Etsi

Emergency banner

Koronainfo yrittäjälle: yrittajat.fi/korona

Johtaminen

Älä sorru vahingossa syrjintään rekrytoinnissa – Lue 10 vinkkiä: Näin palkkaat oikein

Monimuotoisuutta edistävät rekrytointikäytännöt voivat auttaa hakijapulaan ja vähentää syrjintää, jota tapahtuu työnhaussa myös tahattomasti.

Monessa organisaatiossa on halua kehittää työyhteisöistä nykyistä monimuotoisempia ja tarvetta panostaa rekrytointiin. Jos toiveesta huolimatta työnhakijoiden joukko on homogeeninen, monimuotoisuutta edistävät rekrytointikäytännöt voivat parantaa tilannetta.

Työnhaussa tapahtuvaa syrjintää voidaan ehkäistä suunnittelemalla rekrytointi uudella tavalla. Työterveyslaitosksen Moninaisesti parempi -hankkeessa julkaistiin työpaikkoja varten monimuotoisuutta edistävät rekrytointikäytännöt.

Käytännöillä voidaan lisätä työpaikkojen kaipaamaa monimuotoisuutta työnhakijoiden keskuudessa sekä ehkäistä tahatonta, tahallista ja rakenteellista syrjintää.

– Rekrytoijat usein aliarvioivat, miten paljon omat ennakkoluulot ja stereotypiat vaikuttavat arvioon työnhakijasta. Siksi toivomme, että monimuotoisuutta edistävät käytännöt yleistyvät työnhaussa, Työterveyslaitoksen johtava asiantuntija Barbara Bergbom sanoo.

Tahatonta syrjintää voi olla rekrytoinnin joka vaiheessa

Työnhaussa tapahtuu paljon sellaista syrjintää, josta ei olla tietoisia. Vaikka syrjintä olisi tahatonta, se on silti laitonta ja siihen on tärkeää puuttua.

– Suosittelen tarkastelemaan rekrytointia uusin silmin ilmoituksen tekemisestä lähtien. Kaikkiin työnhaun vaiheisiin voi liittyä mahdollisuus, että siellä on mukana tahaton syrjivä elementti. Jotta asia voidaan korjata, siitä on tärkeää tulla ensin tietoiseksi, Työterveyslaitoksen erityisasiantuntija Kirsi Yli-Kaitala sanoo.

Tahattomia syrjiviä elementtejä voivat olla esimerkiksi kielitaitovaatimukset, joille ei ole todellisia perusteita työstä suoriutumisen kannalta, tai se, että haastatteluun kutsutaan herkästi ihmisiä, jotka muistuttavat ominaisuuksiltaan rekrytoijaa.

Tehtävänkuvaus ja työpaikkailmoitus on tärkeää suunnitella ajatuksella. Miten mahdollistetaan, että työnteko on mahdollista monimuotoiselle työyhteisölle? Tehtävänkuvaus ja siihen vaadittava osaaminen tulee kirjoittaa ymmärrettävästi työpaikkailmoitukseen. Ennalta määritellyt kriteerit myös tukevat reilua ja objektiivista päätöksentekoa rekrytoinnissa ja vähentävät ennakkoluulojen ja mahdollisten stereotypioiden vaikutusta valintoihin.

Jokaisen rekrytoivan henkilön on tärkeää haastaa omaa ajatteluaan ja ennakkoluulojaan. Suosituksissa kehotetaan rekrytoijia pohtimaan esimerkiksi seuraavia kysymyksiä: Mitkä kaikki tekijät vaikuttavat päätökseenne ja mitkä niistä ovat tehtävän suorittamisen kannalta oleellisia? Rekrytoitteko kulttuuriinne helposti solahtavia hakijoita vai sinne uutta tuovia?

Monimuotoisuuslauseke ja visuaalinen ilme ovat tärkeitä

Jos työpaikka arvostaa monimuotoisuutta, on tärkeää tuoda se ilmi verkkosivuilla ja työpaikkailmoituksessa. Valokuvat vaikuttavat mielikuviin, joten työpaikkailmoituksen kuvituskuviin kannattaa valita eri sukupuolia olevia, eri-ikäisiä ja eri taustoista tulevia henkilöitä. Näin jokainen voi kokea työpaikan kiinnostavaksi. Työpaikkailmoituksen julkaiseminen esimerkiksi englanniksi on varteenotettava vaihtoehto.

–  Monimuotoisuuslauseke voi olla valttikortti, jolla työnantaja pystyy viestimään arvoistaan ja parantamaan työnantajakuvaansa erilaisten hakijoiden silmissä. Siitä voi tulla vähemmistöön kuuluvalle työnhakijalle olo, että okei, minullakin on mahdollisuus saada tämä työpaikka, Bergbom sanoo.

Monimuotoisuuslauseke voi olla yhden tai muutaman lauseen ilmaus, jolla organisaatio osoittaa arvostavansa monimuotoisuutta ja kannustaa eri vähemmistöryhmien tai aliedustettujen ryhmien edustajia hakemaan tehtävää. Työpaikkailmoitusta tehdessä voi myös pohtia, käytetäänkö positiivista erityiskohtelua, jolloin kahden tasavertaisen hakijan tilanteessa voidaan antaa etusija hakijalle, joka on muita epäedullisemmassa tai heikommassa asemassa. Suosituksissa kerrotaan tarkemmin myös positiivisen erityiskohtelun käytöstä.

Monimuotoisuuteen pyrkivän työpaikan kannattaa myös laajentaa työpaikkailmoituksen jakelukanavia. Jos työyhteisö on keskenään homogeeninen esimerkiksi henkilöstön iän, sukupuolen ja muiden taustojen puolesta, sama pätee usein verkostoihin. Suosituksissa työnantajia kehotetaan kokeilemaan, voisiko monipuolisempia hakijoita tavoittaa esimerkiksi järjestöjen, oppilaitosten, sosiaalisen median kanavien ja erilaisten yhteisöjen kautta.

10 vinkkiä 

Asiantuntijat ovat laatineet hankkeessa kymmenen suositusta, jotka auttavat työpaikkoja kehittämään rekrytointiaan. Käytännöt soveltuvat kaikille aloille ehkäisemään työnhaussa tapahtuvaa syrjintää, joka voi perustua esimerkiksi sukupuoleen, etniseen taustaan, vammaisuuteen tai perhetilanteeseen. 

1. Tarkastelkaa organisaationne monimuotoisuuden tilaa

2. Määritelkää haettava tehtävä ja arviointikriteerit selkeästi ja syrjimättömästi

3. Miettikää kielitaitoon liittyvät kysymykset etukäteen.

4. Laatikaa työpaikkailmoitus huolella.

5. Käyttäkää monipuolisia rekrykanavia ja verkostoja.

6. Varmistakaa rekrytoinnissa käytettäviä järjestelmien saavutettavuus.

7. Harkitkaa anonyymin tai osittaisen anonyymin rekrytoinnin käyttöä.

8. Valmistautukaa huolellisesti haastattelutilanteeseen.

9. Varmistakaa valinnan syrjimättömyys ja läpinäkyvyys.

10. Tehkää selkeä ohjeistus yhdenvertaisuutta edistävistä rekrytointikäytännöistä.

 

Kuva: Getty Images

Toimitus 

Toimitus (at) yrittajat.fi