Etsi

Emergency banner

Koronainfo yrittäjälle: yrittajat.fi/korona

Sote

Helsingin hoivayrittäjät pöyristyivät: Kaupunki vaatii 40% enemmän henkilöstöä – aikaa kolme viikkoa, ei vastaavaa korotusta palveluseteliin

Helsingin ikääntyneiden ympärivuorokautisen hoivan palvelusetelin käyttö uhkaa tyrehtyä kaupungin yllättävän päätöksen vuoksi. Siitä aiheutuvaa merkittävää kustannusten kasvua yrityksille ja asiakkaille ei päätöksessä ole huomioitu.

Kaupunki ilmoitti nostavansa hoivapalvelun palveluseteliasiakkaiden henkilömitoitusvaadetta noin 40 prosenttia – ja aikaa annettiin 3 viikkoa. Uusi vanhuspalvelulainsäädäntö antaa kaksi vuotta aikaa lisätä ammattihenkilöstöä.

Tilannetta vaikeuttaa se, että maata vaivaa krooninen hoitajapula.

Helsingin kaupunki ei ole tehnyt korotusta ikääntyneille myönnettyyn palveluseteliin kustannusten nousua vastaavasti. Nyt moni ikääntynyt asiakas ja yksityiset hoitokodit ovat joutuneet erittäin vaikeaan tilanteeseen: mitoituksen nosto lisää henkilöstökustannuksia noin 800–1000 euroa kuukaudessa asiakasta kohden, ja asiakkaan lisärahoitusosuus on jo nyt usein korkea.

– Asiakkaistamme osa on jo ilmoittanut joutuvansa etsimään muuta vaihtoehtoa, koska palvelusetelin arvo ei enää kata riittävästi kustannuksia, sanoo Yrittäjien sote-johtoryhmän puheenjohtaja Anne Kangas.

– Tämä merkitsee sitä, että joudumme informoimaan näiden asiakkaiden tilanteesta Helsingin kaupunkia ja kaupunki joutuu sijoittamaan nämä ikääntyneet omiin yksiköihinsä tai sellaisiin yksiköihin, jotka toimivat ostopalvelutuottajina ja joissa kaupungin maksama korvaus on suurempi, Kangas sanoo.

– Monessa tilanteessa asiakas siis saattaa joutua muuttamaan kodistaan toisaalle. Tämä on ikävää asiakkaiden kannalta ja myös kunnan kannalta. Seurauksena on myös kunnan kulujen nousu, sillä palveluseteli on ollut Helsingille se selkeästi edullisin vaihtoehto verrattuna ostopalveluun ja kaupungin omaan toimintaan, Kangas painottaa.

Yrittäjät: Helsingin korjattava päätöstään

Helsingin Yrittäjät vaatii, että kaupungin on korjattava yllättävää päätöstään, joka asettaa hoitokotien asiakkaita sekä palveluntuottajia vaikeaan tilanteeseen.

Lain mukaan asiakkaan maksaman palvelusetelin lisärahoitusosuuden pitää olla kohtuullinen. Palvelusetelin tulee olla aito vaihtoehto muiden järjestämistapojen rinnalla. Jatkossa näin ei ole, ellei Helsingin sosiaali- ja terveyslautakunta puutu tilanteeseen.

Lokakuussa 2020 uudistettu vanhuspalvelulaki edellyttää, että vanhuspalveluiden hoitajamitoitusta nostetaan vuoden 2021 alusta 0,50:stä 0,55:een, ja siitä asteittain vuoteen 2023 mennessä 0,7:ään.

Tähän muutokseen myös hoivapalveluita palvelusetelillä tarjoavat helsinkiläiset yritykset olivat varautuneet.

Henkilöstömitoituksen merkittävän noston vaatimuksen yhteydessä Helsingin kaupunki ilmoitti myös inkontinenssikustannusten (vaipat) siirrosta yrityksille ja niiden asiakkaille.

Kaupunki korjasi vaippapäätöstään myöhemmin hoivapalveluyrittäjien oikaisuvaatimuksen mukaisesti. Sen sijaan yllättävää päätöstä henkilöstömitoituksen merkittävästä nostosta kaupunki ei ole useista vaatimuksista huolimatta muuttanut.

Yle: Hoitajamitoitus vaihtelee kaupungin omissa palveluissa

Helsinki edellyttää päätöstensä mukaan ostopalvelujen tuottajilta yhtä suurta hoitajamitoitusta kuin vastaavassa omassa palvelussa. Myös muiden laatuvaatimusten kaupunki kertoo olevan samoja omalle ja ostopalvelulle. Vanhuspalvelulain mukaan vuoden 2021 alusta ympärivuorokautista tehostettua palveluasumista tarjoavissa yksiköissä hoitajamitoituksen tulee olla 0,55.

Ylen 10. helmikuuta julkistaman selvityksen mukaan Helsingin kaupungin omien hoivayksiköiden hoitajamitoitukset ovat kuitenkin vaihtelevia. Osassa yksiköitä ne alittavat jopa lain aiemmat 0,5 hoitajan minimivaatimukset.

Yrittäjät pitävät kaupungin toimintaa pöyristyttävänä

Palveluntuottajat ovat tehneet sosiaali- ja terveyslautakunnalle useita oikaisuvaatimuksia, ja vaatineet muutosta kohtuuttomiin päätöksiin. Toistaiseksi kaupungin vastauksena on ollut, että jos palvelutuottaja ei korotuksia hyväksy, niin palvelun tarjoamisen voi lopettaa.

Hoivapalveluyritykset ovat tarjonneet palvelusetelipalveluita jo vuosia. Yrittäjät pitävätkin kaupungin toimintaa asiassa pöyristyttävänä.

Helsingin Yrittäjät pitää kaupungin toimintaa asiassa monilta osin erikoisena ja huomauttaa, että kaupungin tulee päätöksenteossaan kohdella sote-palvelujen tuottamistapoja sekä kuntalaisia ja palveluntuottajia yhdenvertaisesti keskenään.

”Palvelusetelin arvoa pitää nostaa”

– Kaupungin pitää ottaa nyt hoivapalveluyrittäjien ja vanhusasiakkaiden huoli tosissaan ja käsitellä asia kokonaisuutena uudelleen. Joko palvelusetelin arvoa tulee nostaa 0,7 hoitajamitoitusvaateen ja muiden reunaehtojen kustannuksia vastaavaksi tai muuttaa henkilöstömitoitusvaade portaittain nousevaksi vanhuspalvelulain mukaisesti, vaatii Helsingin Yrittäjien toimitusjohtaja Tiina Oksala.  

Helsingin Yrittäjät pitää myös tärkeänä, että kaupunki ottaa kaikissa päätöksissään yritysvaikutusten arvioinnin käyttöön. Erityisesti isoista muutoksista tulee käydä ajoissa ja aitoa vuoropuhelua yrittäjien kanssa.

toimitus(at)yrittajat.fi