Etsi

Emergency banner

Koronainfo yrittäjälle: yrittajat.fi/korona

Korona

Suomalaisyritykset: Korona jättää pysyvän jäljen Venäjän markkinoihin

Tuoreen Venäjän-kaupan barometrin mukaan 62 prosenttia suomalaisista Venäjän-kauppaa tekevistä yrityksistä uskoo itänaapurimme markkinoiden muuttuvan koronapandemian seurauksena. Pysyväksi muutokseksi jää kaupankäynti etäyhteyksin sekä markkinoinnin ja myynnin voimakas digitalisaatio.

Venäjän-kaupan barometrin mukaan kuuden kuukauden aikana teollisuudessa ja kaupan alalla on tapahtunut jo käänne parempaan, kun taas palvelualoilla ei ole vielä päästy kasvuun kiinni. Pienet yritykset ovat päässeet suuria ja keskisuuria paremmin vauhtiin.

Koronakriisi on karsinut markkinoilta kilpailijoita pois ja tehnyt sinne lisää tilaa. Kielteisenä muutoksena protektionismin ja lokalisaatiovaatimusten pelätään vahvistuvan entisestään.

– Yritysten kasvavana huolenaiheena on poliittinen tilanne, joka voi heijastua liiketoimintaan muun muassa uusina pakotteina tai ruplan kurssin vaihteluina, kommentoi barometrin tuloksia Suomalais-Venäläisen kauppakamarin toimitusjohtaja Jaana Rekolainen.

– Yritysten odotukset Venäjän markkinoilla ovat kääntyneet positiivisiksi, mutta riskit tunnistetaan, Rekolainen toteaa.

Piristymisen merkkejä nähtävissä

Barometrin tulosten mukaan liiketoiminnassa Venäjällä ja viennissä Venäjälle on tapahtunut piristymistä kuluneen kuuden kuukauden aikana. Kauppa on kasvanut teollisuudessa ja kaupan alalla etenkin pienissä yrityksissä, mutta palvelualoilla elpyminen ei ole vielä kunnolla alkanut. Yli puolella vastaajista niin liiketoiminta, vienti kuin tuontikin on kuitenkin viime syksyn tasolla.

– Kaupan rakenteessa ei ole odotettavissa suuria muutoksia lähivuosina. Suomi vie Venäjälle investointituotteita kuten koneita ja laitteita. Venäjältä tuodaan raaka-aineita ja energiaa, kertoo Suomen Yrittäjien kansainvälisten asioiden päällikkö Thomas Palmgren.

– Puolet palveluviennistä on matkailua. Venäläiset turistit ovat suomelle tärkeä matkustajaryhmä. Toivomme, että matkailu palautuisi tämän vuoden aikana, Palmgren sanoo.

Ongelmina korona ja ruplan kurssi

Koronavirus on edelleen suurin ongelma liiketoiminnassa Venäjällä ja tuonnissa Venäjältä, mutta viennissä ruplan kurssi on noussut jälleen koronan ohi suurimmaksi ongelmaksi. Heikko rupla on ongelmallinen etenkin pk-yrityksille, suuret kärsivät enemmän myös poliittisista riskeistä ja talouden epävakaisuudesta.

– Ruplan arvolla on suuri merkitys viennin elpymiselle, ja ruplaa uhkaavat geopoliittiset tekijät enemmän kuin puhtaan taloudelliset rahavirrat, Thomas Palmgren toteaa.

– Venäjällä on edelleen hyviä liiketoimintamahdollisuuksia. Suomi on hyvämaineinen kauppakumppani. Koronan takia vienti on laskenut pelättyä vähemmän ja koronan hallinnassa Venäjällä on onnistuttu odotettua paremmin, Palmgren sanoo.

Hänen mukaansa Venäjä yrittää nostaa jalostusastetta ja esim. metsäteollisuuskoneet menevät hyvin kaupaksi.

Kolmasosa uskoo kasvuun

Joka kolmas vastaaja arvioi Venäjän talouden kasvavan seuraavan kuuden kuukauden aikana. Yritykset ovat reagoineet alkaneeseen elpymiseen lisäämällä markkinointia ja vahvistamalla myyntiä. Yli neljäsosa vastaajista aikoo investoida Venäjälle tulevan 12 kuukauden aikana. Kasvunäkymät niin liiketoiminnassa Venäjällä, viennissä Venäjälle kuin tuonnissa Venäjältä ovat optimistisimmat pienillä yrityksillä teollisuudessa ja kaupan alalla.

– Kuluttajamarkkinoilla on vielä merkittävää potentiaalia ulkomaisille yrityksille. On vahvoja merkkejä siitä, että venäläiset keskiluokkaiset kuluttajat vaativat kestävämpiä tuotteita. Ympäristötietoisuus on nopeassa kasvussa. Tässä suomalaisilla yrityksillä on annettavaa, Palmgren sanoo.

Venäläisten reaalisen tulotason lasku heikentää kysyntää. Reaaliset käytettävissä olevat tulot ovat tippuneet alle 2013 tason. Laskeva elintaso herättää tyytymättömyyttä kansalaisissa.

Rajoituksia puretaan Venäjällä

Kevään 2021 barometritutkimuksen aikaan koronan toinen aalto oli Venäjällä jo laskenut huipuistaan, rajoituksia oli purettu ja rokottaminen käynnissä. Venäjän talouskehitys vuonna 2020 ylitti ennusteet, sillä pandemiasta pahiten kärsineellä palvelusektorilla on verrattain pieni merkitys taloudessa. Ennusteet povaavat talouden elpyvän kuluvan vuoden aikana.

Öljysektorille vuosi 2020 oli heikko, mutta kevään tutkimuksen aikaan hinta jälleen noussut. Ruplan kurssi ei ole öljyn hinnan noususta hyötynyt, sillä geopoliittiset jännitteet ovat painaneet kurssia.

Tutkimuksen tilasivat Suomalais-Venäläinen kauppakamari, Elinkeinoelämän keskusliitto, Keskuskauppakamari, East Office of Finnish Industries ja Suomen Yrittäjät. Tutkimuksen toteutti Taloustutkimus. Tutkimuksen tiedonkeruu toteutettiin puhelinhaastatteluina ajanjaksolla 1.3.–6.4.2021. Haastatteluja tehtiin yhteensä 259. Tutkimus tehdään kaksi kertaa vuodessa.

toimitus(at)yrittajat.fi