Etsi

Emergency banner

Koronainfo yrittäjälle: yrittajat.fi/korona

Työmarkkinat

"Erittäin merkittävä päätös" – Järjestäytymätön työnantaja ei toiminut väärin kieltäydyttyään luottamusmiehen valinnasta

Porvoolaisyritys ei toiminut väärin ilmoitettuaan, ettei se hyväksy Teollisuusliittoon kuuluneiden työntekijöidensä toimesta tehtyä luottamusmiehen valintaa.

Itä-Uudenmaan käräjäoikeus on antanut tuomionsa porvoolaisen yrityksen tapauksessa, jossa yritystä vastaan nostettiin kanne luottamusmiehen valinnasta.

Tapauksen taustalla on liittoon kuulumattoman porvoolaisyrityksen vastaanottama ilmoitus luottamusmiehen valinnasta. Sittemmin konkurssiin ajautuneessa yrityksessä oli noin 60 työntekijää, joista seitsemän kuului Teollisuusliittoon. Liittoon kuuluvat olivat valinneet keskuudestaan luottamusmiehen. Teollisuusliitto vaati työnantajaa hyväksymään vähemmistön valitseman luottamusmiehen yritykseen.

Työnantaja ei suostunut vaatimukseen vaan ilmoitti, että ei hyväksy luottamusmiehen valintaa. Yritys perusteli päätöstään sillä, että se ei ollut järjestäytymättömänä työnantajana sidottu yleissitovan työehtosopimuksen perusteella luottamusmiehen valintaa koskeviin työehtosopimuksen määräyksiin. Yritys ilmoitti, että työntekijöillä on mahdollisuus valita luottamusvaltuutettu työsopimuslain perusteella.

Tämän seurauksena työnantajaa vastaan nostettiin kanne, jossa vaadittiin vahvistusta sille, että myös yleissitovaa työehtosopimusta noudattava yritys on velvollinen noudattamaan työehtosopimuksessa olevia luottamusmiestä koskevia määräyksiä.

Oikeus arvioi, oliko porvoolaisyrityksellä velvollisuus hyväksyä kyseinen luottamusmies yritykseen. 

Tuomio: Työnantaja ei toiminut väärin

Käräjäoikeus päätyi tuomiossaan siihen, että yleissitovuus ei ulotu työehtosopimuksen luottamusmiesmääräyksiin. Tuomion mukaan yleissitovuus ei ulotu sellaisiin työehtosopimuksen määräyksiin, joiden tarkoituksena on turvata ensisijaisesti työntekijöiden yhteistä ”järjestöintressiä”. Oikeus katsoi, että luottamusmiehen valinta ei ole sellainen työehtosopimussäännös, joka olisi yleissitovana järjestäytymätöntä työnantajaa sitova.

Viime vuoden lopulla uutisoimme Turun hovioikeuden päätöksestä, jossa oikeus kumosi työnantajan edustajien käräjäoikeudessa saamat sakot. Tapauksessa oli kyse työnantajaliittoon kuulumattoman yrityksen kielto luottamusmiehen nimittämisestä yritykseen.

Kaksi betonialalla toimivan työnantajan edustajaa oli aiemmin joutunut käräjäoikeuteen syytettyinä luottamusmiehen valinnan estämisestä vuonna 2017.

– Itä-Uudenmaan käräjäoikeuden tuomio on linjassa hovioikeuden ratkaisun kanssa. Keskeistä kummassakin on se, että tuomioistuin on katsonut, että yleissitovuuden piiriin eivät kuulu luottamusmiehen valintaa koskevat tes-määräykset. Nämä ovat merkittäviä ratkaisuja, Suomen Yrittäjien työmarkkinajohtaja Janne Makkula sanoo.

Työntekijät voivat valita luottamusvaltuutetun

Makkulan mukaan molemmat päätökset selkiyttävät tilannetta luottamusvaltuutetun ja luottamusmiehen valinnan osalta.

– Järjestäytymättömässä yrityksessä työntekijät pääsevät valitsemaan edustajansa. Laissa on määritelty, että silloin puhutaan luottamusvaltuutetusta. Jos yritys on järjestäytynyt, se on sitoutunut noudattamaan työehtosopimusta kokonaisuudessaan. Silloin myös määräys luottamusmiehestä sitoo yritystä. Tähän on haluttu oikeusistuimen linjausta ja nyt sellainen on saatu.

Käräjäoikeus totesi ratkaisussaan, että yhdistymisvapaus on työnantajien oikeus. Yhdistymisvapauteen kuuluvaa ammatillista järjestäytymisvapautta ei saa oikeuden mukaan rajoittaa työnantajien ja työntekijöiden keskinäisissä suhteissa. Työnantajalla on säännösten ja kansainvälistenkin oikeustapausten valossa oikeus olla järjestäytymätön.

– Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että sellainen paikallisen sopimisen malli, joka rakentuisi yksinomaan luottamusmiesjärjestelmälle, on käytännössä mahdoton, Makkula sanoo.

Hän pitää käräjäoikeuden tuomiota merkittävänä myös siksi, että oikeus on selvittänyt myös kansainvälisiä sopimuksia ja velvoitteita, joita Suomella työoikeuteen liittyen on.

– Oikeus on nyt päätynyt siihen, että sellaista vaatimusta, jossa järjestäytymättömän työnantajan pitäisi hyväksyä luottamusmiesjärjestelmä itseään sitovaksi, ei ole myöskään Kansainvälisen työjärjestön ILOn sopimuksissa.

Kuva: Getty Images

Pauli Reinikainen

pauli.reinikainen (at) yrittajat.fi