Etsi

Emergency banner

Koronainfo yrittäjälle: yrittajat.fi/korona

Raha

Pohjola-kanteen taloudellinen riski arveluttaa yrittäjiä – Asianajaja selvittää, mitkä ovat oikeuskäsittelyn uhat

Pohjolalta korvauksia vaativien vakuutusasiakkaiden määrä kasvaa. Osa heistä empii kanteen jättämistä peläten mahdollisia rahallisia menetyksiä oikeuskäsittelyn aikana.

Useita kymmeniä yrityksiä on hakemassa korvauksia Pohjola Vakuutukselta epidemiakeskeytysvakuutuksesta, joka ei korvannut koronapandemian yrittäjille aiheuttamia katemenetyksiä. 

Syksyllä vakuutuslautakunta antoi yksimielisen ratkaisun, jonka mukaan vakuutusyhtiö Pohjolaa suositetaan maksamaan ravintoloille korvauksia osasta koronaepidemian aiheuttamista rahallisista tulonmenetyksistä 1. kesäkuuta alkaen. Sittemmin Pohjola on kieltäytynyt maksamasta korvauksia ja asia etenee oikeuskäsittelyyn.

Haastehakemuksia parhaillaan laativa Asianajotoimisto Magnussonin asianajaja Mika Laapotti on tehnyt viime aikoina pitkää päivää.

– Tällä hetkellä on valmiina 28 sivua luonnostekstiä. Nyt pyrimme kääntämään kaikki mahdolliset kivet, jotta asiasta saadaan mahdollisimman selkeä. Hakemukset ovat valmiina toimitettaviksi Helsingin käräjäoikeuteen tammikuun ensimmäisinä viikkoina.

Laapotin mukaan kanteen tekemisestä kiinnostuneen yrittäjän kannattaa olla liikkeellä pian. Tähän mennessä mukaan on ilmoittautunut Magnussonin kautta kuutisenkymmentä yritystä. Asia koskee etenkin ravintola-alan yrittäjiä, joiden liiketoiminta keskeytyi kokonaan keväällä hallituksen päätettyä ravintoloiden sulkemisesta tai joille aiheutui 1. kesäkuuta tai sen jälkeen vahinkoja ravintoloita koskevista asiakaspaikka- tai aukioloaikarajoitteista.

"Tietysti haluaisin rahat takaisin"

Yrittäjiä on Laapotin mukaan arveluttanut oikeuskäsittelyssä etenkin se, millaisia kuluja siitä kenties koituu heille maksettavaksi. Yksi epäröivistä on oululainen ravintola-alan yrittäjä Niilo Kemppe.

– Pelkään, ettei oikeuskäsittely johda mihinkään ja meille tulee siitä lisää kustannuksia. Niitä ei tosiaankaan tässä vaiheessa haluaisi.

Kemppe on eläkkeelle jäänyt entinen palkkatyöläinen, joka perusti "eläkeharrastuksenaan" yrityksen. Se operoi kahta pubia Oulussa. 

– Ei tässä ole henki ja elämä kyseessä, mutta tietysti haluaisin rahat takaisin, jotka vakuutukseen on laitettu.

Kemppe perusti yrityksen vuonna 2018 ja otti heti laajimman mahdollisen Pohjolan tarjoaman yritysvakuutuksen. Se sisälsi muun muassa epidemiakeskeytysvakuutuksen, jollaista ei ollut suurimmalla osalla vakuutusyhtiöistä. Yritys on maksanut vakuutuksesta yli 500 euroa kuukaudessa.

Kemppelle vakuutusasiat ovat tuttuja, sillä hänen toinen ravintola paloi pian yritystoiminnan aloittamisen jälkeen.

– Onhan tässä saatu kärsiä. Onneksi saimme korvauksen irtaimistosta ja toiminnan keskeytyksestä, muuten tätä yritystä ei enää olisi.

"Emme peri prosentteja"

Asianajaja Mika Laapotin mukaan yrittäjien keskuudessa liikkuu osittain vääriä käsityksiä oikeuskäsittelystä aiheutuvista kuluista.

– Ainakaan me emme ole perimässä prosentteja asiakkaalta tämän mahdollisesti saamista vakuutuskorvauksista, eikä meillä ole mitään kynnysmaksua asiaan mukaan lähtemiseen, hän sanoo ja viittaa näkemiinsä viesteihin, joissa tällaisia asiakkaalle on ehdoteltu.

Asianajotoimisto Magnusson perii kanteen tekevältä yritykseltä oikeusturvavakuutuksen minimiomavastuun eli normaalitapauksessa 600 euroa.

– Tämä summa on mukana haastehakemuksen vaatimuksissa. Jos juttu voitetaan, Pohjolan tulee korvata yrityksen suorittama summa viivästyskorkoineen yritykselle takaisin.

– Pohjola-asiassa olemme sopineet, että emme laskuta asiakkaita ennen kuin käräjäoikeus on käsitellyt asian loppuun. Voittotilanteessa Pohjolan tulee maksaa palkkiomme jutun häviäjänä. Jos juttu voitetaan vain osittain tai hävitään, korvaa Pohjola siinäkin tapauksessa yritysten oikeusturvavakuutuksista palkkiomme 85-prosenttisesti. Loppu 15 prosenttia jää yritykselle, oikeusturvavakuutuksen omavastuuosuus vähennyksenä huomioiden, Laapotti jatkaa.

Lopputuloksen saamiseen voi mennä ainakin ensi vuosi, mahdollisesti pidempään. Laapotin mukaan on mahdollista, että sovintoon pyritään pääsemään niin sanotulla tuomioistuinsopimusmenettelyllä.

– On mahdollista, että käsittelyä ei ehditä käydä vuoden 2021 aikana käräjäoikeuden jutturuuhkan takia. Jos mennään pisimmän kautta, odotettavissa on useamman vuoden oikeustaisto. Asiassa voidaan edetä korkeimpaan oikeuteen saakka.

Jos Pohjola voittaa, kuluja sovitellaan

Laapotti on ollut viime viikkoina yhteydessä kymmeniin yrittäjiin. Keskusteluissa on painottunut taloudellinen riski.

– Olen kertonut, mikä riski mukaan lähdössä on ja toisaalta mikä on mahdollisuus. Pahin uhka on se, että Pohjola voittaa jutun ja sen oikeudenkäyntikulut siirtyisivät kantajien maksettaviksi.

Tällaisten kulujen suuruutta on hänen mukaansa mahdotonta arvioida etukäteen.

– Siinä tapauksessa kuluja vaadittaisiin soviteltaviksi sen mukaan, paljonko osapuolia on ollut mukana. Jos Pohjola voittaa, se ei tarkoita, että se voisi automaattisesti vaatia täydet oikeudenkäyntikulut jokaiselta kanteen tehneeltä yrittäjältä. Pitää huomioida, että Pohjola ei ole joutunut pohtimaan jokaisen kantajan kohdalla erikseen perusteita sille, miten se vastustaa kyseistä kannetta. Samaa perustetta on voitu käyttää kaikkien kantajien kohdalla. Tämä pätee luonnollisesti myös yrittäjien omien oikeudenkäyntikulujen kohdalla. Tavoitteenahan asiassa on laatia yksi haastehakemuspohja, jota voimme käyttää kaikkien yrittäjien haastehakemusten runkona.

Häviön tai voiton lisäksi Pohjola-oikeuskäsittelyssä on Laapotin mukaan kolmaskin mahdollisuus, osittainen voitto.

– Esimerkiksi niin, että yrityksillä olisi oikeus vakuutuskorvaukseen vasta 1.6. alkaen eikä vielä keväästä alkaen. Silloin juttu olisi voitettu vain osittain ja tällöin oikeus saattaa velvoittaa osapuolet itse vastaamaan omista oikeudenkäyntikuluistaan.

Prosessissa on kyse vain Pohjolan vakuutusehdon epäselvyydestä ja sen tulkinnanvaraisuudesta. Muiden vakuutusyhtiöiden vastaavat ehdot ovat Laapotin mukaan selvät.

Kuva: Getty Images

Pauli Reinikainen

pauli.reinikainen (at) yrittajat.fi