Etsi

Emergency banner

Koronainfo yrittäjälle: yrittajat.fi/korona

Työmarkkinat

Paikallisen sopimisen ryhmän lopputulos lässähti – ”Yrittäjät ja työntekijät tietävät liittoja paremmin, mitä kilpailussa menestyminen edellyttää”

Hallituksen asettama paikallisen sopimisen työryhmä lopetti työnsä jättämättä mitään esitystä. ” Olemme yhdessä Elinkeinoelämän keskusliiton kanssa pitäneet tärkeänä, että työpaikkasopimista edistetään kaikissa yrityksissä”, sanoo Yrittäjien työmarkkinajohtaja Janne Makkula, joka oli työryhmän jäsen.

Työryhmä katsoo, että edellytyksiä yhteisiin esityksiin jatkotoimista ei nykyisessä tilanteessa ole. Työryhmä pitää kuitenkin tärkeänä jatkaa keskustelua, joka liittyy paikallisen sopimisen edistämiseen ja työehtosopimusjärjestelmän kehittämiseen, kerrotaan työ- ja elinkeinoministeriön tiedotteessa.

– Suomalaiset yritykset ja työpaikat tarvitsevat lisää sopimisen mahdollisuuksia, jotta ne pärjäävät kansainvälisessä kilpailussa. Yrittäjät ja työntekijät tietävät liittoja paremmin, mitä kilpailussa menestyminen edellyttää, painottaa Yrittäjien Janne Makkula.

– Lopputulos ei ole yllätys. Yksimielisyyttä ei työryhmässä saavutettu, Makkula toteaa.

Paikallisen sopimisen työryhmässä olivat edustettuina työnantaja- ja työntekijäjärjestöt, muun muassa Suomen Yrittäjät, Elinkeinoelämän keskusliitto, SAK ja Akava sekä työ- ja elinkeinoministeriö ja valtioneuvoston kanslia.

Sopimisen kiellot poistettava

Suomen Yrittäjät ja EK ovat esittäneet, että kaikki laissa olevat järjestäytymättömiä, yleissitovaa työehtosopimusta noudattavia yrityksiä koskevat sopimisen kiellot poistetaan. Kieltoja on kaikkiaan noin 50 ja ne koskevat muun muassa työajoista sopimista.

– Paikallisen sopimisen pitää olla mahdollista yrityksissä riippumatta siitä, onko yritys järjestäytynyt vai järjestäytymätön tai siitä, millainen työntekijöiden edustusjärjestelmä yrityksessä on. Sopimisen on siten oltava mahdollista myös yrityksissä, joissa ei ole luottamusmiestä, Makkula korostaa.

– Esittämämme malli toteuttaa sekä työnantajien että työntekijöiden yhdenvertaisen kohtelun, Makkula sanoo.

Hän huomauttaa, että SY:n ja EK:n esitys toteuttaa myös eduskunnan työaikalain hyväksymisen yhteydessä antaman lausuman tahtotilan. Se ottaa lisäksi huomioon pääministeri Marinin hallituksen vuoden 2020 budjettiriihen linjauksen, jonka mukaan arvioidaan menettelyt paikallisen sopimisen toteuttamiselle yrityksissä, joissa ei ole luottamusmiestä.

Asia nyt hallituksen käsissä

Hallitus käsittelee paikallisen sopimisen tilannetta puoliväliriihessä ensi viikolla. Hallitusohjelman mukaan paikallista sopimista kehitetään huolehtimalla henkilöstön riittävästä tiedonsaannista ja vaikutusmahdollisuuksista.

Hallitusohjelman mukaan paikallista sopimista edistetään työ‐ ja virkaehtosopimusjärjestelmän kautta. Tavoitteena on hallitusohjelman mukaan löytää ratkaisuja, joissa joustavuus ja turva ovat tasapainossa.

– Asia on nyt hallituksen käsissä. Kun työpaikkasopimista edistetään, on tärkeää tehdä se niin, että kaikki ovat lain edessä yhdenvertaisessa asemassa eikä ketään syrjitä riippumatta onko liiton jäsen vai ei, Makkula toteaa.

Hän huomauttaa, että työmarkkinat ovat muutoksessa ja siksi on tärkeää lisätä sopimista kaikissa yrityksissä.

– Yrityksen tai työntekijöiden järjestäytyminen ei voi olla peruste kohdella eriarvoisesti, Makkula painottaa.

toimitus(at)yrittajat.fi