Etsi

Emergency banner

Koronainfo yrittäjälle: yrittajat.fi/korona

Korona

Etätyöt toivat positiivisia vaikutuksia, yllätyksiä sekä uusia ratkottavia ongelmia – Paluuseen toimistolle täytyy kiinnittää huomiota

Etätöitä on tehty yli vuosi niillä aloilla, joilla se on mahdollista. Paluuta vanhaan ei joka yrityksessä ole, mutta paluuseen toimistolle on hyvä kiinnittää huomiota.

Keväällä 2020 yrityksissä siirryttiin joukoin etätöihin. Suomen Yrittäjien Yrittäjägallupin mukaan 59 prosentissa yrityksistä on tehty koronapandemian aikana etätöitä. Gallupiin vastanneista yrityksistä 37 prosenttia aikoo lisätä monipaikkaista työtä pysyvästi. Kesällä 2020 vastaava luku oli 30 prosenttia.

Pääkaupunkiseudulla ja palvelualoilla etätöitä on tehty eniten. Etätöitä aiotaan lisätä erityisesti pääkaupunkiseudulla ja muulla Uudellamaalla. Jopa 44 prosenttia yrittäjistä arvioi, että etätyöt ovat lisänneet halua monipaikkatyöhön.

Kyselyyn vastasi 1120 pk-yrityksen edustajaa maaliskuussa 2021.

Etätyöt toivat yllätyksiä

Kokkolassa, Tampereella ja Helsingissä toimiva Protect solahti etätöihin sujuvasti. Yritys tarjoaa ulkoistettuja päällikköpalveluita, osaamisen kehittämistä, koulutuksia ja asiakirjojen laatimista sekä laatujärjestelmien ja lupaprojektien johtamista. Yrityksen kehittämä järjestelmä, jota yritys on myynyt jo 13 vuotta, on työkalu, joka auttoi etätyöhön siirtymisessä.

– Olemme tehneet digiloikan jo vuosia sitten, joten järjestelmät olivat valmiina. Koronavuoden aikana olemme tehneet vain pakolliset käynnit asiakkailla. Myyntipuolella niitä on ollut vuoden aikana viisi kasvokkain, mutta hyvin olemme pystyneet tekemään kauppaa, toimitusjohtaja Pertti Salo kertoo.

Etä-, hybridi- ja monipaikkatyössä on etunsa. Gallupin mukaan työn tuottavuus on parantunut, kiire hellittänyt ja sairauspoissaolojen määrä laskenut.

Salo kertoo yllättävästäkin havainnosta eri toimipisteiden välillä.

– Eri toimipisteiden henkilöstö on tullut keskenään tutummiksi ja hitsautuneet paremmin yhteen. Aikaisemmin meillä oli yhteiset pikkujoulut ja kesäjuhlat, mutta olemme olleet etänä enemmän tekemisissä eri yksiköiden välillä lähes päivittäin, hän kertoo.

Toki etätyö on tuonut työhön myös lisää säätämistä, kun yhdellä koronavilkku kilahtaa, on flunssaoireita ja tulee peruutuksia.

– Kaikkien jaksamista on koeteltu, Salo toteaa.

Vuoden alussa työllisille tehty Työelämägallup osoitti, että työntekijöiden kokemukset esimerkiksi työn tuottavuuden kasvusta ovat myönteisempiä kuin yrittäjien: Työelämässä olevista 39 prosenttia koki tuottavuuden lisääntyneen, kun yrittäjistä niin kokee 22 prosenttia. 

Esimiestyön merkitys kasvanut

Yrittäjägallupin vastausten perusteella lisääntyvä monipaikkatyö luo uusia ratkaistavia ongelmia.

– Yrittäjät kokevat, että ongelmat vapaa-ajan ja työajan erottamisessa ja tekniset ongelmat ovat lisääntyneet. Yrittäjät myös näkevät, että johdon ja esimiesten merkitys on kasvanut. Ammattiliittojen merkitys on taas yrittäjien mukaan vähentynyt, Suomen Yrittäjien toimitusjohtaja Mikael Pentikäinen sanoo. 

Pertti Salo on tehnyt saman huomion esimiestyön tärkeydestä.

–  Yksi vaatii enemmän säännöllistä kontaktia, kun toinen ahdistuu jatkuvasta kyselemisestä. Osa puhuu yhteisissä palavereissa enemmän, kun toiset jäävät tarkkailijan rooliin. Meillä esimiehet ovat olleet omiin alaisiinsa yhteydessä joka viikko. Ihmiset puhuvat palavereissa työasioiden lisäksi perheen kuulumisia, fiiliksistään ja vaikka ruoanlaitosta, Salo kertoo.

Gallupin mukaan naisyrittäjät näkevät etätyössä miehiä enemmän ongelmia. Toisaalta naisten keskuudessa myönteinen suhtautuminen monipaikkatyöhön on lisääntynyt enemmän. Nuoret yrittäjät näkevät etätyön negatiivisia vaikutuksia selvästi enemmän kuin vanhemmat yrittäjät. 

Pentikäisen mukaan tuloksista käy ilmi, että erityisesti teollisuudessa ja palvelualoilla aiotaan lisätä monipaikkatyötä. Palvelualojen yrityksistä jopa kolmannes aikoo siirtyä kokonaan etätyöhön. Teollisuudessa ja rakentamisessa seitsemän prosenttia henkilöstöstä voi siirtyä yrittäjien mielestä kokonaan etätyöhön. 

Sopeutumiseen toimistolle kiinnitettävä huomiota

Protectissa toimistolla käymistä ei ole missään vaiheessa kielletty, mutta suurin osa on noudattanut etätyösuositusta. Yritys on hankkinut välineitä etätyön tekemiseen, kuten vastamelukuulokkeita, näyttöjä, hiiriä, telakoita ja työtuoleja.

Etätyön hyvistä puolista huolimatta toimistolle paluun mahdollisuutta odottaa moni.

– Toimistolla syntyy helpommin tunne siitä, että kuuluu porukkaan. On yhteiset tavoitteet ja yhteiset jutut. Siviilissä tämäntyyppisestä asiakastyöstä ei voi puhua kenenkään kanssa. Kollegan kanssa kasvokkain asioiden pohtiminen on eri asia, kuin etänä.

Salo ei usko, että yritys palaa samanlaiseen työn tekemisen tapaan kuin ennen koronapandemiaa. Etä-, hybridi- ja monipaikkatyö on tullut jäädäkseen. Jatkossa toimistopäivät voivat muodostua tärkeiksi sosiaalisiksi päiviksi ja keskittymistä vaativat työt tehdään etänä.

Salo pohtii myös sitä, miten täytyy varautua siihen, kun toimistoille vihdoin palataan.

– Kuormittuvatko ihmiset siitä nyt eri tavalla. Työmatkat, muiden ihmiset huomioiminen ja avokonttoriin palaaminen voivat vaatia totuttelemista. Yli vuoden aikana on poisopittu vanhasta ja opittu uusia rutiineja, hän sanoo.

 

Katso Yrittäjägallupin tulokset etätyön vaikutuksista tästä.

 

Elina Hakola

elina.hakola (at) yrittajat.fi