Etsi

Tietoa ja tutkimuksia

Kansanedustajaehdokkailta ja kansalaisilta vahva tuki monituottajamallille

Kansanedustajaehdokkaat ja kansalaiset tukevat yksityisten palveluntuottajien hyödyntämistä osana julkisia palveluja, parhaan tuotantotavan löytämiseksi. Tulos käy ilmi Aula Researchin tekemästä tuoreesta tutkimuksesta. Tutkimuksen teettäneet Terveyspalvelualan Liitto, Lääkäripalveluyritykset ry ja Terveydenhuollon palveluntuottajat ry vaativat, että tulos näkyy sote-uudistuksen jatkovalmistelussa vaalien jälkeen.

Kyselytutkimuksessa kaikista ehdokkaista 65 prosenttia tuki väittämää ”Parhaan palvelutuotantotavan löytämiseksi on syytä hankkia osa palveluista yksityisiltä palveluntuottajilta”. Julkisen tuotannon ensisijaisuutta julkisuudessa vahvasti korostavan SDP:n ehdokkaistakin lähes puolet (46 prosenttia) suhtautui väitteeseen myönteisesti. Kokoomuksen ehdokkaista lähes kaikki (96 prosenttia) uskovat yksityisiin palveluntuottajiin, samoin kuin sote-uudistuksen valmistelussa keskeisessä asemassa olleen Keskustan ehdokkaat (90 prosenttia). Myös Perussuomalaisten ehdokkaista 71 prosenttia suhtautuu väittämään myönteisesti. Vain Vasemmistoliiton ehdokkaat vastustavat yksityisten palveluntuottajien hyödyntämistä.

Loka-marraskuussa 2014 kansalaisilta kysyttiin samaa asiaa hieman eri tavalla ”Onko mielestäsi hyvä, että kunta käyttää julkisten terveyspalvelujen tuottamisessa myös yksityisiä palveluntuottajia?”. 81 prosenttia kyselyyn vastanneista kansalaisista vastasi kysymykseen ”kyllä”.

» Terveyspalveluiden tulevaisuus Suomessa/Eduskuntavaaliehdokastutkimus  
» Terveyspalvelujen tulevaisuus kunnissaTutkimustietoja ja -tuloksia