Etsi

Mistä yritykselle jatkaja?

Kun yrittäjältä kysytään omistajanvaihdokseen liittyvistä haasteista, nousee kaksi asiaa lähes poikkeuksetta esille. Toinen näistä on enemmän tosiasioihin ja sääntöihin pohjautuva yrityksen arvonmääritys ja toinen monella tavalla monisyisempi jatkajan löytäminen. Usein viimeksi mainittu on kuitenkin kauppojen syntymisen kannalta se haasteellisempi tekijä, sillä vaikka arvonmääritys olisikin tehty huolellisesti ja ulkopuolisen asiantuntijan toimesta, ei sillä ole kaupan toteutumisen kannalta kovin paljon merkitystä, jos ostajaa ei ole näköpiirissä.

Miten sitten jatkajan löytäminen ylipäätään onnistuu? Ensin on tärkeää huolehtia siitä, että yritystoiminta on terveellä pohjalla ja toiminta kannattavaa. Tase on putsattu epäolennaisista asioista ja kirjanpitoon liittyvät asiat ja muut talouden seurantaan kuuluvat seikat ovat kunnossa. On myös tärkeää varmistaa, että liiketoiminnalle keskeistä arvoa tuovat tekijät, kuten sopimukset yhteistyöstä ja asiakkuuksista on arkistoitu huolellisesti. Kun omistajuuden siirtämiseen valmistautuminen on aloitettu hyvissä ajoin, eivät silloin ainakaan nämä ns. taustatekijät nouse jatkajan löytämisen tai kaupanteon esteeksi.

Kun valmistelutyöt on tehty tai ainakin käynnistetty, on aika ryhtyä etsimään jatkajaa. Jatkajan etsimistä voidaan ajatella prosessina, jossa lähdetään rajaamaan potentiaalisia ehdokkaita yrittäjän ja yrityksen toiminnasta käsin edeten sidosryhmäverkostossa kehä kehältä eteenpäin. On hyvä muistaa, että erityisesti silloin, kun aiheeseen liittyy runsaasti tunteita tai monimutkaisuutta, on ulkopuolinen asiantuntija hyvä kytkeä prosessiin objektiivisuuden ja realistisen arvonmäärityksen varmistamiseksi jo hyvin aikaisessa vaiheessa.

Yleensä jatkajan etsiminen käynnistyy yrittäjän lähipiiristä, jota voidaan pitää tässä tilanteessa ensimmäisenä kehänä. Löytyisikö esimerkiksi lapsista tai lapsenlapsista mahdollisia jatkajia? Tällöin myös perheen sisäistä sukupolvenvaihdosta edistävät verotekijät saattavat kannustaa etenemisessä. Seuraavalla kehällä ovat yrityksen avainhenkilöt eli työntekijät, toimiva johto tai mahdolliset muut omistajat.

Jos kahdesta edellisestä ryhmästä ei löydy varteenotettavia ehdokkaita, voidaan siirtyä kartoituksessa seuraavalle tasolle. Löytyisikö yrityksen yhteistyökumppaneista, kuten alihankkijoista tai tavarantoimittajista potentiaalisia ostajia? Jos ja kun toiminnan jatkajan kartoittamisen prosessissa siirrytään ulommalle kehälle, tulevat vaihtoehtoina mukaan kilpailijat tai muut, ehkä jollakin toisella toimialalla toimivat yritykset, joille voisi myytävän yrityksen liiketoiminnasta olla hyötyä.

Mitä pidemmälle prosessissa edetään, sitä merkityksellisemmäksi asiaksi ulkopuolisen asiantuntijan käyttäminen ostajan löytämisessä nousee. Varsinkin silloin, jos prosessi syystä tai toisesta venyy, lähtee yritystoiminta liian usein hiipumaan yrittäjän keskittäessä voimavaransa yritystoiminnasta luopumisesta huolehtimiseen. Kun prosessin tukena on yrityskauppoihin erikoistunut toimija, voi yrittäjä keskittyä huoletta yrittämiseen ja yrityksen arjen pyörittämiseen. Näin toimimalla varmistetaan myös se, että yrityksen arvo säilyy yrittäjän luopumispäätöksestä huolimatta. Hyvässä myyntikunnossa oleva yritys on käytännössä aina myös ostajan näkökulmasta se kaikkein houkuttelevin kohde.

Yrityskaupan syntymisen kannalta tärkeintä onkin lopulta se, että luopumassa oleva yrittäjä aloittaa omistajanvaihdokseen valmistautumisen hyvissä ajoin eikä missään vaiheessa ennen omistajanvaihdoksen toteutumista luovu yrityksensä kehittämisestä.

 

Lassi Rosala

Lassi Rosala toimii Varsinais-Suomen Yrittäjien omistajanvaihdoskoordinaattorina.

www.omistajanvaihdospalvelu.fi