Etsi

Emergency banner

Koronainfo yrittäjälle: yrittajat.fi/korona

Kansainvälisyys on usealle pk-yritykselle avain menestykseen

Yhä useammalle yritykselle kansainvälisyys on myös välttämätön väylä selviytymiselle.

Varsinais-Suomen Omistajanvaihdospalvelu tarjosi torstaina 16.9. järjestetyssä aamiaistilaisuudessa kansainvälistymistä suunnitteleville yrityksille tukea ja neuvoa muun muassa sopimuksiin, rahoitukseen, kehittämiseen ja kansainväliseen rekrytointiin liittyvissä kysymyksissä sekä palveluista tilanteissa, joissa kansainvälisille markkinoille siirrytään yrityskauppa toteuttamalla.

Tuoreen PK-barometrin varsinaissuomalaisista vastaajista 18 prosenttia kertoi, että yrityksessä oli vientiä tai liiketoimintaa ulkomailla. Näistä suoraa tavaroiden vientiä oli 50 prosentilla vastaajista ja suoraa palveluiden vientiä 39 prosentilla vastaajista.

Suurimpana markkina-alueena ovat luonnollisesti muut Pohjoismaat (70% vastaajista), mutta myös muut EU-maat. EU-maiden jälkeen operoidaan yrityksissä eniten Englannin (25%) markkina-alueella. Yhdysvaltojen (23%) ja Kanadan (15%) markkinoilla Varsinais-Suomen yritykset tekevät muuta maata enemmän yhteistyötä, kun taas Venäjän markkina-alueen osuus (15%) on Varsinais-Suomen vastaajien joukossa muuta maata matalampi.

Suomessa on yrityksille tarjolla kansainvälistymispalveluita useasta eri lähteestä. Järjestelyllä on etunsa, sillä usein yritysten tarpeet kansainvälistymisasioissa poikkeavat toisistaan. PK-barometrin vastaajista 88 prosenttia sanoi, ettei ole käyttänyt kansainvälistymiseen liittyviä palveluita.12 prosenttia vastaajista kuitenkin kertoo tarpeesta hyödyntää kansainvälistymispalveluita seuraavan vuoden aikana. Kansainvälistyminen vaatii erityisosaamista ja pitkäjänteisyyttä. On tärkeää, että pk-yritykset hakeutuisivat kansainvälistymispalveluiden piiriin matalalla kynnyksellä. Team Finlandin verkostosta löytyy apua esimerkiksi, jos yritykselläsi on:

- tavoitteena vientiliiketoiminnan käynnistäminen tai laajentaminen (esim. uusi tuote, uusi vientimarkkina-alue tai kohdesegmentti)

- edessä merkittävä muutostilanne (esim. omistajanvaihdos)

- tarvetta tai pulaa osaavasta työvoimasta (esim. kansainväliselle rekrytoinnille)

Turun seudun kansainvälisten toimijoiden kokoaja WTC Turku tarjoaa myös monia mahdollisuuksia, verkostoja ja rakentaa yhteistyötä eri toimijoiden välille tukien koko alueemme yrityksiä vaikuttavilla verkostoilla maailmalle.

Kansainvälisille markkinoille siirryttäessä tai kansainvälistä kauppaa tehdessä on hyvä muistaa monet erityispiirteet, yhteistyön luonne ja siihen liittyvät niin taloudelliset kuin oikeudellisetkin riskit. Omistajanvaihdosverkostostamme löytyy usean eri alan ja kysymyksen erityisosaajia - niin tähänkin. Yksi Suomen suurimmista ja johtavista asianajotoimistoista, Eversheds Asianajotoimisto Oy on liikejuridiikkaan erikoistunut täyden palvelun toimisto. Eversheds Asianajotoimiston asianajaja ja varatuomari Marja-Riitta Seulu tiivisti tilaisuudessamme yhteenvetona kansainvälisen kaupan edustussopimuksiin liittyvät huomiot:

"On tärkeää tehdä sopimukset kirjallisesti, miettiä etukäteen sopimuksen kestoa ja myös sitä missä tilanteessa se tulisi voida päättää.  Lisäksi on sovittava oikeuspaikka ja sovellettava laki."

Lue lisää:

WTC-Turku

ELY:n yritysten kehittämispalvelut 

Finnveran lainat ja takaukset

 Asianajotoimisto Eversheds; kansainvälinen kauppa ja sopimukset

 

Jutta Wirén

Varsinais-Suomen Omistajanvaihdospalvelun koordinaattori

Jutta Wirén
jutta wirén varsinais-suomen yrittäjät

Jutta Wirén työskentelee Varsinais-Suomen Yrittäjissä elinkeinoasioiden päällikkönä. Hän vastaa muun muassa kuntavaikuttamisesta ja omistajanvaihdosten edistämisestä.