Etsi

Miksi delegointi on yrittäjälle tärkeää?

Mikä on delegoinnin merkitys kasvuyrityksen yrittäjälle ja mitkä asiat vaikuttavat delegointiin ja sen tuloksellisuuteen? Miksi delegointi on tärkeää yrittäjälle ja erityisesti kasvuyrittäjälle?

Hyvin usein yrittäjä ajautuu tilanteeseen, jossa hän tekee pitkää työpäivää sekä opettelee itse kaikki yrityksen toimintaan liittyvät eri tehtävät. Tämä on täysin normaalia yritystoiminnan alussa ja yrittäjä usein pystyy hallitsemaan tilanteen ja oman ajankäyttönsä niin kauan kun toiminta on pienimuotoista. Kun toiminta kasvaa ja yritys palkkaa useampia työntekijöitä, yrittäjän aika ei riitä kaikkeen, vaan jatkuva kiire alkaa syödä vapaa-aikaa ja henkisiä resursseja. Tällaisessa tilanteessa yrityksen kasvu saattaa tuntua erittäin epämiellyttävältä ajatukselta. On hyvin tärkeää tunnistaan delegoinnin vaikutus henkilöstöön. Onnistunut delegointi sitouttaa ja motivoi työntekijöitä erittäin tehokkaasti.

Mitkä sitten ovat yleisimmät syyt, jotka estävät yrittäjää delegoimasta?

Paljon useammin delegoinnin haasteet liittyvät muihin syihin kuin siihen, miten delegointi tehdään ”teknisesti” eli miten esim. johtamisjärjestelmä toimii. Kokemukseni mukaan tyypillinen syy on se, että yrittäjä ajattelee pystyvänsä tekemään jonkin asian nopeammin kuin mitä sen opettamiseen toiselle menisi aikaa. Tämä saattaa pitää paikkansa yhden tai muutaman kerran, mutta saman tehtävän toistuessa sen delegointi pitää ymmärtää tehdä heti.

Toinen henkinen haaste delegoinnissa on yrittäjän pelko yrityksen kontrollin menetyksestä. Yrittäjän voi olla vaikea luovuttaa delegointiin liittyvää vastuuta ja valtaa henkilöstölle, mutta se on välttämätöntä toiminnan kasvaessa.

Miten delegoinnin kokonaisuutta lähdetään yrittäjän kanssa kartoittamaan?

Kun asiaan liittyvää coachingia lähdetään tekemään, kaikki lähtee liikkeelle nykytilan kartoittamisesta: mihin tehtäviin yrittäjä käyttää tällä hetkellä työaikaansa, mitkä ovat hänen osaamisalueensa ja mitä resursseja ja osaamista yrityksen muulla henkilöstöllä on.

Tämän jälkeen kuvataan yrityksen kehittymisen näkökulmasta ideaalitilanne, jossa mietitään sitä, missä yrittäjän osaaminen tuottaa eniten. Tämän jälkeen rakennetaan konkreettinen suunnitelma siitä, miten päästään askel askeleelta lähemmäs ideaalitilannetta.

Käytän usein yrittäjän kanssa ajatusleikkiä, joka avaa delegoinnin merkitystä. Kun yrittäjän oma ajankäyttö eri tehtäviin on yhdessä kuvattu, kysyn yrittäjältä: palkkaisiko yrittäjä itse kovapalkkaisen palkkajohtajan samalla tehtäväkuvauksella ja ajankäytöllä jolla hän itse työskentelee. Usein vastaus on silmiä avaava.

Anja Saine
Anja Saine Varsinais-Suomen Yrittäjät kasvuyrittäjäpalvelu

Anja Saine toimii henkilökohtaisen valmennuksen eli coachingin asiantuntijana Varsinais-Suomen Yrittäjien Kasvuyrittäjäpalvelussa. Palvelu auttaa kasvuhakuisia yrityksiä kehittämään systemaattisesti toimintaansa yhteistyössä kahdenkymmenen eri alojen asiantuntijayrityksen kanssa. Palveluun on osallistunut yli 1200 pk-yritystä Varsinais-Suomessa. Katso lisää: www.kasvuyrittaja.fi