Etsi

Emergency banner

Koronainfo yrittäjälle: yrittajat.fi/korona

Työmarkkinat

Gallupit: Yrityksistä kolme prosenttia ja työntekijöistäkin vain 23 % haluaa liiton luottamusmiehen työpaikkasopimiseen

Tuoreen Yrittäjägallupin mukaan vain kolme prosenttia yrityksistä haluaa, että liiton valitsema luottamusmies olisi työntekijöiden edustajana paikallisessa sopimisessa. Tammikuussa julkaistun Työelämägallupin mukaan työntekijöistäkin 66 % haluaa mieluummin koko henkilöstön valitseman luottamusvaltuutetun tai että koko henkilöstö sopii yhdessä.

Torstaina julkaistun Yrittäjägallupin mukaan yritykset haluavat mieluiten sopia koko henkilöstön kanssa (43 %). Toiseksi eniten kannatusta on henkilöstöä edustavan luottamusvaltuutetun kanssa (25 %).

Vain kolme prosenttia yrityksistä haluaa paikallisen sopimisen sopijaosapuoleksi liiton valitseman luottamusmiehen.

Samansuuntainen viesti tuli tammikuussa julkaistusta Työelämägallupista. Sen mukaan työikäisistä  38% haluaa edustajakseen paikallisessa sopimisessa mieluiten koko henkilökunnan valitseman luottamusvaltuutetun.

Toiseksi suosituin vaihtoehto oli, että koko henkilöstö sopii yhdessä (29%).

Ammattiliittojen jäsenistäkin 62% halusi mieluummin jommankumman edellä mainituista vaihtoehdoista. 28% liittoon kuuluvista halusi liiton valitseman luottamusmiehen.

”Kaikkien työntekijöiden pitää saada osallistua”

– On erikoista, että luottamusmiehistä keskustellaan niin paljon ja heidän asemaansa korostetaan, kun paikallisen sopimisen potentiaali rakentuu aivan muuta kautta. Pitäisi korostaa työpaikan osapuolia, joita ovat yrittäjä ja työntekijät. Heille on annettava lisää valtaa päättää omista asioistaan, painottaa Suomen Yrittäjien työmarkkinajohtaja Janne Makkula.

– Tärkeää on, että kaikki työntekijät voivat osallistua edustajansa valintaan. Kyse on demokratiasta, Makkula toteaa.

Makkula korostaa, että luottamusmies on ammattiliiton paikallinen jatke ja hänet asettaa kyseinen ammattiliitto. Työntekijät ovat tästä prosessista pitkälti sivussa ja tämä on tullut lukuisissa tapauksissa esiin.

– Ammattiliittojen näkökulmasta kyse on kuitenkin siitä, että luottamusmiesten kautta ammattiliitot voivat yrittää ylläpitää ja kasvattaa vaikutusvaltaansa, Makkula sanoo.

Hänen mukaansa järjestäytymisasteen lasku ja nuorten asenteet johtavat kuitenkin väistämättä siihen, että työmarkkinajärjestelmä muuttuu.

– Kyse ei ole siitä, käykö niin, vaan milloin niin käy, Makkula toteaa.

Ylivoimaisesti suurin osa yrityksistä ei kuulu työnantajaliittoihin

Suomen vajaasta 90 000 työnantajayrityksestä 50 000 yritystä on velvollisia noudattamaan työehtosopimusta yleissitovana, ja näitä yrityksiä koskevat laissa olevat paikallisen sopimisen kiellot. Lisäksi noin 20 000 työnantajayritystä ei ole velvollisia noudattamaan mitään työehtosopimusta.

Yli kymmenen henkeä työllistävistä yrityksistä 40 prosenttia noudattaa työehtosopimuksia työnantajaliittojen jäseninä ja 52 prosenttia yleissitovuuden vuoksi.

Liittoihin kuulumattomia yrityksiä sitoo noin 50 paikallisen sopimisen kieltoa, jotka estävät muun muassa työajoista ja lomista sopimista.

– Ylivoimainen valtaosa yrityksistä ei kuulu työnantajaliittoihin. Niistä suurin osa kärsii sopimisen kielloista. Kiellot pitää poistaa heti, Suomen Yrittäjien toimitusjohtaja Mikael Pentikäinen sanoo.

Luottamusmiehiä ja -valtuutettuja yhtä vähän

Yrittäjägallup tutki myös luottamusmiesten ja -valtuutettujen määriä. Molempia on seitsemässä prosentissa yrityksistä. Yli kymmenen työllistävistä noin kolmanneksessa on luottamusmies. Työnantajaliiton jäsenyrityksistä luottamusmies on 22 prosentissa ja luottamusvaltuutettu 17 prosentissa.

Luottamusmies on yleensä liiton jäsenten valitsema. Luottamusvaltuutetun valintaan osallistuvat kaikki riippumatta liiton jäsenyydestä.

– Työpaikkasopimisen on rakennuttava yhdistymisvapaudelle, yhdenvertaisuudelle ja demokratialle. Ketään, ei yrittäjää eikä työntekijää, saa kohdella eri tavalla lain edessä liiton jäsenyyden perusteella, Janne Makkula korostaa.

Jari Lammassaari

jari.lammassaari(at)yrittajat.fi