Etsi

Emergency banner

Koronainfo yrittäjälle: yrittajat.fi/korona

Korona

Näitä kuutta muutosta vaaditaan kustannustuen seuraavaan kierrokseen: Helpotuksia yksinyrittäjille, liikevaihtoraja alas

Kustannustuen neljäs kierros on edennyt työ- ja elinkeinoministeriön lausuntokierrokselle, josta se lähtee eduskunnan valiokuntakäsittelyyn lähiaikoina.

Suomen Yrittäjät esittää kustannustukeen muutoksia, jotka parantaisivat yritysten mahdollisuuksia saada helpotusta koronapandemian aiheuttamiin taloudellisiin menetyksiin. Yrittäjäjärjestöä kuullaan harkittaessa muutosehdotuksia lakiesitykseen.

Suomen Yrittäjien pääekonomisti Mika Kuismanen on neuvotellut kustannustuen seuraavasta kierroksesta yhdessä ministeriön kanssa. Hän vaatii muutoksia, mutta pitää lähtökohtaisesti kustannustukea onnistuneena.

– Hylkäysprosenttien merkittävä pienentyminen osoittaa, että kustannustuki on kehittynyt hyvään suuntaan. On otettu huomioon asioita, jotka estivät yrityksiä saamasta tukea ensimmäisillä hakukierroksilla. Samaan aikaan yritykset ovat oppineet, miten ja millä tarkkuudella tukea pitää hakea, jotta sitä on mahdollista saada.

Osa yrityksistä on saanut kustannustukea maksimimäärän. Tämän takia kustannustuen enimmäismäärää aiotaan nostaa. Kuismasen mukaan on oleellisen tärkeää, että rajaa korotetaan.

– Niiden yritysten kohdalla, jotka ovat saaneet enimmäismäärän tukea, tukisumma suhteessa yrityksen kokoon ja menetettyyn liikevaihtoon voi olla varsin pieni. Tukien pitää kohdella sekä isoja että pieniä yrityksiä tasapuolisesti, hän huomauttaa.

Suomen Yrittäjissä ollaan päällisin puolin tyytyväisiä tähänastisiin kustannustukikierroksiin ja etenkin Valtiokonttorin toimintaan.

– Valtiokonttori on hoitanut leiviskänsä suorastaan erinomaisesti. Toiminta on ollut erittäin palvelualtista ja viestintä on pelannut mainiosti.

Yrittäjät ajaa kuitenkin muutoksia kustannustuen neljännelle kierrokselle, jotta nykyiset epäkohdat korjaantuisivat. Yrittäjät pitää neljättä kierrosta tarpeellisena pandemian jatkuessa edelleen.

Muutostoive 1: Helpotus 30 prosentin liikevaihdon laskuvaatimukseen

Yrittäjien mielestä kustannustuen vaatimus 30 prosentin liikevaihdon laskusta on liian kova. Yrittäjät pitää perusteltuna, että tuen saamiseksi edellytettävän liikevaihdon laskun määrä olisi 25 prosenttia.

Muutostoive 2: 2000 euron kustannusraja 1000 euroon

Pienten yritysten auttamiseksi on Yrittäjien mielestä välttämätöntä, että nykyinen 2000 euron kustannusraja alennetaan 1000 euroon. Moni yrittäjä on joutunut sopeuttamaan toimintaansa ja laskemaan kulujaan. Siksi rajan laskeminen on perusteltua.

Muutostoive 3: Tuen nosto 85 prosenttiin korvattavista kuluista

Suomen Yrittäjien mukaan on perusteltua, että pienten yritysten kohdalla kustannustuen määrä tulisi nostaa 85 prosenttiin tukikauden korvattavista kuluista. Järjestö huomauttaa, että merkittävä osa yksinyrittäjistä on jäänyt aikaisempien tukikierrosten ulkopuolelle. Kulujen minimirajan laskemisen ja omavastuusosuuden pienentämisen avulla tuki kohdistuisi nykyistä paremmin yksinyrittäjiin.

Muutostoive 4: Korvattavien kustannusten joukkoon kaikki joustamattomat kulut

Yrittäjät haluaa, että kustannustuessa korvattavien kustannusten joukkoon tulisi lukea kaikki yrityksen joustamattomat kulut. Nykyisellään osakeyhtiöyrittäjä ei ole saanut kustannustukea esimerkiksi palkkojen sivukuluihin.

Muutostoive 5: Tukea useammalle uudelle yritykselle

Yrittäjät vaatii muutosta nykyisiin ehtoihin, jotka rajaavat kustannustuen ulkopuolelle monen uuden yrityksen ainoastaan kyseisen yrityksen toimialaluokituksen perusteella.

Muutostoive 6: Muutokset tukikausien ilmoittamiseen

Yrittäjien mukaan nykyisen kustannustuen arvonlisäveromenettelyyn perustuvat erilaiset tuki- ja vertailukaudet kohtelevat yrityksiä epätasa-arvoisesti. Yrittäjät esittää, että muilla kuin kuukausittain arvonlisäverot ilmoittavilla yrityksillä on jatkossa mahdollisuus ilmoittaa tuki- ja vertailukausien tiedot sopivammalla tavalla.

Kuva: Getty Images

Pauli Reinikainen

pauli.reinikainen (at) yrittajat.fi