Etsi

Emergency banner

Koronainfo yrittäjälle: yrittajat.fi/korona

Kaupallinen yhteistyö

Oletko yksinyrittäjä? Ota nämä vakuutukset haltuun

Vakuuttamisen perimmäinen ajatus on varautua elämän epävarmuustekijöihin ja riskeihin, eli mahdollisesti sattuviin vahinkoihin. Kun hahmottaa, millaisia asioita eteen voi tulla ja on varautunut niihin, on helpompaa keskittyä omaan työhön ja yritystoimintaan. Kokosimme yhteen yksinyrittäjän pakolliset ja tärkeimmät vapaaehtoiset vakuutukset.

Kaupallinen yhteistyö: Fennia

Fennian myyntijohtajan Kirsi Rouhiaisen mukaan tärkeimmät hahmotettavat henkilöriskit ovat sairastuminen tai työkyvyttömyys. 

– Yrittäjillä on vahva usko, etteivät he itse sairastu, hän tiivistää.

Yksinyrittäjällä on vain yksi pakollinen vakuutus: YEL. Siihen kiteytyy paitsi yrittäjän eläketurva, myös sosiaaliturva. Kiusaus asettaa YEL-työtulo minimitasolle on suuri etenkin yrityksen perustamisvaiheessa. 

– Minimi ei ole ok missään vaiheessa. Työtulo pitää asettaa ainakin työttömyysturvaan oikeuttavalle tasolle. Kelan maksamat etuisuudet katsotaan aina YEL-työtulosta, ei yrittäjän itselleen nostamista yksityisotoista tai palkoista, Rouhiainen muistuttaa. 

Suo itsellesi sama turva kuin palkansaajalla

Suomessa on yli 180 000 yksinyrittäjää. Heistä osa toimii sivutoimisena yrittäjänä, joiden vakuutusturvan ainakin henkilöriskien osalta hoitaa päätoimesta palkan maksava työnantaja. On kuitenkin hyvä huomata, että nämä vakuutukset eivät ole voimassa yritystoimintaa harjoitettaessa.

Vapaaehtoisissa vakuutuksissa peukalosääntönä voidaan pitää sitä, että yksinyrittäjien turva olisi samalla tasolla kuin palkkatyössä ollessa.

Yrittäjän tapaturmavakuutus on kaiken perusta. Se on voimassa työ- ja vapaa-aikana, Rouhiainen sanoo. Tapaturmavakuutuksen hinnoittelun perusteena on niin ikään YEL-työtulo ja tehtävän työn laatu.

Henkivakuutus ja terveydestä huolehtiminen

Kaikki työntekijät on vakuutettu automaattisesti ryhmähenkivakuutuksella. Rouhiaisen mukaan henkivakuutus on myös yrittäjälle ehdoton vapaaehtoinen vakuutus. Henkivakuutukseen kannattaa lisätä turva vakavan sairauden tai pysyvän työkyvyttömyyden varalle.

Lisäksi Rouhiainen suosittelee yksinyrittäjille sairauskuluvakuutusta, vaikka työterveys ei olekaan heille pakollinen. 

– Vakuutuksen ansiosta yrittäjä pääsee nopeasti hoitoon ja hoitokulut korvataan, hän sanoo.

Palvelun ytimessä on FenniaHoitaja, josta neuvoja ja apua saa yhdellä puhelulla.

Toimiala ratkaisee, miten kannattaa varautua

Toimiala vaikuttaa siihen, miten liiketoiminnan riskejä on järkevä kattaa. Sivutoimisen yrittäjän kannattaa myös miettiä liiketoiminnan kokoa suhteessa vakuutusturvan laajuuteen. Joka tapauksessa liiketoiminnan vakuutukset on syytä ottaa jo ennen varsinaisen toiminnan käynnistymistä.

Ensimmäinen keino hallita riskejä on vastuu- ja oikeusturvavakuutus. Tyypillisimpiä yrityksen vastuuvakuutuksia ovat toiminnan vastuuvakuutus ja tuotevastuuvakuutus. Vakuutus korvaa nimensä mukaisesti yrityksen toiminnasta kolmannelle osapuolelle aiheutuvia vahinkoja. Oikeusturvavakuutus puolestaan korvaa riita-asioissa lakiavun kuluja.

– Yksinyrittäjät tekevät paljon sopimuksia ja siihen liittyvät riskit pitää hallita, Rouhiainen sanoo.

Keskeytys- ja omaisuusvakuutukset

Yritystoiminnan keskeytyminen on yritykselle kriittistä. Yrityksen toimiala vaikuttaa sopivan keskeytysvakuutuksenkin valintaan. Vakuutus korvaa esimerkiksi liiketoiminnan keskeytyksen takia menetettyä katetta tai keskeytyksestä syntyviä ylimääräisiä kuluja.

Yrityksen omaisuusvakuutukset korvaavat puolestaan irtainta omaisuutta ja toimitilalle aiheutunutta vahinkoa. Irtainta omaisuutta voi suojata muun muassa tulipalon, myrskytuhon, ilkivallan, varkauden, tulvan ja epidemian varalta. 

Tietoturvavakuutus

Tietoturvasta huolehtiminen on tärkeää kaikilla toimialoilla, sillä virus tai palvelunestohyökkäys voi keskeyttää koko yrityksen toiminnan. Tietoturvavakuutus kattaa kuluja ja vahinkoja, joita syntyy tietojen ja ohjelmistojen palauttamisesta sekä vahingoista kolmansille osapuolille.

Tutustu Fennian vakuutuksiin ja jäsenetuihisi.