Etsi

Emergency banner

Koronainfo yrittäjälle: yrittajat.fi/korona

Sote

STM kehottaa kuntia korvaamaan suojavälinekulut yrityksille – SY tyytyväinen mutta kunnissa käytännöt vaihtelevat

STM on julkaissut 17.joulukuuta uuden tiukemman suosituksen siitä, että kunnat kompensoivat yksityisille palveluntuottajilleen koronan vuoksi käytettävien suojavarusteiden kustannukset. Yrittäjät on tätä vaatinut, ja kannustaa kuntia ja sairaanhoitopiirejä etenemään suosituksen mukaisesti.

– Kannustamme kuntia ja sairaanhoitopiirejä päättämään asiasta pikaisesti. Valitettavasti edelleen eri puolilla maata on tehty kielteisiäkin päätöksiä vastoin ministeriön suositusta. Yrittäjien kannattaa tehdä niistä oikaisuvaatimuksia, toteaa Yrittäjien varatoimitusjohtaja Anssi Kujala.

STM suosittelee kuntia kompensoimaan koronaepidemian torjunnassa käytettäviä aineita ja tarvikkeita, kuten suojavarusteita.

Yrittäjät nosti korvausasian hoitamisen tapetille ensimmäisen kerran jo huhtikuussa. Yrittäjiin kuuluu 14 sotealan jäsenyrityksiä edustavaa toimialajärjestöä.

Kujala: ”Ei ole tarkoituksenmukaista, että kaikki käsittelevät asiaa erikseen ja kustannusperusteet vaihtelevat”

– Monessa kunnassa tai kuntayhtymässä on nyt herätty tilanteeseen. Ei ole kuitenkaan tarkoituksenmukaista, että kaikki käsittelevät asiaa erikseen ja kustannusperusteet vaihtelevat. Siksi vieläkin tiukempi ministeriön ohjaus on tarpeen, Kujala painottaa.

Lue lisää: Palveluntuottajat odottavat korvauksia kunnilta suojavälinekustannuksista – Hoitokotiyrityksen suojavälinekulut jo 100 000 euroa

Sosiaali- ja terveysministeriö kehottaa kuntia neuvottelemaan yksityisten palveluntuottajiensa kanssa korvaamiskäytännöistä, jos niistä ei vielä ole päästy sopimukseen tai niistä ei ole palvelutuotantosopimuksissa yksiselitteistä mainintaa.

Kustannusten korvaaminen perustuu ensisijaisesti palvelun järjestäjän ja tuottajan välisiin sopimuksiin. Mikäli sopimukset ovat puutteellisia, kunta tai kuntayhtymä vastaa viime kädessä suojainten saatavuudesta osana asianmukaista hoitoa.

Kujalan mukaan korvauksia koskevassa valmistelussa kustannuksia tarkastellaan kokonaisuutena, mikä tarkoittaa sitä, että valtio ei korvaa erillisenä eränä kuntien yrityksille maksamia korvauksia, vaan ne sisältyvät kuntien saamaan rahoitukseen.

– On oikeudenmukaista, että tuohon tarkoitukseen osoitetut varat maksetaan nyt kaikille palveluntuottajille, kuten on ollut tarkoitus.

Valtio on korvannut kunnille, yksityiset palveluntuottajat vielä odottavat korvauksia

Valtio osoittaa kunnille tukea koronavirustilanteessa vuosina 2020–2021 yhteensä 5,1 miljardia. Valtio on näin korvannut kunnille ja sairaanhoitopiireille muun muassa henkilösuojainten lisääntynyttä käyttöä maksamillaan ylimääräisillä valtionosuuksilla. Valtionosuusjärjestelmä ei erottele julkista ja yksityistä palvelutuntuottajaa, vaan valtionosuus maksetaan asukaskohtaisesti kaikista kunnan asukkaista tiettyjen kriteerien mukaan.

– On selvää, että valtion maksamien tukien tarkoitus ei ole ollut parantaa kuntien tai kuntayhtymien alijäämää vaan korvata pandemiasta aiheutuvia kustannuksia, Anssi Kujala painottaa.

 

Lue lisää: Yrittäjät esittää: Valtion tulisi velvoittaa kunnat korvaamaan ostopalvelujen suojavälinekustannukset – Anssi Kujalalta kirje vastuuministereille

 

Riikka Koskenranta

riikka.koskenranta (at) yrittajat.fi