Etsi

Emergency banner

Koronainfo yrittäjälle: yrittajat.fi/korona

Talous

Pk-barometri: Pääkaupunkiseudun pk-yrityksillä valoisimmat näkymät, Etelä-Pohjanmaalla ei uskota talouden nopeaan toipumiseen

Yrittäjät pääkaupunkiseudulla suhtautuvat tulevaan vuoteen valoisimmin mielin. Synkimmät odotukset ovat hieman yllättäen Etelä-Pohjanmaalla, missä synkkien näkymien taustalla vaikuttaa osaltaan turpeen veronkorotus.

Suomen Yrittäjät, työ- ja elinkeinoministeriö ja Finnvera seuraavat pk-yritysten suhdanneodotuksia puolen vuoden välein Pk-yritysbarometrilla. Kokonaiskuvassa 26 prosenttia pk-yrityksistä arvioi suhdanteiden paranevan seuraavien 12 kuukauden aikana ja 23 prosenttia arvioi niiden heikkenevän.

Tuoreiden tulosten mukaan pääkaupunkiseudun yrittäjät suhtautuvat tulevaan valoisimmin. Kyselyssä pääkaupunkiseutu tarkoittaa Espoota, Vantaata ja Kauniaista. Helsinkiä seurataan erikseen. 

Toiseksi korkeimman saldoluvun saa Keski-Pohjanmaa ja kolmanneksi nousevat Helsinki ja Pirkanmaa.  Synkimmin tulevaan suhtautuvat yrittäjät Etelä-Pohjanmaalla, jossa saldoluku painuu miinus kymmeneen. Koko maassa odotukset kuitenkin nousivat koronasyksyn 2020 Pk-yritysbarometrista.

Puolet pääkaupunkiseudun yrityksistä on kasvuhakuisia – Reilu viidennes joutuu sopeuttamaan

– Koronan aikana kyykättiin aika syvällä pääkaupunkiseudulla, mutta nyt näkymät ovat positiiviset. On hienoa, että uskoa riittää, toteaa Pääkaupunkiseudun Yrittäjien puheenjohtaja Esa Niinivaara.

22 prosenttia pääkaupunkiseudun pk-yrityksistä kokee tarvetta sopeuttaa toimintaansa, kun koko maassa näin kokee 25 prosenttia. Sopeuttamista suunnittelevilla yrityksillä tärkeimmiksi keinoiksi nousevat lomautukset (47) ja työaikajärjestelyt (42). Lähes kolmannes suunnittelee keskittymistä yrityksen ydinsektorille.

– Meillä tehtiin keväällä kokonaisuutena sopeuttamistoimia aika vähän, jos katsotaan lomautusten määriä, mutta työaikajärjestelyjä on maakunnassa tehty.

Puolet pääkaupunkiseudun yrityksistä on kasvuhakuisia. Pääkaupunkiseudun yrityksistä reilu kolmannes harrastaa vientiä tai liiketoimintaa ulkomailla, kun taas koko maassa vajaa neljännes vie ulkomaille.

– Meillä on enemmän palvelutoimintaa, sitäkin kautta uskotaan, että korona väistyy melko pian. Ja sitten päästään pyörittämään normaalia liiketoimintaa. Meillä on kansainvälisempiä yrityksiä kuin keskimäärin koko maassa, Esa Niinivaara jatkaa.

Osaavan työvoiman saatavuus on pk-yritysbarometrin mukaan haaste pääkaupunkiseudulla, kuten monella muulla alueellakin. Yli puolet vastaajista arvioi, että osaavan työvoiman saatavuus on jossain määrin kasvun este. Vastaajilta kysyttiin, onko osaavan työvoiman saatavuus merkittävä kasvun este (15 prosenttia), rajoittaa jonkin verran (37) tai on riittävästi työvoimaa.  

– Osaavan työvoiman saatavuus on jo pitkään ollut haaste pääkaupunkiseudulla. Työvoimaa on markkinoilla, mutta ei sellaista työvoimaa, joita saataisiin työpaikoille.

Hieman koko maan keskivertoa (36 prosenttia) enemmän aikoo palkata lisää työvoimaa vuoden sisällä (39 prosenttia).

Yritykset valmistautuvat koronan jälkeiseen tilanteeseen muun muassa panostamalla uusien tuotteiden ja palveluiden kehittämiseen, muuttamalla toimintatapoja ja uusien liiketoimintamalien kehittäminen digitalisoimalla.

Taxi Esa Niinivaara ja Niinivaaran omistama Vantaan Autolaite työllistävät kuusi henkilöä yrittäjän lisäksi.

– Omassa liiketoiminnassani korona on näkynyt vahvasti. Pääkaupunkiseudulla lentoliikenteen vähäisyys heijastuu koko alueen palvelusektoriin ja juurikin takseihin. Erityisesti Vantaalla ratkaisevaa on lentoliikenteen määrä. Ennusteet ovat jo menneet uusiksi. Ehkä kolmen neljän vuoden kuluttua ollaan vuoden 2019 tasolla.

Etelä-Pohjanmaan synkkien näkymien taustalla vaikuttaa osaltaan turpeen veronkorotus – Kannattavuus- ja liikevaihto-odotukset parantuneet syksystä

Etelä-Pohjanmaan pk-yrityksissä on maan synkimmät näkymät. Etelä-Pohjanmaan Yrittäjien puheenjohtaja Anne Niemi huomauttaa kuitenkin, että saldoluvun takana 18 prosenttia uskoo tilanteen paranevan ja 54 prosenttia uskoo sen pysyvän ennallaan.

– Yleinen suhdanneodotus on herkkä mittari, johon vaikuttavat monet eri asiat. Esimerkiksi turpeen verotukseen tehdyt korotukset ja lattiahintajärjestelmämuutokset vaikuttavat eniten juuri Etelä-Pohjanmaalla. Se heijastuu huolena yleisistä yrittämisen edellytyksistä.

Henkilökunnan määrän uskotaan laskevan lähialueita enemmän Etelä-Pohjanmaalla. Yleisistä henkilökunnan muutosodotuksista poiketen irtisanomisia sopeuttamiskeinona aikoi käyttää reilut 10 prosenttia vastaajista.

– Tulkitsen tuloksia niin, että meillä halutaan pitää työvoimasta kiinni, eikä haluta mennä irtisanomisiin. Koronan takia lomautuksia on jouduttu käyttämään enemmän kuin koko maassa, mutta irtisanomisia on ollut vähemmän kuin koko Suomessa. Alueen työllisyysluvut ovatkin Manner-Suomen parhaat.

Yritykset myös ilmoittavat Pk-yritysbarometrin mukaan panostavansa henkilöstön osaamisen kehittämiseen.

– Kevään barometrissa käyrien suunta on kääntynyt myönteiseksi muun muassa kannattavuus-, ja liikevaihto-odotusten sekä myös kasvuhakuisuuden osalta.

Eteläpohjalaisista pk-yrityksistä 16 prosenttia vie ulkomaille. Vientiä harjoittavista yrityksistä suorassa tavaroiden viennissä on mukana 60 prosenttia ja palveluiden viennissä 19 prosenttia.

Anne Niemi on toiminut sukunsa omistamassa yrityksessä jo vuodesta 1995 ensin peruna-alalla ja elintarviketeollisuudessa sekä sittemmin metalliteollisuuden ja pääomasijoituksen parissa. Lisäksi viime vuonna hän perusti tyttärensä kanssa vaatetusalalla toimivan Idanne Oy:n.

Niemen metalliyrityksen näkymät olivat aika hyvät vielä syyskesällä.

– Tällä hetkellä metallipuolella tilauskirjat ovat ohuemmat. Olemme päässeet Varax Productsin osalta pikkuhiljaa normaaliin, hetken aikaa osa työntekijöistä oli lomautettuna.

Niemi on koronasta huolimatta positiivisin mielin. Hän on ollut yrittäjänä jo 1990-luvun lamassa.

– Kaikista näistä mennään läpi. Se vaatii uusiutumista, ei se sen kummempaa ole.

– Näkymiä vuoden päähän on vaikea lähteä ennustamaan. Jos investoinnit lähtevät liikkeelle, niin lähtee moni muukin. Mitä nopeammin saamme rokotukset käyntiin, se helpottaa tilannetta.

Varsinais-Suomessa odotuksissa pientä toiveikkuutta

Varsinaisuomalaisten yrittäjien talousodotuksissa on Pk-yritysbarometrin mukaan pientä toiveikkuutta, mutta tulevaisuuden epävarmuus heijastuu muun muassa haluttomuutena investoida. Varsinais-Suomen Yrittäjien toimitusjohtaja Hanna Munter kertoo maakunnasta kuultuja hyviä investointi- ja yritysuutisia.

– Naantalin Nesteen jalostamotoiminta on päättymässä, mutta Naantali on ryhtynyt toimiin, ja kaupunkiin on saatu myönteisiäkin investointiuutisia.

Maakunnalle tärkeässä telakkateollisuudessa ei vielä olla nähty konkursseja eikä laivatilauksia ole peruttu.

– Meidänkin maakuntamme viesti on se, että Suomen pitäisi laittaa kaikki peliin, ja laittaa rokotuksiin vauhtia pienenä maana, sikäli mikäli rokotteita on saatavissa. Nyt pitää laittaa oma maa valmiuteen, että pystytään ottamaan sitten ulkomaiden asiakkaita vastaan, kun tilanne sen sallii.

Tuoreimpaan barometriin vastasi yli 5500 yritystä eri puolita Suomea. Pk-yritysbarometrissa tarkastellaan kahdesti vuodessa pk-yritysten suhdanneodotuksia ja kehitystä, kasvua ja uusiutumista, kansainvälistymistä sekä investointeja ja rahoitustilannetta.

Tutustu kevään 2021 Pk-yritysbarometriin. 

Anne Niemen kuva: Tero Takalo-Eskola

Riikka Koskenranta

riikka.koskenranta (at) yrittajat.fi