Etsi

Emergency banner

Koronainfo yrittäjälle: yrittajat.fi/korona

Julkisen talouden tehostaminen on välttämätöntä

Julkisen talouden tehtävä on tuottaa hyvinvointipalveluita kuntalaisille ja ylläpitää julkista hallintoa. Yrittäjien kannalta julkisen hallinnon tehtävänä on turvata yritystoiminnan edellytykset, varmistaa rehti kilpailu ja estää väärinkäytökset. Julkisen johtamisen haasteena on tuottaa julkiset palvelut riittävän kustannustehokkaasti ja mahdollisimman vähällä byrokratialla.

Yrittäjiä lähellä ovat erityisesti kuntapalvelut. Kunnat suunnittelevat maankäytön kaavoituksella ja rakentavat infrastruktuuria teitä, satamia ja kouluja. Suomalaisten ikääntyminen ja hoivan tarpeen kasvu johtaa hoivapalveluiden tehostamisen tarpeeseen. Hyvä henkilöstöjohtaminen ja talouden johtaminen korostuvat. Poliittiset virkanimitykset on aika lopettaa.  

Yrittäjät rahoittavat kaikki julkiset palvelut. Se tapahtuu yrityksen maksamilla veroilla tai yrittäjän työntekijän maksamilla veroilla. Yrittäjää kiinnostaa se, että julkiset palvelut tuotetaan mahdollisimman kustannustehokkaasti. Nyt koronakriisissä on aivan erityinen uhka siitä, että valtion velat maksetaan korotetuilla veroilla ja yrittäjä tukahdutetaan, jolloin kannattava liiketoiminta ei ole enää mahdollista.

Julkisessa johtamisessa on erityisiä haasteita. Kuntien henkilöstön toimintaa ei talous ohjaa käytännössä millään tavalla. Henkilöstöä ei kiinnosta mitä hänen työpanoksensa maksaa veronmaksajalle. Moni kunta ei ole laskenut eikä tiedä henkilökunnan työn tuottavuutta taikka eri työsuoritteiden yksikköhintaa. Tämä on johtanut väistämättä tehottomuuteen.

Kustannustehokkain tapa tuottaa kuntapalvelut on tuottaa ne yksityisesti markkinavoimien ohjaaman kilpailun kautta. Mielestäni kuntien tulee tuottaa ainoastaan julkiset valvonta- ja viranomaistehtävät itse ja kaikki muu kuntapalvelu tulee yksityistää.

Toinen haaste kuntapalveluissa on kunnan hankintojen ja ostojen avoimuudessa. Vaarana on se, että hankintoja tehdään kooltaan liian suurina tai tutuilta henkilöiltä ylihintaan. Maksajana on tässäkin lopulta veronmaksaja eli viime kädessä yritykset. Tästä syystä kaikkien kuntien tulee avata ostolaskudatansa osoitteeseen www. handata.fi, jotta kuntien hankintojen avoimuus voidaan varmistaa. Samalla hankintaosaaminen paranee.

Jyrki Hakkarainen, yrittäjä
puheenjohtaja, Varsinais-Suomen Yrittäjät

 

Jyrki Hakkarainen
jyrki hakkarainen varsinais-suomen yrittäjät kiskon laki

Jyrki Hakkarainen on Varsinais-Suomen Yrittäjien puheenjohtaja ja Kiskon laki Oy:n yrittäjä.