Etsi

Emergency banner

Koronainfo yrittäjälle: yrittajat.fi/korona

Korona

Tartuntatautilain muutokset voimaan maanantaina, yksityiset liikuntatilat voidaan määrätä kiinni – Yrittäjät pettyi lopputulokseen

Eduskunta on hyväksynyt tartuntalain muutokset, joiden myötä kunnilla on mahdollisuus rajoittaa yksityistä elinkeinotoimintaa. Elinkeinonharjoittajille maksetaan korvauksia, jos tilat joudutaan sulkemaan yli kahdeksi viikoksi.

Tartuntatautilain uudistusta on valmisteltu viime kesästä alkaen. Nyt eduskunta on hyväksynyt lain muutokset, jotka astuvat voimaan ensi maanantaina.

Lain myötä voimaan astuvat väliaikaiset muutokset antavat kunnille ja aluehallintovirastoille valtuudet rajoittaa yksityistä elinkeino- ja harrastustoimintaa. Traficom puolestaan saa mahdollisuuden rajoittaa julkisen liikenteen matkustajamääriä. Tämä ei koske takseja.

Viranomaiset voivat lain voimaantulon jälkeen sulkea kauppakeskusten yleisiä tiloja ja kuntosaleja, muita liikuntatiloja sekä muun muassa kylpylöitä, huvipuistoja ja sisäleikkipuistoja. Uudet mahdolliset rajoitukset eivät koske hiihtokeskuksia. Väliaikaiset muutokset ovat voimassa kesäkuun loppuun.

Elinkeinonharjoittajille maksetaan korvauksia, jos tilat joudutaan sulkemaan yli kahdeksi viikoksi. Eduskunta on edellyttänyt, että säännökset asiakastilojen sulkemisesta aiheutuvien taloudellisten menetysten korvaamisesta valmistellaan pikaisesti. Korvaukset toteutettaisiin joko kustannustuen kautta tai erillisenä korvauksena tilanteissa, joissa 14 vuorokautta kestänyttä sulkemista on jouduttu jatkamaan.

"Korvauksia ei pitäisi rajata kahteen viikkoon"

Suomen Yrittäjät on vaikuttanut tartuntatautilain muutoksiin kesästä lähtien. Yrittäjien vaatimuksia on huomioitu lakimuutoksissa, mutta Yrittäjien asiantuntija Karoliina Katila pitää kokonaisuutta silti pettymyksenä. Hän näkee ongelmia erilaisten toimintojen samanlaisessa sääntelyssä.

– Erilaisia toimintoja ja tiloja yritetään niputtaa yhteen ja säännellä niitä samalla tavalla. On ongelmallista, että sääntely ei kykene tunnistamaan sellaisia seikkoja, jotka voivat vaikuttaa tartuntariskin olemassaoloon ja vähentää sitä. Rajoitusten asettamisen osalta on olennaista, ettei elinkeinovapautta rajoiteta enempää kuin on välttämätöntä.

Katila pitää nyt erityisen tärkeänä, että rajoituksista aiheutuvat vahingot korvataan.

– Rajoitusten osalta korvattavuutta ei pitäisi sitoa pelkästään yli kahden viikon sulkutapauksiin. On selvää, että lyhyemmälläkin sulkemisella on merkittäviä vahingollisia vaikutuksia. Mekanismi rajoituksien kompensaatioon on syytä valmistella nopeasti, koska rajoituksia voitaisiin ottaa käyttöön nopeallakin aikataululla.

Määräykset voidaan antaa heti

Harrastustiloja, kuntosaleja ja kylpylöitä voidaan sulkea, jos kolme ehtoa täyttyvät samanaikaisesti. Sairaanhoitopiirin alueella 14 viimeisimmän päivän aikana todennettujen tartuntojen ilmaantuvuus 100 000:ta asukasta kohden on oltava vähintään 50. Lisäksi kunnan tai sairaanhoitopiirin alueella on todettu tautiryppäitä, joiden tartuntaketjuja ei pystytä luotettavasti jäljittämään ja jotka aiheuttavat asiantuntija-arvion mukaan merkittävän riskin uusien tartuntojen leviämiseen alueella.

Kolmas ehto on, että tartuntojen määrän sairaanhoitopiirin alueella arvioidaan johtavan sairaala- ja tehohoidon tarpeen merkittävään lisääntymiseen, sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstön riittävyyden tai asiakkaiden hoivan tai potilaiden hoidon olennaiseen vaarantumiseen tai muuhun vastaavaan hoidon ylikuormittumiseen.

Helsingin Sanomien haastatteleman sosiaali- ja terveysministeriön hallitusneuvos Kirsi Ruuhosen mukaan uudet määräykset voidaan ottaa käyttöön nopealla aikataululla.

– Periaatteessa heti, kun laki tulee voimaan ja tautitilanne niin vaatii. Erityisesti aluehallintovirasto on ollut mukana lainmuutosten valmistelussa, joten tuleva sääntely on viranomaisilla sikäli tiedossa, Ruuhonen kommentoi lehdelle.

Esimerkiksi kuntosaleja voitaisiin sulkea leviämisvaiheen alueilla, jotka ovat hallituksen määrittelemällä toisella toimenpidetasolla. Tason arvioinnista vastaa Terveyden ja hyvinvoinnin laitos.

Kuva: Getty Images

Pauli Reinikainen

pauli.reinikainen (at) yrittajat.fi