Etsi

Emergency banner

Koronainfo yrittäjälle: yrittajat.fi/korona

Korona

Eduskunnassa täystyrmäys esitykselle liikkumisrajoituksista – Suomen Yrittäjät: Se olisi ollut kohtuuton yrityksille

”Tämä oli totaalinen tyrmäys. Hallituksen lakiesitys oli todella huono. Kun tavoitteena on vähentää perhepiirissä ja yksityistilaisuuksissa leviäviä koronatartuntoja, ei saa aiheuttaa vaikeuksia tartuntoihin syyttömille yrityksille, kommentoi Yrittäjien työmarkkinajohtaja, varatuomari Janne Makkula perustuslakivaliokunnan lausuntoa.

Eduskunnan perustuslakivaliokunta (PeV) julkisti keskiviikkona lausuntonsa hallituksen lakiesitykseen liikkumisvapauden ja lähikontaktien väliaikaisesta rajoittamisesta.

Lakiehdotuksen liikkumisvapautta koskevat ratkaisut ovat lausunnon mukaan perustuslain kannalta ongelmallisia, ja sääntely tulee tältä osin laatia uusiksi. Maskipakkoa koskeva sääntely sen sijaan on perusteiltaan perustuslain mukainen.

”Kielto ja rajoitukset on kohdistettava kaiken liikkumisen asemesta esityksen perusteluissa mainittuihin tartunnanlähteisiin. Sääntelyn on oltava täsmällistä ja tarkkarajaista sekä epidemiatilanteen kannalta välttämätöntä ja oikeasuhtaista”, PeV toteaa lausunnossaan.

Pääministeri Marin ilmoitti keskiviikkona alkuillasta, että hallitus vetää esityksen liikkumisrajoituksesta pois eduskunnasta.

Kotirauha ei estä kieltämästä bileitä

Suomen Yrittäjät esitti alkuviikosta omassa lausunnossaan liikkumisrajoituksille useita vaihtoehtoisia malleja, jotka kohdentaisivat rajoituksia. Keinona olisi muun muassa kielto sellaisille kotona järjestettäville yksityisille juhlille, joihin osallistuu muita kuin saman perheen jäseniä. Myös rokotusten kohdentaminen olisi tärkeää taistelussa koronaa vastaan.

– Lakiesitys liikkumisrajoituksista oli todella huono. Siinä oli sellainen ajatus, että tehdään jotakin paikassa A ja tarkoitus vaikuttaa asiaan paikassa B. Se olisi aiheuttanut kohtuuttomia vaikeuksia esimerkiksi kaupalle ja palveluille ja monille muille yrityksille, Janne Makkula toteaa.

– Tavoitteenahan on vähentää tartuntoja perhepiirissä ja yksityistilaisuuksissa kuten bileissä, Makkula painottaa.

Perustuslakivaliokunta toteaa erikseen ja selvyyden vuoksi pitävänsä virheellisenä käsitystä, jonka mukaan kotirauhan suoja estäisi yksityisten kokoontumisen kieltämisen lailla ja kiellon valvomisen.

Valiokunta huomauttaa myös, että ”muut kohtaamiset ja tilaisuudet (mukaan lukien suuret perhejuhlat, uskonnolliset tilaisuudet) muodostivat viikolla 10 jo yli 50 % muista tunnistetuista tartunnanlähteistä, jos samassa taloudessa tapahtuvat tartunnat jätettiin huomiotta.”

– Täytyy toivoa, että tartunnat vähenevät ja ihmiset noudattavat rajoituksia. Jos joudutaan pohtimaan lisärajoituksia, ne on kohdennettava niihin kohteisiin, joissa on isoimmat mahdollisuudet altistua. Palveluyritykset ja kaupat eivät ole niitä, Makkula sanoo.

”Absurdeja tilanteita”

Ihmisten on voitava etukäteen selvittää, onko liikkuminen sallittua. Perustuslakivaliokunta pitää erittäin valitettavana, että esitetty sääntely on erittäin vaikeaselkoista ja tulkinnanvaraista, osin jopa virheellistä.

Valiokunnan mielestä valittu sääntelyratkaisu johtaa myös osin jopa absurdiksi luonnehdittavaan sääntelyyn, jossa liikkumisen lainmukaisuus parisuhteen vuoksi arvioidaan siltä kannalta, kuinka välttämätöntä se on.

”Lakiehdotuksen perusteluista ei ilmene, miten välttämättömyyttä on tarkoitus tässä kontekstissa arvioida”, perustuslakivaliokunta huomauttaa.

Sääntelyn oltava täsmällistä

Perustuslakivaliokunnan mielestä lakiehdotusta ei voida käsitellä tavallisen lain säätämisjärjestyksessä ilman perusratkaisun muuttamista.

Lakiehdotusta on PeV:n mukaan muutettava siten, että kielto kohdistetaan kaiken liikkumisen asemesta esityksen perusteluissa mainittuihin tartunnanlähteisiin. Kieltoa koskevan sääntelyn on oltava täsmällistä ja tarkkarajaista sekä epidemiatilanteen kannalta välttämätöntä ja oikeasuhtaista.

Eduskunnan perustuslakivaliokunnan lausunto kokonaisuudessaan täällä

Jari Lammassaari

jari.lammassaari(at)yrittajat.fi