Etsi

Miksi valinnanvapaus?

Nykyisin esimerkiksi terveyskeskuslääkärille jonotetaan viikkoja, jopa kuukausia. Eniten tarvitsevat saavat vähiten. Hoito on epätasa-arvoista.

Kun asiakkaat ja potilaat saavat valita

terve kilpailu tuottaa laadukkaita ja oikeanhintaisia palveluita
ihmiset pääsevät nopeammin hoitoon ja saavat haluamansa palvelun
kuntarajojen merkitys vähenee, kun esimerkiksi lapsen voi viedä hoitoon työmatkan varrelle
sairauslomat lyhenevät ja työssäoloaika pitenee, kun ihmiset pääsevät viivytyksettä hoitoon
kunnan verokertymä kasvaa, kun työssäoloaika lisääntyy ja kysyntä synnyttää mm. uusia hoiva-alan yrityksiä
tasa-arvo lisääntyy, kun kaikki voivat valita palveluita myös julkisen sektorin ulkopuolelta

Julkisen sektorin on tehostettava toimintaansa. Etenkin sosiaali ja terveyspalveluissa yksi tärkeimmistä tehostamisen keinoista on ottaa  kumppaniksi yrityksiä ja kolmannen sektorin toimijoita. Palvelun järjestäjän ei tarvitse itse tuottaa palveluita, vaan asiakas voi ostaa ne esimerkiksi paikalliselta yrittäjältä. Julkisten ja julkisesti rahoitettujen yksityisten sote-palveluiden laatu- ja kustannustietojen tulee olla julkisia avoimen vertailun mahdollistamiseksi.