Etsi

Emergency banner

Koronainfo yrittäjälle: yrittajat.fi/korona

Kunta

Yrittäjät lupaa uutta kuntavaikuttamiseen: yrittäjyyskokouksia ja valmennusohjelma – Satakunnassa aktiivista yhteistyötä

Yrittäjät pyrkii vahvistamaan yrittäjämyönteistä kuntapolitiikkaa koko maassa ja kaikissa kunnissa. Esimerkiksi Satakunnassa on jo 10 vuotta valittu yrittäjäaktiivisin kunta, ja kuntayhteistyö on kantanut hedelmää.

– Suomen Yrittäjät vahvistaa kuntavaikuttamista jokaisen yrittäjän kotiseudulla, koska kuntien politiikka vaikuttaa yritysten menestymiseen, sanoo Suomen Yrittäjien varatoimitusjohtaja Anssi Kujala.

Tavoitteen saavuttamiseksi pyritään nostamaan yrittäjävaltuutettujen määrää, luodaan uusia valmennusohjelmia, sisältöjä ja koulutuksia sekä järjestetään yrittäjäkokouksia.

Suomen Yrittäjien strateginen kuntavaikuttamisen hanke ajoittuu vuosille 2021–2023. Hanke koskettaa koko järjestöä. Toimijoina ovat esimerkiksi yksittäiset yrittäjävaikuttajat, paikallisyhdistykset, aluejärjestöt, keskustoimisto ja toimialajärjestöt.

Kuntavaikuttaminen vaatii jatkuvaa uudistumista. Tästä tuoreena esimerkkinä on koronakriisi, joka tiivisti kuntien ja yrittäjien yhteistyötä ja kohtalonyhteyttä.  

– Yrittäjäjärjestö julkaisi kevään kuntavaaleihin uudistusohjelman. Samanaikaisesti sote-uudistus mullistaa kuntien tehtäviä ja vapauttaa kuntapäättäjien aikaa yrittäjyyden edistämiseksi, Kujala arvioi. 

Keväällä 2021 hankkeessa tuotetaan muun muassa yritysvaikutusten arvioinnin työkalu ja kuntajohtajille tarjottava valmennus. Yrittäjien Kuntabarometri -kyselyn tulokset ohjaavat hankkeessa tehtävää vaikuttamistyötä.

Satakunnassa kuntayhteistyö kantanut hedelmää – Aluejärjestössä on kehitetty ns. laatumittauskysely, kuntavaikuttaminen vain kiihtyy

Satakunta, itseään yrittäjyysmaakuntana markkinoiva maakunta, on saavuttanut hyviä tuloksia kuntien yrittäjämyönteisyyden kehittämisessä pitkäjänteisellä työllä. Satakunnan vuoden yrittäjäaktiivisin kunta valittiin viime vuonna jo kymmenennen kerran. Kyselyssä kunnan päättäjät arvioivat yhdessä paikallisen yrittäjäyhdistyksen edustajien kanssa kunnan yrittäjäaktiivisuutta.

– Yrittäjäaktiivinen kunta -kysely toimii laatumittauksena ja Suomen Yrittäjien kuntabarometri kertoo asiakastyytyväisyydestä, eli yrittäjät arvioivat kotikuntiaan omasta näkökulmastaan, Satakunnan Yrittäjien toimitusjohtaja Markku Kivinen kertoo kuntavaikuttamistyöstä.

Satakunta saavutti kakkossijan vuoden 2020 Yrittäjien kuntabarometrissa maakuntana.

– Kuntayhteistyöhömme kuuluu, että käymme kuntabarometrin tulokset kuntien kanssa läpi aina kesän ja syksyn aikana.

Yksi tärkeä hankkeessa kehitettävä osa-alue on yritysvaikutusten arviointi.

– Satakunnassa on jo muutaman vuoden ollut yritysvaikutusten ohjeistus kuntiin päin. Toivoisin, että siitä syntyisi helppo malli, joka on vielä nopea täyttää ja toisaalta aiheuttaisi myös toimenpiteitä. Joskushan arvioinnin tulos on sekä että, toisille yrityksille positiivinen ja toisille negatiivinen, esimerkiksi kadun muuttaminen yksisuuntaiseksi.

Kivisen mukaan yritysvaikutusten arviointi toimii juhlapuheissa hyvin, mutta käytännön toteuttamisessa on paljon vaihtelua.

Alueet ja kunnat kautta maan alkavat tarjota kuntajohtajille ja valtuutetuille valmennusta valtakunnallisen konseptin mukaisesti. Kutsu valmennuksiin lähtee vielä tammikuussa.

– Kuntavaalikeväänä panostamme siihen, että ehdokkaaksi lähtisi mahdollisimman paljon yrittäjiä.

Satakunnan Yrittäjät alkaa myös tarjota yhteistyössä Prizztechin ja Satakunnan TE-toimiston kanssa aloittavan yrittäjän neuvontapalvelua. Toimintaa kehitetäänkin jatkuvasti.

Koronakriisi vahvisti yrittäjien ja kuntien yhteistyötä, elpymistä voi vauhdittaa yrittäjämyönteisillä teoilla

Kuntien ja yrityksien elpyminen koronakriisistä tarkoittaa esimerkiksi seuraavia asioita:

Yrittäjien kunta- ja elinkeinoasioiden päällikkö Tanja Matikaisen mukaan jokaisen maakunnan ja kunnan johdon on käytävä avointa ja jatkuvaa keskustelua yrittäjien kanssa.

– Yrittäjämyönteisen kuntastrategian on oltava kunnan toiminnan keskiössä ja kaiken tekemisen lähtökohtana. Esimerkiksi moni kunnanvaltuusto on hyväksynyt yrittäjämyönteisen hankintastrategian, mutta toimeenpano on jäänyt kesken.

Koronan yli pääsemiseksi yritysvaikutusten arviointi on juurrutettava osaksi kuntapäätöksentekoa.

– Koronakriisin yksi keskeinen oppi on, että julkisten hankintojen keskittäminen suuriin volyymeihin on loputtava ja markkinoita on kehitettävä pienimmät yritykset huomioiden, Yrittäjien elinkeinopoliittinen asiantuntija Janika Tikkala sanoo.

Yrittäjillä ja Kuntaliitolla on yhteiset suositukset koronakriisistä elpymiseksi, jotka käsittelevät erityisesti julkisia hankintoja ja sote-palveluja.

Yrittäjien Kuntabarometri -kysely ohjaa tekemistä 

Yrittäjien Kuntabarometri 2020 -kyselyyn vastasi ennätykselliset yli 10 400 yrittäjää. Yrittäjien mielestä kunnat hoitavat julkiset hankinnat kaikista heikoiten kunnan tehtävistä. Tämä käy ilmi Suomen Yrittäjien teettämästä Yrittäjien Kuntabarometrista keväältä 2020.  

Hankkeessa konkreettisia tavoitteita ovat esimerkiksi nämä asiat: 

– Kaikkien kuntien valtuustoja kehotetaan pitämään vuonna 2022 yrittäjyyskokous. 

– Päätöksenteon tueksi luodaan yritysvaikutusten arvioinnille uusi työkalu.

– Eduskuntapuolueille tarjotaan ja järjestään oma räätälöity kuntavaalikoulutus.

– Yrittäjävaltuutettujen määrä nousee.

Tutustu tästä SY:n Kuntavaalisivustoon. 

Lisätietoa Kuntabarometristä.

 

Riikka Koskenranta

riikka.koskenranta (at) yrittajat.fi