Etsi

Emergency banner

Koronainfo yrittäjälle: yrittajat.fi/korona

Sote

Näin Yrittäjät muuttaisi nykyistä sote-esitystä – helpottaisi merkittävästi yksinyrittäjien tilannetta

Perustuslakivaliokunta antoi äskettäin lausuntonsa sote-lakiesityksestä. Suomen Yrittäjät esittää soteen useita parannusehdotuksia.

Suomen Yrittäjät esittää kaikkiaan viittätoista parannusta sote-esitykseen, jonka sisältöä viimeistellään sosiaali- ja terveysvaliokunnassa. 

– Muutosesityksiemme toteuttaminen on välttämätöntä sote-palveluiden toimivuuden ja alan yrittäjien ja yritysten toimintaedellytyksien näkökulmasta. Muutokset turvaavat asiakkaiden hoitoon pääsyn, kustannusten hillitsemisen sekä yritysten toimintaedellytykset sote-sektorilla julkisen sektorin kumppaneina, Suomen Yrittäjien varatoimitusjohtaja Anssi Kujala toteaa.

Hänen mukaansa perustuslakivaliokunnan lausumat tekevät esityksen muuttamisen mahdolliseksi.

– Sosiaali- ja terveysvaliokunnalla on nyt iso vastuu. Heillä on mahdollisuus tehdä muutoksia, jotka turvaavat yksityisen sektorin toiminnan. Kysymys on viime kädessä poliittisesta tahdosta ja siitä, miten yli 18000 sote-yrityksen asema nähdään.

Kolme tärkeintä muutosesitystä

Yrittäjät haluaa varmistuksen sille, että sote-palveluiden järjestäminen ja tuottaminen erotetaan lainsäädännössä velvoittavasti.

– Tämä olisi kivijalkana sille, että palveluiden tilaaja pyrkii arvioimaan parhaan mahdollisen palveluiden tuottajan, eikä suosi automaattisesti omaa tuotantoa, jos se olisi omassa organisaatiossa. Näin tilaajan rooli olisi riippumattomampi ja malli ohjaisi siihen, että pohditaan aidosti, mikä on paras ja edullisin sote-palveluiden tuottamistapa.

Yhtä tärkeänä Kujala pitää ehdotukseen kirjatun niin sanotun ylikapasiteettivaatimuksen poistamista. 

– Nyt esitetään, että hyvinvointialueella pitäisi olla palveluksessaan riittävästi omaa ammattihenkilöstöä. Se suosii ja vahvistaa julkista sektoria. Se myös rajoittaa hyvinvointialueen omien ratkaisujen tekemistä. Kun esityksen sanamuoto olisi esittämässämme muodossa "käytössään", se antaa harkintavaltaa eikä pakota palkkaamaan itselleen kaikkia tarvittavia ammattilaisia. Näin annetaan mahdollisuus myös yksityisille toimijoille.

Yrittäjät haluaa poistaa esityksestä myös alihankintaa koskevat rajaukset ja kiellon sote-palveluiden ketjuttamisesta.

– Näin voitaisi säilyttää nykyinen verkostomainen tuottamistapa, jossa on paljon pieniä yrityksiä mukana, Kujala perustelee.

Kysely: Vain pieni osa yrityksistä tukee

Suomen Yrittäjien vastikään tekemän, sote-yrittäjille suunnatun kyselyn perusteella vain kahdeksan prosenttia uskoo soten parantavan yrityksen toimintamahdollisuuksia nykyisen esityksen toteutuessa. Lähes puolet vastaajista oli yksinyrittäjiä.

– Kyselyn perusteella on selvää, että uudistus heikentää yksityisen sektorin toimintaedellytyksiä, jos se hyväksytään esitetyssä muodossa. Eduskunnan tulee muuttaa esitystä, joka romuttaa verkostomaisen, pienten yritysten ja eri osaajien hyödyntämiseen perustuvan tuottamistavan, Kujala sanoo.

Kyselyn mukaan erityisesti yksinyrittäjien asema on sote-uudistuksessa uhattuna. Näin siitä huolimatta, että heitä on sote-yrittäjistä suuri osa. Yksinyrittäjät toimivat ammatinharjoittajina, joiden asemaa uudistus tulee muuttamaan.

Niistä vastanneista, jotka arvioivat tietävänsä uudistuksen vaikutukset, 62 prosenttia sanoo uudistuksen heikentävän yritystoimintaa. Vain kahdeksan prosenttia arvioi uudistuksen parantavan yrityksen toimintamahdollisuuksia.

Kuva: Getty Images

Pauli Reinikainen

pauli.reinikainen (at) yrittajat.fi