Etsi

Emergency banner

Koronainfo yrittäjälle: yrittajat.fi/korona

Korona

Kustannustuki II:sta kannattaa hakea ehtojen täyttyessä – Kustannustuki III valmistelua pitää kiirehtiä, yritysten tilanne heikentynyt

Kustannustuki II:n hakukanava on ollut auki vajaan neljä viikkoa. Yrittäjien pääekonomistin mukaan tuen tilastoista ja hylkäyssyistä nähdään, että yritysten kulurakenteet ja toiminnan luonne pitää pystyä huomioimaan paremmin tuen kolmannella kierroksella.

Pääekonomisti Mika Kuismanen kannustaa kaikkia yrittäjiä, joilla liikevaihto on tippunut tukikriteerien mukaiset 30 prosenttia, hakemaan tukea. Lisäksi yrittäjän pitää pystyä osoittamaan liikevaihdon laskun olevan koronariippuvaista.

– Jos liikevaihtoraja täyttyy, sen jälkeen on katsottava, onko riittävästi sellaisia kustannuksia, joita ei ole voitu sopeuttaa. Tällöin kannattaa ilman muuta hakea tukea.

Yrittäjien mielestä Valtiokonttori on hoitanut hakemusten käsittelyn hyvin. Valtiokonttorin keskimääräinen käsittelyaika on noin 56 tuntia. Hakemukset käsitellään yksilöllisesti, minkä vuoksi käsittelyprosessit voivat vaihdella.

Kustannustuen hakeminen on lähtenyt maltillisesti liikkeelle. Eilen 14. tammikuuta päivittyneiden tietojen mukaan tukea on hakenut noin 8870, joista hylättyjä hakemuksia on ollut 71 prosenttia. Tuki on myönnetty noin 1720 yritykselle, ja rahaa on maksettu 40,7 miljoonaa euroa.

Lue tästä: Nämä yritykset ovat saaneet eniten kustannustukea

– Hylkäysten suuri määrä johtuu kustannustuki II:n ehdoista. Huolimatta siitä, että ne ovat paremmat kuin kustannustuki I:ssä.  

Puolet tukihakemusten hylkäyksistä tulee sen vuoksi, että liikevaihdon lasku jää alle vaaditun 30 prosentin. 25 prosenttia kielteisistä päätöksistä johtuu siitä, että korvaus jää alle 2000 euron minimin.

– Tämä vieläkin osoittaa sen, kuinka erilainen kustannusrakenne eri toimialojen yrityksillä on. Nyt on ilman muuta käynyt selväksi se, että yrityksillä, joilla toiminta on tauolla rajoitusten johdosta, ei välttämättä synny riittävästi kustannuksia, vaikka liikevaihto olisi tippunutkin vaaditusti. Näin he jäävät tuen ulkopuolelle, pääekonomisti Mika Kuismanen tähdentää.

Yrittäjät: Kustannustuki III valmistelua pitää kiirehtiä – Yritysten tilanne heikentynyt lokakuun puolivälistä koronan toisen aallon vuoksi

Koronapandemia ja asetetut rajoitukset jatkuvat vielä pitkään, ja vaikuttavat monella alalla yritystoiminnan edellytyksiin.

Yrittäjien Kuismasen mielestä tukiehdot täyttävä liikevaihdon laskuraja, 30 prosenttia, on tilanteen jatkuessa yhä, kohtuuttoman kova.

– Yritysten kannalta tilanne on ehdottomasti lähtenyt heikompaan suuntaan lokakuun puolenvälin jälkeen, ja marras-tammikuu tulevat olemaan heikkoja kuukausia toisen korona-aallon vuoksi. Näistä syistä kustannustuki III:n valmistelua pitää kiirehtiä ja saada liikkeelle teknisesti niin nopeasti kuin mahdollista.

Suomen Yrittäjien mielestä korvauskuukausiksi kannattaisi määrittää marras-tammikuu.

Kustannustuki III:n aikataulusta ei ole vielä mitään varmaa tietoa. Kustannustuen kolmas versio on kuitenkin virkamiestasolla vireillä. Elinkeinoministeri Mika Lintilä vahvisti tämän 3. joulukuuta kaupan toimialan tulevaisuusselonteon webinaarissa.

Hankalaan tilanteeseen ajautuu myös uusia yrityksiä, jotka ovat tähän asti selviytyneet esimerkiksi vahvan taseen avulla.

– Lisäksi on selkeästi elinkelpoisia yrityksiä, jotka ovat kroonisesti rajoitteiden takia ongelmissa. Tämän vuoksi kustannustuki III liikevaihdon laskukriteeri pitää laskea 20 prosenttiin ja sen lisäksi poistaa korvauksen alarajan 2000 euron minimi.

Yrittäjien mukaan hyväksyttävien kustannusten määrää pitää edelleen laajentaa.

– On syytä harkita, voiko myös palkkoihin sidotut lomarahat ja sivukulut luokitella kustannuksiksi ihan puhtaiden palkkojen lisäksi.

Kulurakenteet ja se, miten niihin pystytään vaikuttamaan, vaihtelevat yrityksestä toiseen. Ekonomistin mielestä koronatuissa pitää paremmin huomioida yritysten toiminnan luonne.

Kokeile kustannustuen laskuria osoitteessa haekustannustukea.fi

Suomen Yrittäjien Kaupan ja palveluiden valiokunnan puheenjohtaja ja Halpa-Hallin toimitusjohtaja Janne Ylinen kommentoi joulukuussa yrittajat.fissä kustannustuen toimialariippumattomuutta. Monilla kaupan alan toimijoilla on erityispiirteitä, joita ei voi yhteismitallistaa. Lue lisää tästä.

Lue lisää: Hylätyissä kustannustuen hakemuksissa toistuvat samat syyt – Lue Valtiokonttorin vinkit hakemuksen täyttämiseen!

 

Riikka Koskenranta

riikka.koskenranta (at) yrittajat.fi