Etsi

Emergency banner

Koronainfo yrittäjälle: yrittajat.fi/korona

Sote

Sote-uudistusesitys heikentää yksityisen sektorin toimintaedellytyksiä – SY:n Kujala: ”Eduskunnan on puututtava tähän”

Hallitus esitteli tänään sosiaali- ja terveyspalvelun sekä pelastustoimen järjestämisen uudistusta koskevan esityksensä antamista eduskunnalle.

Tiedotustilaisuudessa äänessä olleet ministerit perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru, kuntaministeri Sirpa Paatero, sisäministeri Maria Ohisalo, puolustusministeri Antti Kaikkonen, ympäristö- ja ilmastoministeri Krista Mikkonen, opetusministeri Li Andersson ja pohjoismaisen yhteistyön ja tasa-arvon ministeri Thomas Blomqvist kukin kiittelivät toisiaan hyvästä yhteistyöstä ja totesivat päivän olevan merkityksellinen.

Yksityisen sektorin toimijat eivät esityksestä kiittele. Yksityisen sektorin toimijoiden mahdollisuudet toimia tulevassa mallissa nimittäin näyttävät pienentyvän, eikä niiden toimijoiden ääntä ole kuultu.

– Yritysvaikutusten arvioita on kyllä lisätty muutamalla sivulla 1669 sivun kokonaisuudessa, mutta esitettävän lainsäädännön muutoksiin ne eivät ole johtaneet, Suomen Yrittäjien varatoimitusjohtaja Anssi Kujala sanoo.

Lue myös: Hallituksen sote-esitys pitää kaataa, jos sitä ei muuteta – Yrittäjä: Palveluseteli turvaisi pienten paikkakuntien palvelut

Hurskaita lauseita

Krista Kiuru totesi tiedotustilaisuudessa, että monituottajamalli on olemassa ja se on yksi tapa ratkaista palvelutuotantoa.

– Palveluseteliä voidaan käyttää ja palveluita voidaan hankkia. Myös työvoimaa ja vuokratyövoimaa voidaan hankkia. Isoihin ja laajoihin ulkoistuksiin täytyy katsoa näkökulmaa uudella tavalla, Kiuru sanoo.

Korulauseet monituottajamallista eivät vakuuta.

– Arviointiteksti sisältää lähinnä hurskaita toiveita ja oletuksia. Ministerit puhuvat lämpöisesti monituottajuudesta, mutta tosiasiassa lainsäädäntö heikentää yksityisen sektorin mahdollisuuksia. Eduskunnan on puututtava tähän, Kujala sanoo.

Kujalan mukaan hallitus ansaitsee nyt kiitoksen lähinnä tosiasioiden tunnustamisesta, kun se myöntää nyt tarkentuneessa arvioinnissa, että pienten tuottajien asema heikkenee.

– Esimerkiksi nyt myönnetään, että hyvinvointialueiden suurempi koko johtanee suurempiin hankintakokonaisuuksiin ja että henkilöstön vuokrausta ja hankintaa koskevilla rajoituksilla on vaikutuksia palveluja tarjoaviin yrityksiin.

Kujalan mukaan yritysvaikutuksien arvioinnissa todetaan selkeästi, että ostopalvelujen kokonaisuudet kasvaisivat ja pk-yritykset eivät pääse suoraan julkisen sektorin kumppaneiksi, vaan alihankintaketjun kautta.

Kaikki resurssit käyttöön

Lääkäripalveluyritykset katsoo kannanotossaan, että hallituksen sote-esitys ei sisällä riittävästi kannusteita palvelujärjestelmän kehittämiseen ja uudistamiseen. Siinä ei myöskään esitetä riittävästi konkreettisia keinoja sote-uudistukselle asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi.

– Jotta sote-uudistuksen kunnianhimoiset tavoitteet voidaan saavuttaa, täytyy kaikkia käytettävissä olevia resursseja hyödyntää tarkoituksenmukaisella ja optimaalisella tavalla, myös yksityisellä sektorilla tarjolla olevia.

Ministeri Kiuru korosti tulevien hyvinvointialueiden, eli maakuntien, palvelujärjestäjien riittävää omaa palvelutuotantoa.

Lääkäripalveluyhdistykset ry:n mukaan hallituksen esityksessä halutaan keskittää sote-palveluiden tuotanto ensisijaisesti julkiselle sektorille. Järjestämislaissa ja erityisesti sen perusteluissa halutaan jopa rajata perustettavien maakuntien mahdollisuuksia yksityisen sektorin tarjoamien palveluiden hyödyntämiseen.

– Esitetty toimintamalli ja ratkaisut eivät paranna julkisrahoitteisten palveluiden saatavuutta, koska väestön ikärakenteen muuttuessa palveluiden tarve lisääntyy nopeammin kuin esitetyllä mallilla pystytään kansalaisten tarvitsemia palveluita tuottamaan. Tavoite sote-palveluiden saatavuuden ja saavutettavuuden parantamisesta ei silloin toteudu, kannanotossa todetaan.

 

Elina Hakola

elina.hakola (at) yrittajat.fi