Etsi

Emergency banner

Koronainfo yrittäjälle: yrittajat.fi/korona

Korona

Koronavuosi näytti, että päätöksiä voidaan tehdä nopeasti – Näin yrittäjien tilannetta helpotettiin

Suomen Yrittäjien toimitusjohtaja Mikael Pentikäinen on tyytyväinen siihen, miten yrittäjiä pystyttiin auttamaan nopealla aikataululla ja paineen keskellä.

Suomen Yrittäjien toimitusjohtaja Mikael Pentikäinen on nähnyt läheltä koronakriisin ja sen vaikutukset suomalaisessa yrityskentässä. Hän nostaa esiin Suomen valtiovallan ripeät toimet, jotka ovat osaltaan helpottaneet kriisistä selviämistä. Samalla hän korostaa yrittäjäjärjestön merkitystä.

– Tämä vuosi on ollut yrittäjäjärjestön näkökulmasta aivan poikkeuksellinen. Koronakriisi on iskenyt suurella voimalla ja laajasti yrittäjäkuntaan. Tämän takia lyhyessä ajassa on tehty enemmän yrityksiä koskevia linjauksia ja päätöksiä kuin normaalioloissa vuosien tai jopa vuosikymmenten aikana, Pentikäinen sanoo ja viittaa yritystukiin ja lainsäädännöllisiin muutoksiin, jotka ovat teettäneet paljon valmistelutyötä myös yrittäjäjärjestössä.

Yhteistyö hallituksen ja eduskunnan kanssa on sujunut Pentikäisen mukaan pääsääntöisesti hyvin.

– On hienoa, että tässä tilanteessa on pystytty tekemään erittäin paljon yrityksiä auttavia päätöksiä. Näitä ei ole tehty vain Helsingissä vaan myös Brysselissä ja paikallisesti. Olen tyytyväinen siihen tapaan, jolla yrittäjäjärjestön organisaatio on toiminut. Aikaansaannokset näkyvät siinä, miten tässä vaikeassakin tilanteessa moni yrittäjä on selvinnyt.

Tulevasta vuodesta Pentikäinen toivoo helpompaa, mutta ei usko sen olevan helppo.

– Ensi vuonna virus ei ole enää tuntematon vihollinen ja rokotusohjelman eteneminen tuo toivoa. Uskon, että pääsemme kohti normaalimpaa maailmaa. Yritysten kannalta lähikuukaudet näyttävät, kuinka paljon lisätukiohjelmia tarvitaan. Hyvin todennäköisesti tarvitaan vielä kustannustuen kolmas kierros.

Kustannustuen toinen vaihe tulee haettavaksi vielä joulukuun aikana.

Pentikäiselle itselleen vuosi on ollut erikoinen, sillä normaalit tapaamiset maakunnissa sekä yrittäjätilaisuudet ovat jääneet pois ohjelmasta.

– Minulle se on tarkoittanut sitä, että kalenteri on keventynyt. Olen kantanut huolta oman organisaation jaksamisesta. Palveluihimme on kohdistui etenkin keväällä enemmän kysyntää kuin koskaan aikaisemmin. Organisaatiomme oli erittäin kuormitettu, mutta olen ylpeä siitä, miten hyvin se on kestänyt paineen alla. Koronakriisi on tehnyt vahvasti näkyväksi, miksi yrittäjäjärjestö on tärkeä ja miksi se on olemassa.

Yrittäjäjärjestö kovassa paineessa

Kun kriisi iski, yrittäjät tarvitsivat apua lähes kellon ympäri. Suomen Yrittäjien verkkosivuille (Yrittäjät.fi) koottiin pikavauhtia Kaikki koronasta yrittäjälle -sivusto, jota päivitetään edelleen.

Yrittäjien puhelinneuvontaa tehostettiin, mutta yrittäjiä saatiin palvelluksi hyvin, vaikka puhelumäärä kolminkertaistui. Yrittäjäjärjestön työntekijät ja luottamushenkilöt jakoivat tietoa ja vastasivat yrittäjien kysymyksiin omissa sosiaalisen median kanavissaan. Lisäksi Yrittäjät perusti Facebookiin erillisen Yrittäjät #ostapieneltä -ryhmän pelkästään koronakriisiaiheille. 

Yrittäjiä palveltiin verkossa järjestetyillä suosituilla tietoiskuilla, joissa neuvottiin yrityksiä esimerkiksi koronatukien hakemisessa. Kustannustuesta järjestetään tammikuun alussa neljä samansisältöistä tietoiskua

Suomen Yrittäjien aloitteesta yrittäjille oli tarjolla myös alueellista korona-apua. Sitä tarjosi Suomen Yrittäjien, Suomen Uusyrityskeskusten, Suomen elinkeino ja kehitysyhtiöt SEKES:in ja Kuntaliiton organisoima yritysneuvojajoukko.

Kuluttajia Yrittäjät herätteli asioimaan yrityksissä Auta pientä -mainoskampanjalla, joka näkyi laajasti tiedotusvälineissä. Kampanja uusittiin joulusesongiksi.

Yrittäjät pysyvät hyvin ajan tasalla yritystoimintaan yleisesti liittyvistä asioista seuraamalla Suomen Yrittäjien viestintää: Yrittäjät.fi:n uutisia, Yrittäjän podcastia, jäsenlehti Yrittäjää, uutiskirjeitä ja sosiaalisen median kanavia. Lisäksi yrittäjille tehdään tilattavaa Yrittäjä Plus -lehteä, jonka voit tilata tästä.

Suomen Yrittäjät julkaisi vuonna 2020 oppaita, joiden avulla yrittäjä voi parantaa liiketoimintaansa ja menestyä paremmin. Erityisen tarpeellisia olivat oppaat Näin käynnistät verkkomyynnin ja Työnantajan koronaopas.

Vaatimus yksinyrittäjien tuesta meni läpi

Suomen Yrittäjät vaati keväällä suoraa tukea yksinyrittäjille. Se saatiin, sillä kunnat jakoivat tukea kesällä ja alkusyksystä. Suomen Yrittäjät vaatii nyt, että yksinyrittäjätuki avattaisiin uudelleen. Elinkeinoministeri Mika Lintilä on kertonut, että yksinyrittäjätuen valmistelu jatkuu.

Yrittäjät esitti myös nopeita uudistuksia työllistävien yritysten rahoituksen turvaamiseksi ja työpaikkojen säilyttämiseksi. Myös näitä viestejä hallitus kuuli. Yrittäjille oli tarjolla kehittämistukea Ely-keskuksista (1–5 henkilöä työllistävät) ja Business Finlandista (kuusi henkilöä tai sitä enemmän työllistävät pk-yritykset). 

Lisäksi järjestö vaati kriisin alusta saakka yleistä tukea koronakriisistä kärsiville yrityksille. Kustannustukea maksettiin kesällä. Vaadimme, että kustannustukea jatketaan ja sen myöntämisperusteita muutetaan yrittäjiltä saadun palautteen perusteella.

Vaatimuksiin vastattiin

Yritysten vaikean kassatilanteen vuoksi Yrittäjät vaati, että rahoituksen saatavuus turvataan. Huoli kuultiin, ja Finnvera korotti enimmäistakauksen määrää 80 prosentista 90 prosenttiin. Lisäksi Finnvera alensi ja yksinkertaisti koronatilanteen käyttöpääomarahoituksessa käytettävien takaustensa hinnoittelua takautuvasti maaliskuun alusta lähtien.

Yrittäjät vaati helpotetussa maksujärjestelyssä olevien verojen viivästyskoron alentamista, mikä toteutui. Helpotettuihin maksujärjestelyihin sovellettiin normaalin seitsemän prosentin viivästyskoron sijaan 2,5 prosentin viivästyskorkoa.

Työnantajayrittäjien tilanteen helpottamiseksi järjestö vaati muutoksia työlainsäädäntöön, ja se tehosi: muun muassa yhteistoimintaneuvottelu- ja lomautusilmoitusaikaa lyhennettiin. Lomautusoikeus ulotettiin koskemaan myös määräaikaisia työsopimuksia. Nämä määräaikaiset muutokset ovat voimassa vuoden 2020 loppuun saakka.

Apua vaikeimmassa asemassa oleville yrittäjille

Yrittäjät vaati myös, yrittäjä olisi oikeutettu työmarkkinatukeen ilman, että joutuu lopettamaan yritystoimintansa. Tämä määräaikainen lakimuutos oli ensin voimassa vuoden loppuun. Se on voimassa maaliskuun 2021 loppuun saakka.

Yrittäjät edellytti ja sai konkurssilakiin määräaikaisia muutoksia, jotta elinkelpoisia yrityksiä ei joutuisi koronakriisin takia konkurssiin.

Lisäksi perintätoimia rajoitettiin, etteivät yritykset joudu kohtuuttomien perintätoimien takia lopettamaan toimintaansa. Yrittäjän tai yrityksen ulosottomaksuihin saa koronan vuoksi helpotuksia, mikä auttaa omalta osaltaan kriisin yli pääsemisessä.

Pauli Reinikainen

pauli.reinikainen (at) yrittajat.fi