Etsi

Emergency banner

Koronainfo yrittäjälle: yrittajat.fi/korona

Laki

Nuoret ja miehet näkevät eniten syrjintää työpaikoilla – Hoivayrityksessä syrjimättömät menettelytavat lähtevät jo työhön ottamisesta

Työpaikoilla esiintyy työelämässä olevien mukaan eniten ikään liittyvää syrjintää. Eniten sitä näkevä miehet ja nuoret, käy ilmi Työelämägallupista.

– Suomalaisilla työpaikoilla tapahtuu ihmisten kokemusten perusteella paljon syrjintää. Tämä on vakava asia, johon pitää saada korjaus, Suomen Yrittäjien toimitusjohtaja Mikael Pentikäinen sanoo.

Kantar TNS kysyi Suomen Yrittäjien toimeksiannosta työelämässä olevilta heidän kokemuksiaan syrjinnästä työpaikalla. Kyselyyn vastasi noin 1060 työelämässä olevaa.

Työpaikoilla esiintyy työllisten arvioiden mukaan eniten (16 %) ikään liittyvää syrjintää. Seuraavaksi eniten on havaittu terveydentilaan (12 %) ja osa-aikaisuuteen (12 %) sekä sukupuoleen (11 %) liittyvää syrjintää. Vähiten on tunnistettu seksuaaliseen suuntautumiseen, uskontoon tai ammattiliiton jäsenyyteen kytkeytyvää syrjintää (kaikkia 7 %).

– Nämä kertovat, että työpaikoilla ei ole kaikki kunnossa. Asiaan pitää puuttua, Pentikäinen summaa.

Yritysten henkilöstöhallinnon kysymykset muun muassa syrjimättömyydestä liittyvät ihmisoikeuksiin. Syrjinnällä työelämässä tarkoitetaan ihmisten erilaista kohtelua silloin, kun erilaisen kohtelun syynä on jokin työnhakijan tai työntekijän henkilöön tai hänen läheiseensä liittyvä ominaisuus tai seikka.

Työnantajan on aktiivisesti edistettävä työntekijöidensä yhdenvertaisuutta ja ehkäistävä työpaikoilla tapahtuvaa syrjintää. 

Nuorimmat, 18–29-vuotiaat vastaajat ovat havainneet lähes systemaattisesti enemmän työpaikalla esiintyviä syrjinnän eri muotoja. Ero muihin ikäryhmiin on suurin osa-aikaisuuteen, etniseen taustaan ja uskontoon liittyvässä syrjinnässä. 

Hoivayrityksen nuori työntekijä: ”Aktiviinen kanssakäyminen edistää syrjimättömyyttä”

Pienimmillä, alle 10 työntekijän työpaikoilla esiintyy arvioiden mukaan vähemmän syrjinnän eri muotoja kuin henkilömäärältään suuremmilla työpaikoilla. Syrjinnän kokeminen näyttäisi olevan yleisintä 10–49 työntekijä ja erityisesti 50–100 työntekijän työpaikoilla.

Hyvinkääläisessä hoivapalvelua ja kotisairaanhoitoa ikääntyville tarjoavassa Aarrehoivassa syrjimättömät menettelytavat lähtevät jo työhön ottamisesta ja työsopimuksista.

– Meillä työehtosopimus on runko. Työsopimukset tehdään senkaltaisiksi, että kaikilla lähihoitajilla on sama palkka, ja jos on vastuutyötä, niin silloin tulee henkilökohtainen lisä. Hoiva-avustajilla on sama palkka, sillä tutkintotaso on oltava kaikilla sama. Lisävastuut voivat nostaa palkkaa. Pidämme yllä yleistä avoimuutta, palkasta voi keskustella toisten kanssa. Näin yrittäjän on helppo nukkua yöunensa rauhassa, toimitusjohtaja-yrittäjä Marjatta Kouhia kertoo.

Yritys työllistää yhdeksän vakituista ja keikkalaisia.

Aarrehoivan työntekijä Ninni Ahtiaisen mukaan työpaikan ilmapiiri on hyvä.

– Työkaverit kohtelevat minua normaalisti, iällä ei ole väliä. Joillakin asiakkailla on ennakko-oletus, että tuo on nuori, ja he ovat vähän vaisuja aluksi. Olen kuitenkin yrittänyt päästä heidän kanssaan juttuun ja olen aina onnistunut siinä. Sitten huomaa, että ennakko-oletukset katoavat yhtäkkiä, 19-vuotias Ahtiainen kertoo kokemuksistaan.

Hän on ollut hiukan vajaa puoli vuotta Aarrehoivassa töissä.

Selvityksen mukaan 16 prosenttia vastaajista oli havainnut ikään liittyvää syrjintää työpaikoilla. Miten edistäisit syrjimättömyyttä työyhteisössä?

– Olin aivan paineissa, kun tulin tänne ensimmäistä kertaa. Pitää rohkeasti liittyä mukaan keskusteluihin, muistaa kuunnella muita ja olla aktiivinen, mutta tärkeintä on olla oma itsensä. Nimenomaan aktiviinen kanssakäyminen edistää syrjimättömyyttä.

Kouhian mukaan yhdenvertaisuusasioista viestitään työntekijöille muun muassa työhaastattelussa, jossa käydään läpi, millä tavoin yrityksessä toimitaan.

– Työterveyshuolto, etälääkärin palvelut ja sairaslomakuviot ovat kaikille samat, olet sitten keikkalainen tai vakituinen.

Kouhia on työllistänyt paljon nuoria ja opiskelijoita.

– Kysyn aina, onko kaikki mennyt hyvin, ja oletko saanut apua. Meillä ei syrjitä, on se sitten 63-vuotias tai 19-vuotias.

Nuoret ja miehet näkevät eniten syrjintää työpaikoilla

Miehet ovat naisia herkempiä näkemään omalla työpaikallaan esiintyvää syrjintää. Poikkeuksen tekee sukupuoleen ja osa-aikaisuuteen liittyvä syrjintä, jossa miesten ja naisten tulokset eivät poikkea juurikaan toisistaan. 

– On yllättävää, että miehet havaitsevat syrjintää selvästi enemmän kuin naiset. Erot ovat yllättävän suuria. Tämä herättää kysymyksiä, Pentikäinen pohtii.

Jos työnantajan palveluksessa on säännöllisesti vähintään 30 työntekijää, työpaikalla on oltava suunnitelma tarvittavista toimista yhdenvertaisuuden edistämiseksi. Suunnitelmalle ei ole määrämuotoa, mutta sen tulee olla todennettavissa ja tarkastettavissa.

Tutkimuksen kohderyhmä poimittu valtakunnallisesta Forum -nettipaneelista. Kysely tehtiin 30.12.2020–6.1.2021

Tutustu Työelämägallupiin syrjinnästä.

Lisätietoa yhdenvertaisuudesta työsuojelu.fi

 

Riikka Koskenranta

riikka.koskenranta (at) yrittajat.fi