Etsi

Emergency banner

Koronainfo yrittäjälle: yrittajat.fi/korona

Hyvinvointi

Työelämän mullistuksissa kuormitus lisääntyy – Kela kokosi työkalupakin työnantajille ja esihenkilöille työkyvyn tukemiseen

Työelämän muutoksessa esihenkilöiden kyky tunnistaa kuntoutuksen tarve on keskeisessä roolissa.

Työelämä on yllätyksellistä. Erityisesti muutostilanteissa, kuten Koronakriiisin aiheuttamissa ympäristönmuutoksissa, työn kuormittavuus muuttuu.

Kela julkisti elokuussa kootun tietopankin työnantajille ja esihenkilöille. Tarve työssäjaksamisen ja kuntoutuksen työkalupakille nousi esiin asiakasraadissa, jonka Kela järjesti loppuvuodesta 2020. Kävi ilmi, että esihenkilöt eivät tunne riittävästi kuntoutusvaihtoehtoja, mikä aiheuttaa epävarmuutta ja voi viivästyttää kuntoutuspalveluihin ohjaamista.

Kelan viestinnän asiantuntija Tua Kyrklund sekä asiakkuuksien kehittämisyksikön erikoissuunnittelija Leila Koskela kirjoittavat Sosiaalivakuutus-julkaisun artikkelissa, että työhyvinvoinnin merkitys kilpailuvalttina kasvaa niillä aloilla, joilla on pulaa osaajista.

Muutoksessa esihenkilöiden kyky tunnistaa kuntoutuksen tarve on keskeisessä roolissa. Havainnon tekeminen ei kuitenkaan ole helppoa. Lisäksi pitäisi tietää, milloin voi puuttua ja mitä voi tehdä, jos työkyvyssä näyttäisi olevan ongelmia. Tietoa on olemassa, mutta se on sirpaloitunutta ja kaivettava eri lähteistä.

Myös tieto kuntoutuksen vaikuttavuudesta koettiin asiakasraadissa tärkeäksi. Tiedon ajatellaan motivoivan esihenkilöitä kuntoutukseen ohjaamisessa.

Raadissa esiin nousi myös talousnäkökulma, eli millaisia kustannuksia kuntoutusjaksoista koituu.

Kela maksaa kuntoutettavalle työntekijälle tukea siltä ajalta, jolta hän ei saa palkkaa ollessaan kuntoutuksessa. Jos työnantaja maksaa palkkaa kuntoutusajalta, Kela maksaa tukea työnantajalle.

– Kuntoutuksia on pyritty kehittämään joustavammiksi, eli niitä toteutetaan eri tavoilla, kuten etäkuntoutuksina tai avokursseina. Kuntoutus ei tarkoita, että työntekijä on välttämättä kaksi viikkoa yhteen menoon pois töistä. On hyvä muistaa, että kuntoutus tukee työkykyä, ja se voi maksaa itsensä takaisin, kun osaava ihminen pystyy jatkamaan työntekoa pidempään, Leila Koskela sanoo.

 

Lue lisää Kelan sivuilta

Työkyvyn tukemisen ja kuntoutuksen työkalupakki

 

Elina Hakola

elina.hakola (at) yrittajat.fi

Kuva Getty Images