Etsi

Emergency banner

Koronainfo yrittäjälle: yrittajat.fi/korona

Korona

Koronakriisi muuttaa konkurssilakia jälleen – Tutustu tietopakettiin ja toimi tarpeettoman konkurssin estämiseksi

Väliaikainen konkurssilaki, joka vaikeutti velkojien mahdollisuutta hakea yrityksiä konkurssiin, päättyy tammikuun loppuun. Tilalle tulee väliaikaislaki, joka on voimassa syyskuun loppuun. Tietopaketti konkurssista auttaa.

Koronakriisissä konkurssien pelko on ollut suuri huoli, kun rajoitukset ja tiukat suositukset ovat vieneet yrityksiltä asiakkaita.

Yritysten ahdingon helpottamiseksi konkurssilakia on muutettu muutamaan kertaan, jotta turhilta konkursseilta vältyttäisiin.

Velkojien mahdollisuutta hakea yrityksiä konkurssiin vaikeutettiin 1.5.2020, mutta väliaikainen laki on päättymässä tammikuun loppuun. Tilalle tulee väliaikaislaki, joka on voimassa helmikuusta syyskuun loppuun. Se estää velkojia hakemasta yrityksiä konkurssiin lyhytkestoisten maksuvaikeuksien vuoksi.

Suomen Yrittäjät on laatinut yrittäjille tietopaketin, johon on koottu perustiedot konkurssista ja korona-ajan erityispiirteistä sekä velkojalle että velalliselle. 

Lisäksi kerrotaan lyhyesti yksityishenkilön velkajärjestelylain säännöksistä, joiden avulla yrittäjä voi hakea henkilökohtaisella vastuullaan olevien velkojien järjestelyä yritystoiminnan lopettamisen jälkeen.

Tutustu oppaisiin tästä.

Oma aktiivisuus avainasemassa

Helmikuun alusta voimaan tulevan lain mukaan yritys voi kiistää velkojan konkurssihakemuksen 30 päivän maksukyvyttömyysolettaman.

Yrityksen täytyy kuitenkin olla itse aktiivinen.

– Konkurssihakemusta voi vastustaa toimittamalla käräjäoikeudelle konkurssihakemuksen tiedoksisaannin jälkeen oman näkemyksensä siitä, miksi yritys on maksukyvytön vain tilapäisesti, Suomen Yrittäjien lainsäädäntöasioiden päällikkö Tiina Toivonen sanoo. 

Yrityksen maksukyvyttömyyden tilapäisyys voi johtua esimerkiksi siitä, että maksukyvyttömyys on ohimenevää ja yritys on saamassa velan maksuun tarvittavia varoja. 

– Näin ollen koronakriisikin voi olla syy siihen, että maksukyvyttömyys on tilapäistä.

Yleinen sääntö on myös, että summaltaan pienten saatavien vuoksi yrityksiä ei saa hakea konkurssiin.

 

Suomen Yrittäjät ajaa väliaikaista sääntelyä pysyväksi niin, että yritys voitaisiin olettaa maksukyvyttömäksi vasta, jos se ei ole maksanut konkurssiuhkaisen maksukehotuksen mukaista saatavaa 60 päivässä kehotuksen tiedoksisaannista. 

– Tämä antaisi aikaa rahoituksen hankkimiseen, Suomen Yrittäjien Työmarkkinajohtaja Janne Makkula sanoo.

Yrittäjän kannattaa ottaa yhteys velkojaan hyvissä ajoin

Usein konkurssihakemuksen tekijänä on Verohallinto tai työeläkeyhtiö. Tärkeää on, että yrittäjä on mahdollisimman aikaisessa vaiheessa yhteydessä velkojiin, kun maksuvaikeuksia ilmenee. 

– Se helpottaa maksuaikaneuvotteluja ja nopeuttaa ratkaisujen löytymistä sekä auttaa pitämään myös luottotiedot kunnossa, Toivonen painottaa.

 

Toimitus

toimitus (at) yrittajat.fi