Etsi

Emergency banner

Koronainfo yrittäjälle: yrittajat.fi/korona

Korona

Koronaviruksen torjunnassa painotetaan jatkossa alueellisia rajoituksia ja suosituksia

Ajantasaista tietoa rajoituksista ja suosituksista jakavat Avit sekä THL:n sivuilta löytyvien linkkien kautta tautitilanteesta sairaanhoitopiirit.

Sosiaali- ja terveysministeriö on tehnyt 10.5.2021 päätöksen, jonka mukaan koronaepidemian torjunnassa luovutaan valtakunnallisista toimenpidetasoista. Koronaviruksen torjunnassa painotetaan jatkossa alueellisia rajoituksia ja suosituksia.

STM ohjaa kaikki alueet luopumaan toimenpidetasoihin liitetyistä lisätoimenpiteistä, kuten kuuden hengen kokoontumisrajoituksista.

Vaikka toimenpidetasoista luovutaan, alueita ohjataan edelleen noudattamaan suosituksia ja rajoituksia alueellisen epidemiavaiheen mukaisesti. Hybridistrategian toimintasuunnitelmassa epidemian tilannekuva jaetaan kolmeen vaiheeseen: perustasoon, kiihtymisvaiheeseen ja leviämisvaiheeseen.

Muutokset toimenpiteissä ovat suurimmat kiihtymisvaiheen alueilla. Niissä voisi jatkossa avata julkisia tiloja, kuten kirjastoja ja museoita, sallia esimerkiksi ulkotiloissa tapahtuvan ryhmäharrastustoiminnan ja järjestää yleisötilaisuuksia osallistujarajoituksin.

Kunkin alueen toimivaltaiset viranomaiset tekevät päätökset rajoituksista ja suosituksista harkintansa ja lainsäädännön perusteella.

STM painottaa rajoitusten purkamisessa suunnitelmallisuutta sekä monipuolista ja laajaa arviointia.

– Emme takerru mihinkään yksittäiseen lukuun, vaan tarkastelemme kokonaisuutta. Siihen vaikuttaa muun muassa se, onko alueella tartuntaryppäitä, lentoasemia, satamia. Naapurialueidenkin tilanne on tärkeä, koska ihmiset liikkuvat. Esimerkiksi urheilukisoissa täytyy miettiä, osallistutaanko turnauksiin ja peleihin yli maakuntarajojen, Pirkanmaan sairaanhoitopiirin johtajaylilääkäri Juhani Sand sanoi STM:n tiedotustilaisuudessa.

Jotta rajoituksia voidaan purkaa hallitusti, on tärkeää, että viranomaiset alueilla laativat omat suunnitelmansa. Rajoitusten purkamisessa on otettava huomioon lapset ja nuoret ensin –periaate ja pidettävä kiinni terveysturvallisista toimintatavoista.

Alueelliset toimenpiteet ovat avainasemassa tartuntojen leviämisen estämisessä ja epidemian uudelleenkiihtymisen torjunnassa. Jos epidemiatilanne vaikeutuu, siihen on reagoitava nopeasti ja ennakoivasti ottamalla käyttöön tehokkaita ja epidemiologisesti tarkoituksenmukaisia toimenpiteitä.

STM on käynnistänyt hybridistrategian toimintasuunnitelman ja epidemiavaiheisiin liitettyjen suositusten päivittämisen.

Suosituksissa noudatetaan nykyistä toimintasuunnitelmaa siihen asti, että päivitystyö on valmis.

 

Toimitus

toimitus (at) yrittajat.fi