

STM on kahdessa suosituksessaan antanut ehdotuksen henkilösuojainten kustannusten korvaamisesta kunnan järjestämisvastuulla olevien sosiaali- ja terveyspalvelujen osalta. Ohjeen mukaan kustannusten korvaaminen perustuu ensisijaisesti palvelun järjestäjän ja tuottajan välisiin sopimuksiin.

– Mikäli sopimukset ovat tältä osin puutteellisia tulee palvelun järjestäjän (kunta tai kuntayhtymä) viime kädessä vastata suojainten saatavuudesta osana asianmukaista hoitoa, STM:n kesäkuinen ohje kuuluu.

– Tarvittaessa sopimukset pitää neuvotella uudelleen siten, että niissä sovitaan henkilösuojainten kustannusten korvaamisesta, Kujala muistuttaa.

Kujala: ”Valtion tukien tarkoitus ei ole ollut parantaa kuntien alijäämää vaan korvata pandemian kustannuksia”

Valtio osoittaa kunnille tukea koronavirustilanteessa vuosina 2020-2021 yhteensä 5,1 miljardia. Valtio on näin korvannut kunnille ja sairaanhoitopiireille muun muassa henkilösuojainten lisääntynyttä käyttöä.

– On selvää, että valtion maksamien tukien tarkoitus ei ole ollut parantaa kuntien tai kuntayhtymien alijäämää vaan korvata pandemiasta aiheutuvia kustannuksia, Kujala kirjoitti kuntaministeri Sirpa Paaterolle ja perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiurulle 1. joulukuuta osoittamassaan kirjeessä.

Yksityisille palveluntuottajille ei ole kuitenkaan eri puolilla maata korvattu tasavertaisesti muun muassa suojausvälineiden hankinnasta aiheutuvia kustannuksia.

– Yrittävän aika loppuu, nyt on tultava selväksi se, aikovatko kunnat korvata suojausväline-kustannukset myös alihankkijoilleen. Tästä ei voi olla enää erilaisia tulkintoja eri puolilla maata.

Yrittäjät nosti korvausasian hoitamisen tapetille ensimmäisen kerran jo huhtikuussa. Yrittäjiin kuuluu 14 sotealan jäsenyrityksiä edustavaa toimialajärjestöä. Järjestöt ottivat viimeksi yhdessä kantaa korvauksiin 20. marraskuuta.

Eilen 1. joulukuuta yrittajat.fissä kerroimme: Yrittäjät: Suojavälinekulujen korvaukset yksityisille saatava selväksi – Kujala: ”Kunnat saaneet korvauksensa, mutta yksityiset eivät”

Helsinkiläisen Hoitokoti Päiväkummun yrittäjä-toimitusjohtaja Anne Kangas kertoi aiemmin koronasuojautumisen suorien kustannusten suojavälineisiin yltäneen jo 100 000 euroon hoitokotiketjussa. Koronavirukselta suojautumisen aiheuttamista lisäkustannuksista hoitokotiyritys on saanut korvauksia vain muutamalta viikolta keväältä suu- ja nenäsuojusten osalta.

 

Toimitus

toimitus (at) yrittajat.fi