Etsi

Emergency banner

Koronainfo yrittäjälle: yrittajat.fi/korona

Kuntien pakko uudistua 2020-luvulla

Aloitan tämän uuden blogivuoden pohtimalla syksyllä 2019 julkaistua tuoreinta kuntien väestöennustetta. Kunta on yrittäjäjärjestön ja -yhdistyksen tärkein paikallinen kumppani.

Tilastot kuntien väestökehityksestä ovat rajua luettavaa. Oppilasmäärät suorastaan romahtavat tällä vuosikymmenellä samaan aikaan kun ikäihmisten ja samalla hoidettavien määrä räjähtää. Esimerkiksi maakuntajohtaja Kari Häkämies on todennut, että kuntien on vähennettävä henkilöstöä lasten ja nuorten palveluista ja lisättävä sitä ikäihmisten palveluihin.

Tämä ei riitä. Jotta Suomi selviää tulevien vuosien taloudellisista ja työvoimaan liittyvistä haasteista, on kuntarakennetta muutettava rajusti. Suomen kokoisessa valtiossa ei ole järkeä pitää yllä nykyistä 310 kuntaa. Suomessa on 310 kunnanjohtaja, hallintojohtajaa jne. Johtajien sijaan nyt tarvitaan työntekijöitä ja käsiä. Kunnat myös kilpailevat osaavasta työvoimasta yksityisen sektorin kanssa.

Tietojeni mukaan kukaan ei ole koskaan laskenut kunnallisen hallinnon tai tarkemmin poliittisen päätöksenteon hintalappua. Kaikki tietävät, ettei päätöksiä aina saada nopeasti tai ylipäätään tehtyä, eivätkä kaikki päätökset perustu järkeen ja tietoon, vaan niitä saatetaan tehdä jopa poliittisin perustein. Tämä ei ole järkevää veronmaksajien eikä yrittäjien kannalta.

Kuntien tulisi keskittyä toiminnassaan viranomaistoimintoihin ja palveluiden järjestämiseen. Palveluiden tuottaminen on eri asia. Palvelut, jotka voidaan tuottaa yritysten toimesta, myös tuotetaan näin tehokkaammin kuin julkisena palveluna. Kilpailu ja markkinatalous pitää palveluiden hinnasta huolen.

Harvempien kuntien lisäksi tarvitaan palveluseteleiden lisäämistä ja pikaisesti myös sote-uudistus.

Varsinais-Suomen Yrittäjät haluaa olla mukana kehittämässä elinvoimaista ja vireää maakuntaa. Olemme mukana muutoksessa ja vaikuttamassa siihen, että yrittäjät ja yritykset selviävät ympäröivän yhteiskunnan kanssa tulevien vuosien haasteista.

Jyrki Hakkarainen, puheenjohtaja, Varsinais-Suomen Yrittäjät

Teksti on julkaistu mukaillen myös 6.2. ilmestyneessä Varsinais-Suomen Yrittäjä -lehdessä.

 

Jyrki Hakkarainen

Jyrki Hakkarainen on Varsinais-Suomen Yrittäjien puheenjohtaja ja yrittäjä.