Etsi

Emergency banner

Koronainfo yrittäjälle: yrittajat.fi/korona

Laki

Uusi vuosi tuo muutoksia – Alvin alaraja nousee ja työsopimuslain koronapoikkeukset päättyvät

Vuodenvaihteessa astuu voimaan lakimuutoksia, kuten alvin alarajan nousu ja verokannustin sitouttamiseen. Koronavuonna hallitus päätti monista lainsäädännön poikkeuksista, esimerkiksi työlainsäädännön osalta, että yritykset selviytyisivät yli koronakriisin – osa näistä jatkuu alkuvuonna.

Arvonlisäveron alaraja nousee 10 000 eurosta 15 000 euroon vuoden 2021 alusta. Rajan nosto on ollut Suomen Yrittäjien tavoite. Nosto auttaa aloittavia ja aivan pieniä yrityksiä.

Vuoden alusta listaamattomat osakeyhtiöt saavat tehdä henkilöstölle osakeannin, josta ei muodostu henkilöstölle verotettavaa ansiotuloa, jos arvo ei alita yhtiön osakkeelle lasketun yhtiön nettovarallisuuteen perustuvaa matemaattista arvoa. Muutos auttaa listaamattomia yrityksiä sitouttamaan henkilökuntaa yrityksen kasvattamiseen: henkilöstö saa edun, kun yrityksen arvo kasvaa.

Sakon muuntorangaistus palaa rikoslakiin, energiatuet muuttuvat pk-yrityksille suotuisammiksi

Sakon muuntorangaistus palautetaan rikoslakiin, ja tulee voimaan vuonna 2021. Tätä vaativat Suomen Yrittäjät ja Kaupan liitto yhdessä. Kauppaan kohdistuvat myymälävarkauksien ja näpistysten määrät ovat kasvaneet viime vuosina. Varkaushävikin kokonaiskustannukset kaupoille ovat noin 550 miljoonaa euroa vuodessa. 

Teollisuuden sähkövero alennetaan vuoden 2021 alusta EU:n minimiin. Samalla poistetaan asteittain teollisuuden energiaveron palautusjärjestelmä. Suomen Yrittäjät vaikutti verotuen poistoon, koska palautusjärjestelmä on syrjinyt pieniä ja keskisuuria yrityksiä ja suosinut fossiilisia polttoaineita. Palautusjärjestelmän poisto ja teollisuuden sähköveron alentaminen hyödyttävät teollisuuden pk-yrityksiä sekä puhtaampien teknologioiden ja polttoaineiden alalla toimivia yrittäjiä.

Early warning -verkostosta apua talousvaikeuksiin

Early warning -hankkeen palvelu kokoaa yhteen laajan yrityspalveluverkoston, jotta talousvaikeuksiin joutuneet yrittäjät saavat laajasti palvelua yhden luukun kautta. Palvelun on tarkoitus avautua yrittäjille vuoden 2021 aikana. 

Työsopimuslain koronapoikkeukset päättyvät

Työlainsäädännön joustot päättyvät vuodenvaihteessa. Työlainsäädännön väliaikaisten muutosten voimassaolo päättyy 31. joulukuuta 2020. Lue lisätietoa soveltamisohjeista Yrittäjien koronatietosivuilta.

Työsopimuslain ja yt-lain osalta palataan noudattamaan tavallisesti voimassa olevaa lainsäädäntöä. Lainsäädäntömuutoksista huolimatta työnantajan on noudatettava oman alansa yleissitovan työehtosopimuksen määräyksiä näistä ajoista.

Voimassaolon päättyminen vaikuttaa soveltamiseen, joten työnantajan on syytä huomioida voimassaolon päättymistä koskevat säännöt koeaikapurkua, lomautuksia ja irtisanomisia suunniteltaessa. Tilapäiset muutokset ovat koskeneet muun muassa YT-lain vähimmäisneuvotteluaikojen lyhentämistä ja takaisinottovelvollisuuden pidentämistä.

Yrittäjän työttömyysturva jatkuu maaliskuun loppuun

Yrittäjälle mahdollistettiin väliaikaisen työttömyysturvan saaminen yritystoiminnan harjoittamisen rinnalla, jos liiketoiminta on kärsinyt koronasta. Määräaikainen lakimuutos mahdollistaa sen, että yrittäjille voidaan maksaa 724 euron työmarkkinatukea 16.3.–31.3.2021 ilman, että yrityksen toiminta täytyy lopettaa. Tuen saaminen edellyttää, että yrittäjän päätoiminen työskentely on päättynyt tai yritystoiminnasta saatava tulo jää alle 1089,67 euroa jokaista yrityksen yrittäjänä työskentelevää kohden.

Jotta työmarkkinatukea voi saada, täytyy ilmoittautua työ- ja elinkeinotoimistoon työnhakijaksi. Myönteisen työmarkkinatukilausunnon saatuaan, yrittäjä voi hakea työmarkkinatukea Kelasta.

Starttirahan enimmäiskestoa pidennettiin 12 kuukaudesta 18 kuukauteen. Muutoksella on haluttu turvata starttirahaa saavien yrittäjien mahdollisuus yritystoiminnan käynnistämiseen COVID-19-pandemiasta huolimatta. Muutos on voimassa 30. kesäkuuta 2021 asti. 16. huhtikuuta alkaen starttirahaa saavalle yrittäjälle voidaan maksaa starttirahaa myös niiltä päiviltä, jolloin yrittäjä ei koronavirusepidemiasta johtuen voi työskennellä yrityksessään.

Konkurssilain määräaikaisille muutoksille tulossa jatkoa, ulosottomaksuihin koronan vuoksi helpotuksia

Konkurssilain määräaikaisia muutoksia jatketaan, jotta elinkelpoisia yrityksiä ei joutuisi koronakriisin takia konkurssiin.

Lisäksi perintätoimia rajoitettiin, etteivät yritykset joudu kohtuuttomien perintätoimien takia lopettamaan toimintaansa. Yrittäjän tai yrityksen ulosottomaksuihin saa koronan vuoksi helpotuksia, mikä auttaa omalta osaltaan kriisin yli pääsemisessä.

Yrittäjät sai vaikuttamistyönsä tuloksena muun muassa estettyä pakkaajien tuottajavastuuvelvoitteiden ulottamisen pienyrittäjiin. Lisää tuottajavastuuvelvoitteesta ja muusta vuoden vaikuttamistyöstä.

Lue lisää: Muista nämä vuodenvaihteen veromuutokset – Kokosimme ensi vuoden tärkeät luvut

Näin vaikutimme yrittäjien puolesta 2020

Tietoiskuja kustannustuki kakkosesta verkossa – Tutustu hakemuksen tekoon etukäteen ja ilmoittaudu mukaan

 

Riikka Koskenranta

riikka.koskenranta (at) yrittajat.fi